Poznajemy Nextion Editor v0.30


W poprzednim artykule przybliżyłem Wam dotykowe wyświetlacze z serii Nextion HMI. W tym dowiesz się w jaki sposób je zaprogramować przy użyciu oprogramowania Nextion Editor.

W artykule przedstawię funkcje i możliwości na podstawie wersji v0.30. Jesli chcesz pobrać najnowsza wersję, możesz pobrać ją ze strony Itead Studio.

UWAGA!: Jeśli znasz inne oprogramowanie do projektowania interfejsu (najlepiej na Linux), proszę o informację w komentarzu. Dziękuję! :)

Jak już pewnie zauważaliście, oprogramowanie dostępne jest jedynie na system Windows. Wymaga NET framework 3.5 (zawiera wersje 2.0 i 3.0). Brak dostępnego oficjalnego oprogramowania dla systemów Linux oraz Mac. Po wielu próbach uruchomienia w PlayOnLinux (Linux) odpuściłem - instalacja zatrzymuje się w połowie.

Koniec z narzekaniem, czas zabrać się za omawianie!

1: Menu główne

>File - możesz otworzyć, zapisać, zaimportować itp.
>Tool (narzędzia)

>Tool >Font Generate
Jeśli chcesz skorzystać z jakichkolwiek czcionek, musisz je przekonwertować do formatu *.zi. Niestety brak wsparcia dla polskich znaczków.
Ktok 1: Wybierz rozmiar importowanej czcionki.
Ktok 2: Zdecyduj czy ma być pogrubiona.
Ktok 3: Wybierz tryb konwersji
Ktok 4: Wybierz importowana czcionkę.
Ktok 5: Nazwij nową, przekonwertowaną czcionkę.
Ktok 6: Wygeneruj.

>Tool >Eyedropper - służy do konwersji wybranych kolorów na szesnastkowe.

>Compile - kompilacja interfejsu

>Debug - debugowanie
Umożliwia Ci przetestowanie zaprojektowanego interfejsu bez użycia fizycznego wyświetlacza. Możesz też połączyć go z komputerem i debugować w czasie rzeczywistym.

2. Biblioteka obrazków: Wymagane zaimportowanie do projektu.

Edytor wymaga zaimportowania grafik do projektu. Możemy je dodać, usunąć, zamienić, dodać przed wybranym, a także usunąć wszystkie na raz.

3. Biblioteka czcionek: Przechowuje wcześniej przekonwertowane czcionki.

Podobnie jak w przypadków obrazków, biblioteka czcionek również daje nam możliwość dodania, usunięcia i skasowania ich wszystkich. Dodatkowo istnieje możliwość podglądu wybranej czcionki.

4. Obszar wyświetlacza

Daje Ci możliwość podglądu oraz operacji (wyboru) obiektów.

5. Strony/Aktywności: Dodaj lub wybierz stronę w tym obszarze

Te strony można porównać do Aktywności w Android Studio, czyli ekran, okno z wybranymi obiektami interfejsu odpowiednio ułożonymi, potrzebnymi w danej chwili. Strony i obiekty mogą być globalne i lokalne.

6. Edycja atrybutów: Edycja atrybutów, parametrów obiektów

Umożliwia Ci wybór odpowiednich parametrów dla danej strony i obiektu. Przykładowo, możesz wpisać domyślny tekst, kolor czcionki lub przycisku, rozmiar czcionki itp.

7. Dane z kompilatora: w przypadku wystąpienia błędów, zostaną one pokazane.

8. Obszar zdarzeń (logiki): Kod logiki, np.wysłanie poleceni do UART, gdy wciśniesz przycisk na ekranie.

Dostępne obiekty

+ tekst (String)
+ numer (Intiger)
+ przycisk
+ pasek postępu
+ obrazek
+ przycinanie obiektów z obsługą dotyku
+ obszar dotyku
+ zegar
+ wykres liniowy
+ suwak
+ timer, zegar pracujący w pętli (przydatne, gdy chcemy mieć dostęp ze wszystkich stron)
+ zmienna (przydatne, gdy chcemy mieć dostępne dane we wszystkich stronach)
+ przycisk z podwójnym stanem (przełącznik np. on/off)

To już wszystko w tym artykule. Praktyczne użycie zostanie zaprezentowane w jednym z następnych artykułów z tej serii.