Sierpniowe biuletyny zabezpieczeń

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft w sierpniu wydał jedenaście biuletynów zabezpieczeń. Siedem z nich oznaczono jako krytyczne. Pozostałe noszą oznaczenia "ważne".

Pierwszy z nich dotyczy oprogramowania Microsoft Image Color Management (ICM) pracującego pod systemem Windows ( MS08-046), druga zaś programu Internet Explorer ( MS08-045). Kolejny biuletyn opisuje problem z obsługą kontrolek ActiveX w programie Snapshot Viewer dla Microsoft Access ( MS08-041). MS08-043 poświęcony został usterce w aplikacji Office Excel, a MS08-051 dotyczy problemu z Microsoft PowerPoint. Ostatni z krytycznych biuletynów, MS08-044, rozwiązuje problem z Microsoft Office Filters.

Trzy z ważnych biuletynów poświęcone są usterkom mogącym pozwolić na ujawnienie informacji, odpowiednio w Windows Internet Protocol Security ( MS08-047, klientach poczty Outlook Express/Windows Mail ( MS08-048) i komunikatorze Messenger ( MS08-50). Ostatnie dwa ważne biuletyny to ponownie zdalne wykonanie kodu, tyle że o mniejszym stopniu zagrożenia - MS08-049 w przypadku Microsoft Windows Event System oraz MS08-011 w Microsoft Word.

Wydanie kolejnych biuletynów zabezpieczeń przypada na wtorek 9 września, natomiast ich zapowiedź - na czwartek 4 września.

© dobreprogramy