Aero od środka

Strona główna Aktualności

O autorze

Windows Vista wnosi szereg różnych - większych i mniejszych - nowości. Najbardziej widoczną, choć wielu stwierdzi, że nie najważniejszą z nich, jest nowy interfejs użytkownika nazwany Windows Aero, a zwłaszcza jego bogatszy tryb - Aero Glass. Wbrew pochopnym opiniom wyrażanym na forach i w komentarzach, interfejs to nie tylko bezwartościowy "bajer" ale element wpływający na ergonomię, a przez to też wydajność pracy. W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie nowego interfejsu, jego konfiguracji i opcji przedstawiamy artykuł poświęcony tym właśnie zagadnieniom licząc, że rozwiąże on problemy coraz większej rzeszy użytkowników Visty. Autorem artykułu jest Wojciech Kowasz (Docent) - uczestnik technicznego programu beta Windows Vista i Longhorn Server.

Windows Vista jest pierwszym systemem Windows, który oferuje skalowany interfejs użytkownika, to znaczy dopasowuje swój tryb działania do możliwości sprzętowych komputera. Zasadniczo dostępne są dwa takie tryby pracy - Aero Basic (wcześniej znany też jako Aero Express) oraz Aero Glass. Pierwszy z nich wyglądem i funkcjami przypomina interfejs Luna z Windows XP, choć kilka wartościowych usprawnień wciąż jest obecnych. Działa on wszędzie tam, gdzie warunki techniczne komputera uniemożliwiają uruchomienie bogatszej wersji Aero Glass. Jak sama nazwa wskazuje ten drugi tryb oferuje przeźroczystość okien i innych elementów interfejsu, przerzucanie okien (Flip oraz Flip 3D) z renderowaniem zawartości "live" oraz miniaturki okien w pasku zadań, także z podglądem na żywo. Oprócz tego w Aero Glass dostępne są płynne efekty przesuwania, minimalizowania i zamykania okien.Podstawowe wymagania interfejsu Aero Glass


Aby Aero Glass mogło zostać włączone, komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows Vista musi spełniać następujące wymagania:

 • Windows Vista w wersji Home Premium, Business, Enterprise lub Ultimate


 • sterowniki karty graficznej oparte o Windows Vista Display Driver Model (WDDM)

Sama karta graficzna musi posiadać:

 • obsługę DirectX 9.0


 • wsparcie sprzętowe dla technologii Pixel Shader 2.0


 • głębię kolorów 32 bity na piksel

Jeśli powyższe wymagania są spełnione, system udostępnia w Panelu sterowania opcje Aero Glass i użytkownik może, ale nie musi korzystać z tego trybu interfejsu.Automatyczny wybór najlepszego trybu


Po instalacji Windows Vista system dokonuje automatycznej oceny parametrów sprzętowych komputera. Ocena ta pozwala mu zdecydować, czy uruchomić automatycznie tryb interfejsu Aero Glass, czy też pozostać przy podstawowym Aero Basic. Wymagania opisane w powyższym punkcie są oczywiście nadal obowiązujące. Dodatkowo system podejmie decyzję o automatycznym uruchomieniu Aero Glass tylko wówczas, gdy:

 • komputer posiada ponad 512 MB pamięci RAM dostępnej dla systemu operacyjnego


 • dostępna jest odpowiednia ilość pamięci RAM karty graficznej do obsłużenia danej konfiguracji monitora i pulpitu


 • układ graficzny pracuje z określoną przepustowością (mierzoną w MB/s)

Warunki te sprawdzane są dynamicznie, gdy użytkownik zmienia konfigurację karty graficznej lub monitora. W tabeli poniżej przedstawiamy zestawienie rozdzielczości, ilości monitorów, pamięci RAM oraz wymaganej przepustowości.Przeźroczystość wyłączona

Przeźroczystość włączona

Monitory

Rozdzielczość

Pamięć karty (MB)

Wydajność karty (MB/s)

Pamięć karty (MB)

Wydajność karty (MB/s)

1

800x600

32

55

32

269

1024x768

32

89

32

363

1280x1024

32

146

64

500

1680x1050

64

196

128

600

1680x1200

64

213

128

641

1920x1200

64

255

128

724

2

800x600

32

83

32

351

1024x768

64

135

64

477

1280x1024

64

223

128

665

1680x1050

128

299

128

812Dane o przepustowości karty graficznej w megabajtach na sekundę (MB/s) są mierzone przez narzędzie Windows System Assessment Tool (WinSAT). WinSAT to agent kontrolowania wydajności wbudowany w system Windows Vista. Mierzenie wydajności karty graficznej jest wykonywane obok innych testów sprzętu komputera. Pierwszy taki test ma miejsce przez tuż po instalacji (wyjątkiem jest tu ścieżka uaktualnienia z Windows XP). Można go później powtórzyć ręcznie w dowolnym momencie za pośrednictwem Panelu sterowania. W tym celu należy:

 1. Otworzyć Control Panel


 2. Przejść do kategorii System and Maintenance


 3. Wybrać opcję Performance Information and Tools


 4. Kliknąć link Update my score


Test zostanie uruchomiony, a ogólna ocena zaktualizowana po jego pomyślnym zakończeniu.


Rysunek

Okno Performance Information and Tools z wynikami pomiaru
Ręczne przełączanie trybu Aero


Jeśli system sam nie uaktywni trybu Aero Glass, ale komputer spełnia wszystkie wymagania użytkownik może go włączyć ręcznie. W ten sam sposób można również wrócić do trybu Aero Basic. Warunkiem posiadania opcji omówionych poniżej jest spełnienie podstawowych wymagań interfejsu Aero Glass, w przeciwnym wypadku dostępny będzie tylko Aero Basic.

