Zarządzanie ciągłością działania: Klucz do przetrwania w cyfrowym świecie

Zarządzanie ciągłością działania: Klucz do przetrwania w cyfrowym świecie

Zarządzanie ciągłością działania: Klucz do przetrwania w cyfrowym świecie
Zarządzanie ciągłością działania: Klucz do przetrwania w cyfrowym świecie
Źródło zdjęć: © Unsplash.com | ZHENYU LUO
27.06.2023 14:53, aktualizacja: 29.06.2023 14:43

W erze cyfryzacji, w której dane stają się najcenniejszym zasobem, zarządzanie ciągłością działania jest nie tylko kluczowe, ale wręcz niezbędne dla przetrwania firm. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego plan ciągłości działania jest tak ważny, jakie technologie mogą wspierać ten proces i jakie są wymogi dyrektywy NIS2.

Cyberataki, utrata danych, awarie systemów, zdarzenia losowe np. pożar to tylko niektóre z zagrożeń, które mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych i reputacji firm. Według raportu Cybersecurity Ventures globalne koszty związane z cyberprzestępczością mogą osiągnąć 10,5 bln dolarów rocznie do 2025 r. W takim kontekście niezabezpieczenie swojej firmy to jak gra w rosyjską ruletkę.

Dlatego zamiast czekać na to, by to przeciwnik ustalił reguły gry – lepszym wyjściem jest przygotowanie w organizacji własnych reguł, czyli Planu Ciągłości Działania (Disaster Recovery Plan), który zmniejsza niebezpieczeństwo zablokowania działania biznesu w chwili, gdy do ataku już dojdzie.

Dlaczego firmy powinny mieć plan ciągłości działania?

Plan ciągłości działania to strategia, która pomaga firmom zminimalizować ryzyko i skutki awarii, cyberataków czy innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą zakłócić ich normalne funkcjonowanie. To element szerszego podejścia, jakim jest zarządzanie ciągłością działania, czyli dbanie o to, żeby zminimalizować ryzyko skutecznego ataku, a jeśli już do niego dojdzie – zapewnić, że funkcjonowanie firmy nie zostanie zakłócone.

To zbiór procedur i informacji, które są niezbędne do szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe. Plan powinien zawierać informacje na temat kluczowych procesów biznesowych, zasobów niezbędnych do ich realizacji oraz procedur, które należy podjąć w przypadku awarii. Celem jest minimalizacja strat i szybkie przywrócenie normalnego funkcjonowania.

Firmy powinny mieć przygotowany taki plan, który obejmuje zarówno działania prewencyjne, jak i reakcję na kryzys. Sztab kryzysowy, składający się z kluczowych osób w organizacji, powinien być odpowiedzialny za wdrożenie i monitorowanie planu.

W zapewnieniu ciągłości działania firmy kluczową rolę odgrywa technologia. Możemy tu wyróżnić kilka obszarów, na które w szczególności należy zwrócić uwagę, na przykładzie rozwiązań oferowanych przez T-Mobile dla biznesu.

Profilaktyka przede wszystkim

Ochrona przed cyberatakami jest kluczowa dla każdej firmy. To pierwszy element zarządzania ciągłością działania i jednocześnie najszerszy, jako że możliwości i rodzajów incydentów jest niezmiernie dużo. Technologia od T-Mobile przychodzi tu z pomocą głównie w takich usługach jak Security Operations Center, Zarządzany Firewall czy Ochrona DDoS, które pomagają chronić dane osobowe, strony internetowe i inne zasoby cyfrowe firmy.

Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) od T-Mobile to przede wszystkim zespół ekspertów, którzy dbają o bezpieczeństwo cyfrowe twojej firmy. Pracują w najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce, jednym z kilku tego typu miejsc na świecie w grupie T-Mobile.

SOC zapewnia ciągłe, całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa i badanie wszelkich zdarzeń zgodnie z ustalonymi planami. Pomagają również w eliminacji fałszywych alarmów, czyli sytuacji, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niebezpieczne, ale tak naprawdę nie są. Z drugiej strony, specjaliści SOC T-Mobile oceniają, które z zaistniałych incydentów są najważniejsze i wymagają natychmiastowej reakcji. SOC oferuje cykliczne, proaktywne dostarczanie informacji o możliwych nowych zagrożeniach i atakach, sposobach postępowania z nimi i sugerowanych rozwiązaniach, zgodnie z określonymi standardami obsługi (SLA).

