Adres IP wejdzie w skład danych osobowych?

Strona główna Aktualności

O autorze

Dość kontrowersyjna kwestia została poruszona niedawno na spotkaniu Komitetu Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego - pojawił się tam bowiem pomysł, by adres IP był w Europie postrzegany jako część danych osobowych. Inicjatywę tę poparło lobby prawnicze zajmujące się ochroną prywatności oraz urzędy chroniące dane. Firmy takie jak Google są, jak nietrudno się domyślić, w szoku.

Nadanie adresowi IP statusu danych osobowych niesie za sobą szereg poważnych konsekwencji dla Google i innych firm, które opierają swoją działalność na zapisywaniu i przetwarzaniu informacji o swoich odwiedzających. Logowanie adresów IP pomaga Google śledzić na przykład przypadki nadużyć w reklamach, czy też określić mniej więcej położenie geograficzne użytkowników.

Adresy IP wydają się jednak być bardziej związane z komputerami, a nie poszczególnymi ludźmi. Peter Fleischer, Global Privacy Counsel w firmie Google w specjalnym oświadczeniu stwierdził: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi - czasem adres IP może być postrzegany jako informacja osobista, a czasem nie, to zależy od kontekstu i tego, jakie dane osobowe on ujawnia. Z kolei Marc Rotenberg przewodzący Electronic Privacy Information Center starał się udowodnić co innego. Idziemy już w stronę IPv6, gdzie sprawa identyfikacji osób po adresie IP będzie jeszcze bardziej krytyczna - ostrzega.

Podsumowując debatę nad ochroną adresów IP można dojść do wniosku, że nawet jeśli zostaną one uznane jako dane osobowe, to i tak nie spowoduje to zaprzestania ich zbierania. Adresy IP są dziś wykorzystywane powszechnie do różnych celów, od ścigania dziecięcej pornografii na filtrowaniu SPAMu kończąc. Zmiana na tym polu wydaje się niemożliwa, co najwyżej nowe przepisy mogą wymusić bardziej restrykcyjne warunki przechowywania takich danych i spore utrudnienia (nie mówiąc o zwiększonych kosztach) dla wielu firm.

© dobreprogramy