reklama

IDC: Zmniejszenie piractwa to szereg korzyści

Strona główna Aktualności

O autorze

W świetle najnowszych badań International Data Corporation (IDC) za zmniejszeniem piractwa komputerowego przemawiają poważne argumenty ekonomiczne. Korzyści z ograniczenia piractwa komputerowego to nowe miejsca pracy, wzrost gospodarczy oraz rozwój sektora informatycznego.

Badania IDC przeprowadzone na zlecenie Business Software Alliance (BSA) wskazują, że ograniczenie piractwa komputerowego w ciągu czterech kolejnych lat w Polsce przyczyniłoby się do wzmocnienia lokalnego sektora informatycznego, powstania blisko 2000 nowych, dobrze płatnych miejsc pracy, a także zasiliłoby polską gospodarkę kwotą prawie 2,68 mld złotych.

Jak wskazują wymienione badania, branża informatyczna już teraz w znaczącym stopniu przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, przychodów państwa z tytułu podatków i wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce. Według prognoz, polski przemysł informatyczny do 2011 roku będzie zatrudniać przeszło 122 tys. osób, jego udział w gospodarce będzie na poziomie 29.5 mld złotych oraz zapewni przychody podatkowe w wysokości ponad 10 mld złotych.

Wyniki najnowszych badań nie pozostawiają wątpliwości, że zmniejszenie piractwa komputerowego leży w interesie wszystkich: rządu, firm i obywateli - powiedział Bartłomiej Witucki, rzecznik BSA w Polsce. - Ograniczenie piractwa komputerowego gwarantuje nowe dobrze opłacane miejsca pracy, stabilniejsze i bezpieczniejsze środowisko biznesowe, a także większy wkład ekonomiczny ze strony i tak prężnego sektora IT w rozwój lokalnej gospodarki.

Wg IDC na każdą złotówkę wydaną na oryginalny pakiet oprogramowania dodatkowe 1,25 zł pochłaniają usługi powiązane, takie jak instalacja oprogramowania, szkolenie personelu oraz świadczenie usług konserwacji. Korzyści odnoszą przede wszystkim lokalne firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i kanału dystrybucji - co oznacza, że większość przychodów związanych z ograniczeniem piractwa pozostaje w kraju.

Badanie BSA-IDC jest dostępne pod adresem bsa.org/idcstudy. Autorzy przeanalizowali zasadnicze korzyści ekonomiczne wynikające z ograniczenia piractwa komputerowego w 42 krajach.

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama