Zakaz handlu w niedzielę: luka w ustawie zmusi do wyłączania aplikacji mobilnych

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Wiele wskazuje na to, że czekający nas zakaz handlu w niedzielę może mieć nieciekawe konsekwencje także dla handlu elektronicznego – tak jak to było postulowane w obywatelskim projekcie ustawy. Luki w projekcie poselskim mogą prowadzić do zakazania korzystania w niedzielę z aplikacji mobilnych, a także kupowania przez aplikacje treści cyfrowych.

Na tę osobliwą lukę w powstającej regulacj prawnej zwraca uwagę Dziennik: Gazeta Prawna. Przypomnijmy, że wniesiony przez przymierze Wolna Niedziela obywatelski projekt ustawy zakładał zakazanie także handlu internetowego, czyniąc wyjątek jedynie dla towarów, które „nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej”. Szczęśliwie posłowie nie dali się ponieść fantazji działaczy Solidarności i wprowadzili zmiany – w toku pracy sejmowej podkomisji przyjęto, że zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w zautomatyzowanych sklepach internetowych i platformach internetowych. Chodziło o to, by konsumenci mogli w niedzielę składać i opłacać zamówienia za towary, które realizowane będą od poniedziałku.

Wprowadzony jednak w art. 6 ust. 1 pkt 18 wyjątek obejmuje jednak wyłącznie sklepy internetowe i platformy internetowe, tj. wyraźnie wskazane kategorie oprogramowania. Nie ma tu mowy o aplikacjach mobilnych czy czatbotach, których rola w handlu elektronicznym stale rośnie. Literalna interpretacja przepisów oznaczałaby, że sprzedawca prowadzący sprzedaż przez takie nowoczesne rozwiązania mógłby zostać ukarany grzywną w wysokości do nawet 100 tys. złotych. Urzędnikowi wystarczyłoby wykazać, że aplikacja nie odwołuje się do istniejącego sklepu czy platformy.

Próby tłumaczenia, że intencją ustawodawcy było wykluczenie z niedzielnego zakazu całego szeroko rozumianego handlu elektronicznego nie mają zbyt mocnych podstaw. Po pierwsze, w zapisie wykluczono dwie konkretne kategorie oprogramowania. Handlować więc można np. w indywidualnym e-sklepie z perfumami, jak również na platformie aukcyjnej, agregującej setki sklepów i ofert. Po drugie, wyłączenia należy interpretować wąsko, tłumaczy Gazecie Prawnej radca Witold Chomiczewski.

„Wyrobów” też w niedzielę nie kupisz

Radca zwraca też uwagę na jeszcze jeden problem. Projekt ustawy w swojej definicji handlu mówi, że to proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Sęk w tym, że praktycznie wszystkie treści cyfrowe, które nie są towarami w sensie ustawy, są już niewątpliwie wyrobami. To oprogramowanie, utwory muzyczne, filmy, e-booki i audiobooki. A jako że ustawa nie przewiduje wyłączenia dla aplikacji mobilnych, to w tym momencie popularne aplikacje cyfrowych księgarni, oferujące czytelnikom łatwy zakup e-książek, również by musiały na niedzielę być wyłączane.

Izba Gospodarki Elektronicznej, która jako pierwsza dostrzegła lukę, postuluje zmianę przepisu. Chce, aby zakaz handlu w niedzielę nie miał zastosowania w placówkach handlowych w odniesieniu do umów zawieranych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a zwłaszcza w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli proces zawierania umowy ma charakter zautomatyzowany.

Tak uniwersalne brzmienie wyłączenia pozwala ustawodawcy na uwolnienie całego handlu elektronicznego od zakazu niedzielnej działalności, niezależnie od jego technicznej realizacji. Ustanawia jednak zarazem ciekawą furtkę dla cyberfizycznych sklepów, które w przyszłości dzięki rozwiązaniom Internetu Rzeczy mogłyby całkowicie wyeliminować ludzkich sprzedawców – i prowadzić handel w niedzielę pomimo niezadowolenia luddystycznych grup, takich jak Wolna Niedziela.

© dobreprogramy