Blog (3)
Komentarze (39)
Recenzje (0)

Zgrywanie i kompresja ścieżek CD-Audio w programie foobar2000 cz. 2

@AdalbertZgrywanie i kompresja ścieżek CD-Audio w programie foobar2000 cz. 223.05.2011 15:45

Udało się znaleźć trochę czasu by dokończyć poprzedni wpis kończący się kliknięciem przycisk Proceed to the Converter Setup dialog i przejściu do okna Converter Setup.

Enkoder

Jednak przed dalszym kontynuowaniem zgrywania i kompresji należy zaopatrzyć się w odpowiedni enkoder. Co to jest? Żeby odpowiedzieć na to pytanie najpierw warto wyjść od słowa szerszego, mianowicie od słowa kodek. Ogólnie kodek=enkoder+dekoder. Pozwala on na zmianę surowych danych na konkretny plik, a później na odtworzeniu oryginalnych danych z zakodowanego pliku. Enkoder (zwany często po prostu koderem) zajmuje się tą pierwszą częścią, zamienia surowe dane (w przypadku dźwięku mowa jest o plikach WAV, czyli dźwięku zakodowanego w PCM) na odpowiedni plik np. popularną MP3. Dekoder natomiast pozwala na odtworzenie oryginalnych danych (strumienia PCM gotowego do odtworzenia przez kartę muzyczną), które zostały zakodowane w pliku przez enkoder. Dlatego też enkoder nie ma zastosowania gdy brak dekodera, podobnie jak sam dekoder bez enkodera, który przygotuje mu odpowiednie pliki, jest bezwartościowy. Jednym zdaniem potrzebujemy aplikacji (programu), który potrafi skompresować zgraną ścieżkę CD-Audio do wybranego przez nas formatu (o czym pisałem w Co można zrobić z płytą CD-Audio? ). Gdzie szukać? Oczywiście w internecie na oficjalnych stronach projektów bądź na znakomitej stronie RareWares zawierającej między innymi liczne kompilacje wielu enkoderów. Dla MP3 (którego użyję w tym opisie jako przykład) istnieje kilka enkoderów, ale polecam stosowanie LAME - darmowy (open-source), oferujący bardzo dobrą jakość plików wynikowych (w porównaniu z innymi enkoderami MP3), powszechnie stosowany i ciągle rozwijany. Najnowszą stabilną wersję tego enkodera ściągamy ze wspomnianej wyżej strony RareWares - LAME (obecnie jest to LAME 3.98.4, dla systemów x64 możemy wybrać oczywiście wersję 64bit z której osobiście będę korzystał) bądź ze strony naszego vortalu dobreprogramy. Plik lame.exe znajdujący się w ściągniętym plik zip oczywiście wypakowujemy najlepiej do katalogu w którym zainstalowany jest nasz foobar2000. No i gdy w końcu mamy odpowiedni enkoder na naszym komputerze, możemy przystąpić do ustawienia opcji konwersji.

Ustawienia konwersji

Po kliknięciu przycisku Proceed to the Converter Setup dialog widzimy okno Converter Setup z informacjami na temat konwersji: [image=img1] Jak widać standardową opcją jest zgranie ścieżek CD-Audio do nieskompresowanego strumienia PCM w pliku WAV. Klikając Output format możemy zmienić wyjściowy format plików: [image=img2] W tym przykładzie wybieramy MP3 (LAME). Następnie klikając przycisk Edit suwakiem możemy wybrać jakość pliku wynikowego (wybrałem domyślny V2 - wynikowe pliki nadają się do cichego i spokojnego odsłuchu w domu na dość dobrym sprzęcie), zatwierdzamy przyciskiem OK i z kolejnego okna wracamy przyciskiem Back do ogólnych informacji o konwersji. Widzimy, że wyjściowy format zmienił się. Klikając Destination możemy wybierać domyślny folder zapisu czy schemat nazywania plików, Processing umożliwia dodanie pewnych efektów do ścieżek, ale na potrzeby tekstu te 2 ustawienia pozostawiam na standardowych ustawieniach. Aby uzyskać raport po zgraniu i skonwertowaniu ścieżek zahaczamy w Other - When done opcję Show full status report. Po ustawieniu opcji według naszych preferencji możemy kliknąć przycisk Convert i przystąpić do zgrywania i konwersji naszej CD-Audio.

Zgrywanie i konwersja

Jeżeli nie ustawiliśmy w Destination folderu do którego mają się zgrywać ścieżki, pojawi się nam okno w którym wybieramy odpowiedni folder docelowy i rozpoczyna się zgrywanie i jednoczesna konwersja ścieżek CD-Audio: [image=img3] W oknie tym widzimy jaki aktualnie plik jest zgrywany i konwertowany, mamy pasek postępu, czas jaki już upłynął oraz przewidywany czas całego procesu. Po skończonym zgrywaniu i konwersji (po uprzednim zaznaczeniu opcji Show full status report) wyskakuje nam okienko Converter Status Report: [code]No problems occurred. Source: "cdda://00CA4939" / index: 1 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. Source: "cdda://00CA4939" / index: 2 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 7. Source: "cdda://00CA4939" / index: 3 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 7. Source: "cdda://00CA4939" / index: 4 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. Source: "cdda://00CA4939" / index: 5 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 7. Source: "cdda://00CA4939" / index: 6 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. Source: "cdda://00CA4939" / index: 7 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. Source: "cdda://00CA4939" / index: 8 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. Source: "cdda://00CA4939" / index: 9 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. Source: "cdda://00CA4939" / index: 10 Audio CD extraction setup: drive: "Slimtype - DVD A DS8A2S", sample offset: 6, security: standard Track converted successfully. AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8.[/code] Początkowe zdanie No problems occurred. informuje nas, że program nie napotkał żadnych błędów (odczytywanie tego samego fragmentu ścieżek dawało zawsze zgodne wyniki), a AccurateRip status: Accurately ripped, confidence: 8. mówi, że suma kontrolna zgranej przez nas ścieżki zgadza się z tą przechowywaną w bazie AccurateRip oraz że taką samą sumę kontrolną zgłosiły wcześniej 8 osoby zgrywające daną ścieżkę, więc mamy praktycznie 100% pewność, że udało nam się zgrać CD-Audio bezbłędnie co właśnie chcieliśmy uzyskać. W razie błędów czy niezgodności sum kontrolnych zostaniemy o tym poinformowani stosownym raportem.

Mam nadzieję, że z tą pomocą każdemu uda się zgrać CD-Audio poprawnością potwierdzoną przez bazę AR, ale obok poprawnego zgrania ścieżek na dysk, na jakość plików wynikowych ma wpływ zastosowany format, enkoder i jego ustawienia, ale o nich może innym razem.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)