Program Microsoftu dla kadry akademickiej i doktorantów

Strona główna Aktualności

O autorze

Departament badawczy firmy Microsoft - Microsoft Research - ogłosił nowy program adresowany do naukowców, o nazwie Microsoft Research Inspire. Celem projektu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi z krajów naszego regionu. Dodatkowo, Microsoft Research Inspire ma pomóc w karierze naukowej wybitnie utalentowanym doktorantom.

Microsoft Research Inspire oferuje 3 równoległe programy, z których każdy adresowany jest do innej grupy odbiorców:

Program dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich
Adresatami tego programu są studenci ostatniego roku, planujący podjęcie studiów doktoranckich. Planowane jest przyznanie 100 stypendiów w regionie. Wyróżniane będą osoby reprezentujące innowacyjne podejście do nauk technicznych i technologii informatycznych, szczególnie jeśli ma ono szansę pozytywnie wpływać na gospodarkę, edukację oraz opiekę zdrowotną. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą składać aplikacje do 1 lutego 2006 r. Warunkiem koniecznym jest przyjęcie na studia doktoranckie oraz nominacja do programu wystawiona przez władze Wydziału. Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2006 r.;

Program wzajemnej współpracy pomiędzy uczelniami
Istotą tego programu jest ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi ośrodki akademickie z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodzniej i Stanów Zjednoczonych. Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi centrami akademickimi. W procesie doboru stron wymiany i współpracy, nauczycieli oraz uczelni, pomagać będzie dedykowany serwis internetowy, który zostanie uruchomiony 7 listopada;

Program naukowy w ramach letniej szkoły badawczej
Celem programu jest wspieranie letnich szkół badawczych z zakresu nauk informatycznych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu staną się studenci i wykładowcy, którzy dzięki letniej szkole będą mieli okazję spotkać się i uczestniczyć w warsztatach, wykładach i innych zajęciach szkoleniowych. Uczelnie, które będą starały się o przyznanie funduszy i sponsoring organizowanych przez siebie szkół letnich, powinny zgłosić się do 1 lutego 2006 roku.

Kryteria doboru uczestników poszczególnych programów w ramach Microsoft Research Inspire oraz pozostałe szczegóły dotyczące inicjatywy zostaną udostępnione w najbliższym czasie na stronach internetowych pod adresem research.microsoft.com/ero/icd/inspire

© dobreprogramy
s