Spam - Europa walczy, Polska śpi

Strona głównaSpam - Europa walczy, Polska śpi
09.02.2005 17:13

Porozumienie o ponadgranicznej współpracy zawarły agencjezwalczające spam z 13 państw Unii Europejskiej. W Polsce - któranie uczestniczy w tym sojuszu - spam jest prawnie zabroniony, ale wpraktyce najczęściej pozostaje bezkarny. Jak podała Komisja Europejska, agendy rządowe odpowiedzialne wposzczególnych krajach za walkę ze spamem będą wymieniaćinformacje, współpracować przy tropieniu spamu ponadgranicznego ipomagać sobie w ściganiu jego sprawców. Porozumienie zawarłyinstytucje z Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Francji, Grecji,Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Malty i Włoch (dziewięćpaństw "starej" i cztery z "nowej" UE). Bruksela informuje o jużprowadzonych udanych operacjach antyspamowych, które przeprowadziływspólnie Belgia i Francja. Więcej na ten temat znaleźć można w artykule Spam- Europa walczy, Polska śpi na łamach portalu Gazeta.pl

bDTYdQMl
Udostępnij:
bDTYdQNj