Komisja Europejska chce rozwijać Open Source i urealnić koszty własnościowego oprogramowania

Strona główna Aktualności

O autorze

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w swojej oficjalnej strategii korzystania z oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. „Korzystania” to jednak w tym wypadku nie do końca trafne słowo. 15 lat po przyjęciu pierwszej wersji dokumentu, KE stanie się nie tylko użytkownikiem Open Source, ale też wniesie własny wkład w jego rozwój.

Od 2000 roku organ wykonawczy Unii Europejskiej wykorzystuje oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym na preferencyjnych zasadach. Początki były skromne, przez pierwsze dwa lata wykorzystywano je sporadycznie, tylko na poziomie infrastruktury informatycznej – były to głównie serwery WWW Apache. 2003 rok przyniósł wykorzystanie w pracach Komisji pierwszych otwartych narzędzi software'owych, a w 2007 roku rozpoczęto prace nad własnymi narzędziami oraz Publiczną Licencją Unii Europejskiej (EUPL), na warunkach której ich kod miał być wydawany. W odnowionej wersji strategii potwierdzono znaczenie korzystania z oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym w organizacjach rządowych i międzynarodowych i uznano konieczność aktywnego zaangażowania się w działania społeczności Open Source – w tym udostępnianie większej ilości własnego kodu.

Dziś otwarte systemy operacyjne, webserwery i serwery aplikacyjne stanowią rdzeń infrastruktury KE. W centrum danych Komisji pracuje ok. 10 tys. serwerów Apache, działających na 1800 hostach pracujących pod kontrolą Red Hat Enterprise Linuksa. Oprogramowanie Open Source wykorzystywane jest też do komunikacji i pracy grupowej (najnowsza wersja witryny Europa.eu będzie działała na bazie Drupala) i na komputerach desktopowych (głównie przeglądarki, odtwarzacze mediów i menedżery plików). Z otwartych narzędzi i bibliotek korzystają zatrudnieni przez KE programiści, którzy rozwijają trzy opensource'owe narzędzia, udostępniane na wspomnianej licencji EUPL – są to narzędzia Citizens' Initiative, EUSurvey i JoinUp.

Dzięki nowelizacji strategii, Komisja chce osiągnąć kilka ważnych celów. Przede wszystkim zamierza zrównać kryteria stosowane przy zakupie nowego oprogramowania, tak by rozwiązania własnościowe i otwarte były oceniane w tych samych kategoriach – z uwzględnieniem całkowitego kosztu użytkowania, obejmującego też koszt ewentualnego ich porzucenia. Oznaczać to będzie, że wyceny samych producentów, takich jak Microsoft czy Oracle, nie będą brane pod uwagę.

Programiści Komisji mają z kolei aktywniej uczestniczyć w społecznościach opensource'owych, zajmując się nie tylko pisaniem unijnego oprogramowania, ale też rozwijaniem wykorzystywanych w nim otwartych komponentów. Pozwoli im to uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z licencjonowaniem i własnością intelektualną. Docelowo oprogramowanie tworzone na zamówienie Komisji, w szczególności powstające z myślą o wykorzystaniu go poza Komisją, będzie otwarte i publikowane na platformie Joinup. Priorytetem ma być utrzymanie jego interoperacyjności z innymi narzędziami, dzięki stosowaniu otwartych standardów. Do 2017 roku Komisja zamierza też zwiększyć udział otwartego oprogramowania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz międzykrajowych i międzybranżowych usług e-administracji.

Teraz pozostaje jedynie czekać, jak na nową strategię zareagują polskie władze, jak do tej pory dość wstrzemięźliwie podchodzące do kwestii otwartości kodu źródłowego w wykorzystywanym za publiczne pieniądze oprogramowaniu. Największym problemem wydaje się być pierwszy z celów założonych w nowelizacji, czyli zrównanie kryteriów przy zakupach. Do tej pory koszty były jasne – wiadomo, ile kosztuje licencja na Windows czy Office. Jakie są jednak realne koszty wyjścia z niezbyt interoperacyjnego formatu OOXML?

© dobreprogramy
s