Blog (1)
Komentarze (25)
Recenzje (0)

Umowa handlowa TTIP - zagrożenie dla praw człowieka

Strona główna@palpatine1Umowa handlowa TTIP - zagrożenie dla praw człowieka
17.10.2014 22:27

Niedługo Unia Europejska ma zawrzeć porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi.Transatlantyckie partnerstwo handlowe zwane TTIP lub inaczej TAFTA to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi ,a Unią Europejską. Porozumienie to ma przyczyni się do ożywienia gospodarki UE o 120 miliardów € oraz gospodarki USA o 100 miliardów € Jednak sprawa ta wygląda tak kolorowo tylko i wyłącznie w teorii, gdyż umowa ta stanowi wiele zagrożeń dla podstawowych praw człowieka.

Jakie zagrożenia stanowi umowa o wolnym handlu negocjowane z USA?

Umowa ta stanowi zagrożenia dla podstawowych praw człowieka, a w szczególności prawa do ochrony danych osobowych ponieważ negocjacje mogą dotyczyć również tak delikatnych kwestii jak swobodny przepływ danych osobowych obywateli UE do USA. Dlaczego negocjacje dotyczące wolnego przepływu danych według mnie są tak niebezpieczne i budzą wiele kontrowersji?Dzieje się tak ze względu na aferę podsłuchową lub szerzej szpiegowską, którą ujawnił Edward Snowden

bECYEjVP

przypuszczenie iż w umowie tej mogą być negocjowane sprawy wolnego przepływu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest wysoce niestosowne, gdyż władze USA mogą wykorzystać informacje o obywatelach UE do rozwoju systemów inwigilacyjnych. Jednak to nie jest jedyna kwestia jaka budzi sprzeciw w sprawie transatlantyckiego partnerstwa równie ważną kwestią jest fakt iż negocjacje są w sposób ściśle tajny z wykluczeniem obywateli , a inni zainteresowani (lobbyści) mają szeroki dostęp do dokumentów.Ponad to istnieje duże prawdopodobieństwo iż strona amerykańska będzie chciała przeforsować rozwiązani z odrzuconej umowy ACTA. Jednak to nie są wszystkie zagrożenia jakie stanowi to porozumienie handlowe. TTIP zagraża również gospodarce europejskiej oraz może przyczynić się do obniżenia europejskich standardów ochrony środowiska.

W jaki sposób umowa handlowa zagraża gospodarce UE oraz obniżeniu standardów ochrony środowiska?

Porozumienie to ma zawierać niezwykle niebezpieczny dla gospodarki mechanizm rozwiązywania sporów pomiędzy państwami członkowskimi UE , a przedsiębiorstwami. System ten ma umożliwić uzyskanie od państw członkowskich UE odszkodowania w przypadku , gdy zagraniczna firma uzna iż przepisy w danym państwie członkowskim UE są bardziej restrykcyjne niż te w którym znajduje się siedziba firmy. Kolejną kwestią jest to iż

Niedługo więcej informacji o TTIP. tymczasem zachęcam do podpisania petycji

bECYEjVV

link do petycji przeciw TTIP

bECYEjWL