Blog (37)
Komentarze (32)
Recenzje (0)
@lepsze-oprogramowanieCiekawy sposób na zarządzanie oprogramowaniem, czyli menedżer pakietów dla systemu Windows

Ciekawy sposób na zarządzanie oprogramowaniem, czyli menedżer pakietów dla systemu Windows

09.02.2019 16:29, aktual.: 09.02.2019 16:52

Powszechnie wiadomo, że oprogramowanie dla systemu Windows jest zdecentralizowane. Oznacza to, że jeżeli potrzebuję zainstalować program Mozilla Thunderbird, muszę najpierw uruchomić przeglądarkę, znać adres lub wyszukać stronę w wyszukiwarce, przejść do linku pobierania, pobrać oraz przejść przez kreator instalacyjny. Nie są to działania, które wymagałyby od użytkownika znajomości lub zaangażowania, jednak można to wykonać dużo szybciej.

Instalacja programów w Windows - w słodkim stylu :)
Instalacja programów w Windows - w słodkim stylu :)

Instalujemy Chocolatey

Zanim jednak zajmiemy się samą instalacją, warto mieć na uwadze, że oprogramowanie wymaga systemu Windows 7 lub nowszego. Jak podaje poradnik instalacji ze strony producenta

w celu zainstalowania Chocolatey należy wprowadzić polecenia do wiersza poleceń. W tym celu przechodzimy do menu start>uruchom i wpisujemy: cmd a następnie wprowadzamy, (najlepiej metodą kopiuj wklej) następujące polecenia:

%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Jeżeli nie napotkaliśmy żadnych błędów, możemy zabierać się do pracy.

Podstawowe polecenia i korzyści

Dla porównania, procedura instalacji programu Thunderbird w Chocolatey sprowadza się do dwóch kroków: otwarcia wiersza poleceń lub Powershella i wpisania:

chocolatey install thunderbird

Później jeszcze będzie trzeba wpisać "yes". I gotowe.

Przydatnym poleceniem jest również choco outdated, wyświetla ono niezaktualizowane pakiety i aktualizuje do najnowszej wersji. Może nie należy to do najwygodniejszych, ale można także próbować przeglądać inne dostępne klienty poczty email przez komendę choco search mail. Oczywiście nie zabrakło komend uninstall czy info, jednak pierwszą komendą w Chocolatey, którą powinniśmy zastosować jest choco/help.

Proste spostrzeżenie

Może w zainstalowaniu jednego programu aplikacja nie pomoże aż w tak widoczny sposób, jednak nie zapominajmy o możliwości tworzenia skryptów. Jeden skrypt na instalację Chocolatey, drugi skrypt na instalację wszystkich potrzebnych programów i Windows gotowy do pracy. Oczywiście to tylko krótki opis programu, pełna dokumentacja dostępna jest stronie programu. A co Wy myślicie o tak niekonwencjonalnym rozwiązaniu? Zapraszam do wyrażania opinii w komentarzach.

PG

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)