Zaufane Kontakty Zaufane Kontakty 1.63.release.235845396

Strona główna Android Bezpieczeństwo Kontrola rodzicielska
Pobierz program
lub zeskanuj:

Zaufane Kontakty to aplikacja do dzielenia się z wybranymi znajomymi informacjami o naszej lokalizacji w sytuacji zagrożenia. Pozwala zarówno wysyłać prośby o pomoc w formie powiadomień na telefonach znajomych, jak i prosić o informację o lokalizacji konkretne osoby. Dzięki temu możliwe będzie na przykład sprawdzenie, czy dzieci dotarły szczęśliwie do szkoły, nawet bez ich wiedzy.

Obsługa aplikacji jest bardzo prosta, a w pierwszym jej kroku niezbędne będzie dodanie do listy kontaktów, które chcemy uznać za zaufane. Od tej chwili będziemy mogli wysyłać tym osobom prośby o pomoc wraz z naszymi danymi GPS, jak również te osoby będą mogły wysyłać do nas prośby o udostępnienie lokalizacji. Aby program faktycznie był wykorzystywany tylko do sytuacji awaryjnych, wprowadzono zwłokę czasową, dzięki czemu nasze współrzędne udostępniane są znajomym tylko wtedy, gdy nie zareagujemy na taką prośbę w przeciągu 5 minut.

Informacje o wszystkich zdarzeniach zachodzących pomiędzy użytkownikami wypychane są w formie powiadomień, jak również raportowane mailowo, co przyda się osobom, które nie chcą korzystać z opisywanego programu, a mimo to wiedzieć, co dzieje się z ich znajomymi.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!