Blog (65)
Komentarze (803)
Recenzje (0)

Ustawa o prawie autorskim [cz. ost]

Strona główna@tflUstawa o prawie autorskim [cz. ost]
12.02.2012 15:25

Zmuszam się do tego, by podjąć ostatni już raz temat Ustawy o prawach autorskich. W poprzedniej części deklarowałem, że rozpisze się o organizacjach zbiorowego zarządzania i kontroli produkcji nośników optycznych. Jednak doszedłem do wniosku, że oba te tematy ledwie nakreślę. I tak mało kogo to zainteresuje, a sucha teoria jest... nudna i nieinteresująca dla czytelników DP. A z czytelnikiem liczyć się trzeba, toż dla nich się pisze.

Organizacje zbiorowego zarządzania

OZZ są. I generalnie do tego sprowadza się ustawa. Nie deklaruje bowiem żadnych bardziej konkretnych przepisów (poza kwestią Komisji). Ciężar stworzenia reguł działania ustawodawca przenosi na samą organizację i póki działa ona w interesie twórców, właścicieli praw majątkowych oraz organizacji radiowych i telewizyjnych nic im do tego. Warto jednak podkreślić, że beneficjentem OZZ nie są tylko ci, którzy pieniądze dostają od OZZ. "Klientami" ich są także ci, którzy nie chcą się rozliczać z każdym twórcom i innymi, którym też trzeba zapłacić za utwór. Stacje radiowe i telewizyjne za jednym zamachem opłacają używanie utworów właśnie w OZZ.

Kontrola produkcji nośników optycznych

Kontrola również jest. Generalnie cały rozdział naszpikowany jest szczegółami (producent musi oznaczać, zapisywać, raportować i cała masa innych), jednak dotyczy generalnie szczegółów, których przestrzegać muszą nieliczni. Do podkreślenia - kontrole nad produkcją nośników oraz kontrole OZZ sprawuje ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. W przypadku tego pierwszego - z uwzględnieniem swobody prowadzenia działalności.

Mięso

Zakazy i przepisy byłyby niczym, gdyby nie realna kara jaka grozi za ich nieprzestrzeganie. Realna jednak nie oznacza nieuchronna. Postanowiłem, że to właśnie ten punkt zakończy ten cykl.

Przywłaszczenie autorstwa całości lub części utworu albo wprowadzanie w błąd co do autorstwa - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 3.

Naruszenie w celu uzyskania korzyści majątkowych art. 16 (naruszenie autorskich praw osobistych), art. 17 (rozporządzanie utworem bez zgody lub bez wynagrodzenia twórcy), art. 18 (egzekucja praw), art.19 ust 1(wynagrodzenie po sprzedaży), art. 19^1 (wynagrodzenie po sprzedaży rękopisów), art. 86 (artystyczne wykonanie), art. 94 ust. 4 (rozporządzanie fonogramami i wideogramami), art. 97 (rozporządzanie nagraniami programów [nie tych komputerowych]), itd - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do roku.

Rozpowszechnianie bez zgody lub wbrew warunkom - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2.

Rozpowszechnianie bez zgody lub wbrew warunkom w celu uzyskania korzyści majątkowych - pozbawienie wolności do lat 3.

Rozpowszechnianie bez zgody lub wbrew warunkom jako stałe źródło dochodu lub działalność przestępcza - pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Nieświadome rozpowszechnianie bez zgody lub wbrew warunkom - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do roku.

Kopiowanie lub utrwalanie w celu rozpowszechnienia - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2.

Kopiowanie lub utrwalanie w celu rozpowszechnienia jako stałe źródło dochodu lub działalność przestępcza - pozbawienie wolności do lat 3.

Nabywanie lub pomóc w zbyciu, przyjmowanie lub pomoc w ukryciu nośnika utworu wbrew warunkom lub bez uprawnieni w celu uzyskania korzyści majątkowych (jak sprzedaż płyt dołączonych do gazet jako osobny produkt) - pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

J.W., jako stałe źródło dochodu lub działalność gospodarcza - pozbawienie wolności od roku do lat 5.

Zamierzone j.w. - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2.

Wytwarzanie urządzeń lub komponentów do obchodzenia zabezpieczeń - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 3.

Posiadanie, korzystanie, przechowywanie takich urządzeń lub komponentów - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do roku.

Uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli korzystania z utworu - grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do roku.

Reszta rozdziału dotyczy kwestii przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa po skazaniu, wskazuje, iż ściganie przestępstw określonych w tym rozdziale następuje na wniosek pokrzywdzonego oraz informuje, że pokrzywdzonym może być też OZZ.

No i w końcu - koniec

No i wreszcie! Koniec. Dziękuje wszystkim, którzy podjęli trud przeczytania tych czterech tekstów do końca. Mam nadzieje, że choć jednej osobie wyda się przydatny. Jednocześnie powtórzę tezę z pierwszej części : ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (9)