Dzięki tej usłudze nie ma już potrzeby budowania własnego zespołu bezpieczeństwa, który byłby znacznie droższy w utrzymaniu i – co warte podkreślenia – nie dysponowałby prawdopodobnie aż takim zapleczem technicznym i eksperckim jak SOC od T-Mobile.

Podobnie istotną rolę – choć na innej płaszczyźnie technologicznej – odgrywa Zarządzany Firewall. To usługa, która zapewnia firmom pierwszą linię obrony. Jest to kluczowy element bezpieczeństwa sieci, który powinien być stosowany w każdej firmie, chcącej zapewnić sobie bezpieczeństwo przed zagrożeniami takimi jak malware i phishing.

Usługa ta opiera się na działaniu zapory sieciowej nowej generacji, która dzięki funkcji głębokiej inspekcji potrafi przeanalizować zawartość ruchu sieciowego i zablokować zagrożenia. Oferuje szereg funkcji, takich jak sandboxing, anty-malware, anty-spam, filtrowanie WWW, rozpoznawanie aplikacji, kontrola aplikacji, blokowanie ruchu botnet, filtrowanie DNS, ochrona przed intruzami, blokowanie na podstawie geolokalizacji, VPN user-to-site i VPN site-to-site. Trudno sobie dziś wyobrazić niezawodne funkcjonowanie organizacji bez tych mechanizmów.

Z kolei ochrona DDoS od T-Mobile to usługa, która – jak sama nazwa wskazuje – zapewnia firmom skuteczną ochronę przed atakami DDoS, czyli takimi, które mają na celu spowodowanie przeciążenia serwera lub infrastruktury sieciowej, co prowadzi do niestabilności lub całkowitej niedostępności usługi.

Usługa Ochrona DDoS od T-Mobile polega na aktywnym monitorowaniu sieci i szybkiej reakcji, umożliwiającej blokowanie sztucznego ruchu generowanego przez sieci botnet. Dzięki temu firmy mogą zapewnić sobie nieprzerwaną ochronę swoich zasobów internetowych, takich jak aplikacje webowe, strony WWW, serwery DNS, VoIP itp.

Wszystkie wymienione tu rozwiązania od T-Mobile są elastyczne i skalowalne, co oznacza, że mogą być dostosowane do potrzeb każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży.

Sieć zawsze dostępna

Zdarzają się incydenty, które zagrażają ciągłości funkcjonowania firmy przez zablokowanie jej sieci wewnętrznej. Tutaj ochrona znów opiera się głównie na prewencji – czyli oparcie organizacji na sieci zarządzanej programowo (SD-WAN), która – w przeciwieństwie do starszych rozwiązań, jak sieci MPLS - pozwala na szybkie uruchomienie wirtualnej siedziby czy oddziału w innej lokalizacji.

Jak to działa?

SD-WAN to rozwiązanie, które upraszcza zarządzanie siecią WAN poprzez integrację funkcji sieciowych w jedno rozwiązanie oraz oddzielenie sprzętu sieciowego od mechanizmu sterującego. W ten sposób bezpieczeństwo jest niejako "zaszyte" w istocie rozwiązania, dając pełną kontrolę nad siecią, zwiększając jej bezpieczeństwo i efektywność, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości działania i ochrony reputacji firmy.

Bezpieczeństwo w chmurze

O tym, że każda firma powinna mieć przynajmniej 3 kopie zapasowe swoich danych, musi wiedzieć każdy, kto zajmuje się zrządzaniem ciągłością działania. Te kopie powinny być zapisane na przynajmniej dwóch oddzielnych nośnikach. Przynajmniej jedna z kopii powinna znajdować się w miejscu geograficznie odległym od tego, gdzie używane są backupowane dane. Tu właśnie pojawia się możliwość przechowywania danych w chmurze. Do tego jedna z kopii powinna być zupełnie offline. Ważne jest też testowanie działania kopii, tak, żeby uwzględnić dodatkową zasadę – 0 błędów.

