Porozumienie Free Software Foundation i Cisco

Strona głównaPorozumienie Free Software Foundation i Cisco
21.05.2009 19:08
Adam Wróblewski
Adam Wróblewski

Fundacja Wolnego Oprogramowania oraz przedstawiciele Ciscowspólnie ogłosili zawarcie ugody i tym samym zakończenie ciągnącegosię już sześć lat sporu licencyjnego. Początek licencyjnego sporu zaciera się o rok 2003, kiedy FundacjaWolnego Oprogramowania zauważyła nieprawidłowości w politycelicencyjnej Cisco. Zarzucała korporacji wykorzystanie w swoichproduktach marki Linksys - firmy, którą Cisco przejęło jakiś czastemu - kodu GNU General Public License otwartych narzędzi bezudostępnienia źródeł. Fundacja próbowała wspólnie z Cisco dojść doporozumienia, ale Cisco wciąż nie zgadzało się z zarzutami. W końcu w 2008 roku, Fundacja Otwartego Oprogramowania złożyłapozew o naruszenie licencji przez Cisco. Do finału jednak niedoszło. Osiągnięte porozumienie przewiduje między innyminadzorowanie wykonywania postanowień porozumienia przez powołaną dotego osobę oraz publikację wykorzystywanego kodu źródłowego wInternecie. Byłby to pierwszy tego rodzaju wyrok w sprawiepostanowień licencyjnych, który ostatecznie potwierdziłby ichsłuszność.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (25)