PiS mówi o powszechnym 5G, światłowodach dla każdego i wspieraniu branży gier

Strona główna Aktualności

O autorze

Głośno mówi się o planach obecnie rządzącego obozu w ramach sieci 5G. A tymczasem to nie ich jedyny krąg zainteresowań. W programie wyborczym można znaleźć odniesienie do rozprowadzenia infrastruktury światłowodowej czy nawet temat związany z grami.

5G z szybkim rozwojem

Wymogi Unii Europejskiej zakładają, że do 2020 roku minimum jedno duże miasto w każdym kraju członkowskim miało pokrycie 5G. Ministerstwo sądzi, że jak najbardziej termin jest realny i uda go się dotrzymać, choć przepisy ciągle tego nie ułatwiają. PiS w swoim programie wyborczym idzie jeszcze dalej. Jak czytamy:

„Zakładamy, że już w 2020 roku w dwóch miastach w Polsce, a do końca 2023 roku w większości miast będzie działać sieć 5G.”

W dodatku podkreśla rolę rodzimych przedsiębiorstw w drodze do wdrażania 5G. Dziwnym jest za to fakt opieki całej infrastruktury 5G realizowanej przez jedną firmę.

„Z uwagi na fundamentalne znaczenie sieci 5G dla bezpieczeństwa informatycznego Państwa doprowadzimy do sytuacji, w której kontrolę nad siecią będzie pełniła polska firma. Na tym etapie nie przesądzamy jaka to będzie firma.”

Infrastruktura przewodowa dla szkół, domów kultury i ochotniczej straży pożarnej

Sporo ludzi jest negatywnie nastawionych do 5G z racji zaniedbania infrastruktury przewodowej. W większych miastach to nie problem, ale wsie i małe miasteczka nie mają powszechnego dostęp do Internetu światłowodowego. W średnich i mniejszych miastach bywa też, że takowy występuje, ale jest zauważalnie ograniczony. Partia zapowiada, że

„Do końca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą miały dostęp do szybkiego, bezpiecznego i finansowanego z budżetu państwa Internetu w ramach Otwartej Sieci Edukacyjnej. (…) Do sieci światłowodowej przyłączymy wszystkie Gminne Ośrodki Kultury (…) Podłączymy do sieci również wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne.”

Poza fizycznym podłączeniem mówi się też o wyposażeniu domów kultury w sprzęt komputerowy i uruchomieniu sieci centrów edukacji cyfrowej.

Mocna rozbudowa dostępu do światłowodów dla mieszkańców

A co z dostępem dla samych mieszkańców w ich domach, a nie instytucji państwowych? PiS ma bardzo śmiały plan także w tym temacie.

„(…) realizujemy największy w UE (i przez Komisję Europejską uznany za najlepszy) program budowy sieci szerokopasmowej. W efekcie już realizowanych inwestycji (o wartości ponad 6 mld zł) 2 mln gospodarstw, głównie z terenów wiejskich i małych miast, uzyska dostęp do szybkiego Internetu.”

Chociaż nie zapomina się o roli samych operatorów, którzy też prowadzą na własną rękę rozbudowę sieci. Jednak finalny plan, to coś o wiele ambitniejszego.

„Kolejny milion jest przyłączanych w ramach inwestycji własnych operatorów telekomunikacyjnych. Naszym zadaniem jest doprowadzenie światłowodu do każdego budynku w Polsce. Dzięki utworzeniu Funduszu Szerokopasmowego możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.”

Każdy budynek w Polsce (co zapewne jest rozumiane, jako podprowadzenie linii światłowodowej w okolice każdej działki, przyłącze to już przecież sprawa indywidualna każdego właściciela posesji i budynków) to wyjątkowo wysoko ustawiona poprzeczka. Infrastruktura na taką skalę byłaby w takim razie bardziej rozbudowana niż obecne tradycyjne łącza telefoniczne, które były przecież realizowane przez naprawdę wiele lat.

Pomoc branży gier wideo i innym kreatywnym branżom

Ostatnim tematem jest wspieranie rozwoju branży kreatywnej. Planowane jest utworzenie Polskiego Centrum Gospodarki Kreatywnej, a przecież jedną z gałęzi branż kreatywnych są gry wideo. Do tego odnosi się kolejny fragment programu wyborczego, chociaż nie mamy w nim większych konkretów.

„Kolejnym planowanym działaniem będzie utworzenie Centrum Gier Wideo, które przyczyni się do umacniania pozytywnego wizerunku polskiej branży gier wideo jako prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki i kultury.”

Źródło: pis.org.pl

© dobreprogramy
s