Mimo że tworzenie kopii zapasowych jest fundamentem ochrony danych, proces ten wymaga czasu na przywrócenie informacji i ich reintegrację z systemem produkcyjnym. Jeśli – oczywiście - dane są spójne i gotowe do użycia.

Zarządzanie ciągłością działania w przypadku ataku lub awarii staje się znacznie łatwiejsze dzięki usłudze takiej jak Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Można ją określić jako Zapasowe Centrum Danych, dostarczane przez T-Mobile w modelu infrastruktury dedykowanej (Private Cloud) lub współdzielonej (Wirtualne Centrum Danych lub Microsoft Azure).

DRaaS umożliwia szybkie uruchomienie równoległego środowiska, co jest kluczowe dla firm, dla których ciągłość operacji jest krytyczna. Zaawansowane usługi T-Mobile w tym obszarze gwarantują, że maksymalny czas niedostępności systemów nie przekroczy 15 minut.

Systemy komunikacyjne

Systemy komunikacyjne, takie jak BlueAlert, wspierają zarządzanie zespołem i komunikację z ludźmi w przypadku kryzysu.

Blue Alert to innowacyjna platforma komunikacyjna od T-Mobile, która umożliwia wielokanałową komunikację dla firm, miast i jednostek administracyjnych. Ta usługa jest niezwykle elastyczna i pozwala na łatwe tworzenie schematów komunikacji, uruchamianie procesów w odpowiednim momencie lub automatyzację procedur, tak aby system samodzielnie wykonywał zadania.

Blue Alert jest niezastąpiony, gdy potrzebujesz informować, alarmować, interweniować i zbierać powiadomienia. Dzięki tej usłudze możesz znacznie przyspieszyć obsługę zdarzeń losowych, skutecznie przekazać ważne informacje do zdefiniowanych adresatów oraz otrzymać potwierdzenie ich otrzymania i odczytania.

Usługa Blue Alert jest szczególnie przydatna dla sektora publicznego, w którym niezbędna jest sprawna i szybka komunikacja. Może być wykorzystana do powiadamiania obywateli o zaistniałych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

IoT

Inteligentne rozwiązania IoT, takie jak video analiza, mogą wykrywać pożary (hale produkcyjne) albo monitorować stosowanie się do przepisów BHP (budowy) czy prawidłowy przebieg produkcji lub temperaturę ludzi w czasie pandemii.

Wideo Analiza to zaawansowana usługa oferowana przez T-Mobile, która wykorzystuje technologię analizy obrazu do monitorowania i analizowania strumieni wideo w czasie rzeczywistym. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla firm, które chcą zautomatyzować procesy monitorowania i zwiększyć efektywność swoich systemów bezpieczeństwa.

Usługa Wideo Analiza wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy obrazu z kamer CCTV. Może ona automatycznie wykrywać różne zdarzenia i sytuacje, takie jak ruch pojazdów, ruch osób, pozostawione przedmioty czy naruszenia stref bezpieczeństwa. Dzięki temu firmy mogą szybko reagować na potencjalne zagrożenia i zdarzenia niezgodne z procedurami.

Wideo Analiza od T-Mobile jest w pełni skalowalna i może być dostosowana do potrzeb każdej firmy. Może być wykorzystana do monitorowania różnych obszarów, takich jak parkingi, hale produkcyjne, magazyny czy biura. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników i mienia.

Korzystając z usługi Wideo Analiza, firmy mogą zautomatyzować procesy monitorowania, zwiększyć efektywność swoich systemów bezpieczeństwa i szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Jest to kluczowe dla utrzymania ciągłości działania i ochrony reputacji firmy.

Dyrektywa NIS

Dyrektywa NIS2, która jest obecnie w trakcie wprowadzania, ma na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Wprowadza szereg wymagań dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, w tym obowiązek posiadania odpowiednich środków do zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa oraz obowiązek zgłaszania poważnych incydentów do odpowiednich organów krajowych.

Programy

Aktualizacje
Źródło artykułu:dobreprogramy
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (16)