Blog (9)
Komentarze (296)
Recenzje (0)

Bridge Linux: Instalacja – część I

@LudvickBridge Linux: Instalacja – część I05.05.2012 17:06

Niniejszy tekst jest kontynuacją wpisu: Bridge Linux: Instalacja – wprowadzenie

Program instalacyjny

Interfejs instalatora Bridge'a zbudowano w oparciu o curses i dlatego, wszystkimi czynnościami instalacyjnymi zarządza się za pomocą klawiatury. „Przyciski” okien dialogowych przełączamy klawiszami kierunkowymi [w prawo] / [w lewo] lub klawiszem [Tab] i zatwierdzamy klawiszem [Enter]; natomiast, pomiędzy wyświetlanymi w tych oknach opcjami, poruszamy się za pomocą klawiszy [w górę] / [w dół]. Zdarzą się również i takie sytuacje, kiedy niezbędne będzie użycie innych klawiszy, ale jest to, chyba, bardziej niż oczywiste.

Instalacja właściwa

Skoro znamy już sposób działania programu instalacyjnego, możemy przystąpić do konkretów.

główne menu instalatora
główne menu instalatora

Poszczególne etapy procesu instalacyjnego należy wykonywać według kolejności, w jakiej są wyświetlone. Niezastosowanie się do tego warunku, może – w najlepszym razie – skutkować pominięciem któregoś z fragmentów instalacji, a w najgorszym – niezainstalowaniem systemu.

1. Set date and time (ustawienie daty i czasu)

Ustawiamy tu strefę czasową, w jakiej znajduje się komputer, a także – bieżącą datę i czas.

Po zatwierdzeniu wyboru pierwszej opcji z głównego menu, ujrzymy takie okienko:

415279

Wybieramy, zalecaną i domyślnie zaznaczoną, opcję UTC (szczerze przyznam, że nigdy nie zastanawiałem się, w jakich sytuacjach używa się localtime; nigdy jakoś nie było ani okazji, ani potrzeby, by to zgłębiać) i przechodzimy, kolejno, do następujących okienek:

415281
415282

Określamy tu, najpierw, region świata, a następnie, strefę czasową, które odpowiadają miejscu położenia komputera. Dla Polski będzie to, odpowiednio: "Europe" – w pierwszym okienku oraz "Warsaw" – w drugim.

WSKAZÓWKA: W przypadku wyboru strefy czasowej, można użyć klawisza [End] (skok do ostatniej pozycji na liście), a następnie, kilkakrotnie naciskając klawisz kierunkowy [w górę], przenieść zaznaczenie do pozycji "Warsaw".

Na koniec, sprawdzamy i – jeśli to konieczne – ustawiamy właściwą datę i/lub czas:

92982
92983

Powyższe okienka obsługuje się przy pomocy klawisza [Tab], który przełącza poszczególne ich elementy oraz klawiszy kierunkowych [w górę] / [w dół] – zmieniających, odpowiednio, wartości określonych ustawień.

Po zakończeniu tych czynności, instalator, automatycznie, powróci do głównego menu.

cdn...

PS. Kolejna część wpisu: Bridge Linux: Instalacja – część II

PoradnikiLinux
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (7)