Preferencje użytkownika mają priorytet nad automatycznym pomiarem wydajności - jeśli system sam włączył Aero Glass, ale z jakichś powodów wydajność spadła, Windows Vista powróci automatycznie do trybu Aero Basic. Jeśli jednak następnie użytkownik sam znowu włączy bogatszy Aero Glass (zakładając, że komputer nadal spełnia podstawowe wymagania), to ustawienie to będzie utrzymane.

Aby zmienić ustawienia trybu pracy interfejsu, należy:

 1. Otworzyć Control Panel


 2. Przejść do kategorii Appearance and Personalization


 3. Kliknąć opcję Personalization


 4. Przejść do Windows Color and Appearance


 5. Kliknąć opcję Open Classic Appearance Properties for More Color Options


 6. Z listy Color Scheme wybrać tryb Windows Vista Basic lub Aero GlassRysunek

Opcje przełączania trybu Aero Glass - Aero Basic
Diagnozowanie problemów z Aero Glass


Zdarza się, że kontrola wydajności odpowiedzialna za pomiary nie zakończy swojego działania, zawiesi system lub zakończy się bez wyników.

Wyniki ostatniego pomiarów przechowywane są w rejestrze tak, aby system mógł porównywać je z każdym kolejnym testem. Gałąź rejestru odpowiedzialna za WinSAT to:

HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinsat

Klucz LastExitCodeCantMsg oraz LastExitCodeWhyMsg zawierają informacje o ostatnim uruchomieniu testu, a w przypadku jego niepowodzenia - także wyjaśnienie, dlaczego pomiaru nie udało się zakończyć.

Na użytek eksperymentów można modyfikować poszczególne wartości i w tym celu próbować wpłynąć na zachowanie systemu w kwestii wyświetlania interfejsu Aero Glass. Można np. zmodyfikować parametr przepustowości karty graficznej, jeśli ten wynosi 0, co sugeruje błąd w obsłudze sterownika WDDM. Trzeba jednak pamiętać, że liczbami w rejestrze nie da się zmienić rzeczywistej wydajności posiadanego sprzętu. Jeśli posiadana karta graficzna jest niezgodna z Aero Glass (nie spełnia podstawowych wymagań), manipulacja wartościami rejestru nic nie da.

Po zmianie wartości w rejestrze należy uruchomić ponownie usługę Desktop Window Manager (DWM). Można tego dokonać za pośrednictwem komend:

net stop uxsms
net start uxsms


Komendy należy wydać w uprzywilejowanej instancji wiersza poleceń.

Szczegółowe wyniki każdego testu (w tym także pierwszego, poinstalacyjnego pomiaru) są dodatkowo przechowywane w plikach XML. Pliki oznaczone są datami wykonanie testów. Dla łatwiejszej identyfikacji plik z wynikami pierwszego testu poinstalacyjnego nosi dodatkowe oznaczenie Initial. Znajdują się one w lokalizacji:

%systemroot%PerformanceWinSATDataStore

Czasami niemożność uaktywnienia trybu Aero Glass wiąże się nie z problemem podczas testu wydajności, ale z samą usługę Desktop Window Manager. Warto poszukać stosownych wpisów w systemowych dziennikach zdarzeń. Aby tego dokonać, należy:

 1. Otworzyć Event Viewer (Start - Run - eventvwr.msc)


 2. Przejść do gałęzi Windows Logs - Application


 3. Na prawym panelu wybrać opcję Filter Current Log


 4. Z listy Event Sources wybrać pozycję Desktop Window Manager i kliknąć OK

Na ekranie zostaną wyświetlone zdarzenia dotyczące usługi Desktop Window Manager.Najczęściej zadawane pytania


Oto lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.


Czy tryb Aero Glass jest uruchomiony?

Aby przekonać się, czy uruchomiony jest tryb Aero Glass czy Aero Basic, wystarczy sprawdzić obecność jednej z funkcji unikalnych dla bogatszego trybu. Najprościej użyć kombinacji klawiszy Windows + TAB. Jeśli na ekranie pojawią się wszystkie otwarte okna oraz pulpit ustawione w szeregu w widoku trójwymiarowym, oznacza to, że Aero Glass jest włączone.

Rysunek

Funkcja Flip3D - przerzucanie trójwymiarowych okienPomimo pozytywnego wyniku testu z przerzucaniem trójwymiarowych okien, wciąż przeźroczystość może nie być zauważalna. Dzieje się tak, ponieważ Aero Glass ma kilka konfigurowalnych opcji, które decydują o jego ostatecznym wyglądzie. Oto trzy możliwości:
Rysunek Aero Glass włączone

pasek tytułu i krawędzie okna są przeźroczyste, widać cienie pod oknami oraz nowe style przycisków

Rysunek Aero Glass włączone częściowo

pasek tytułu i krawędzie są nieprzeźroczyste, ale wciąż widać cienie pod oknami i nowe style przycisków

Rysunek Aero Glass wyłączone

brak przeźroczystości oraz cieni, przyciski wyglądają podobnie jak w Windows XPJeśli przeźroczystość jest wyłączona, ale interfejs Aero Glass jest aktywny, wciąż można korzystać z nowych funkcji takich jak podgląd okien na żywo w pasku zadań czy przerzucanie okien 3D. Aby skonfigurować opcje wyświetlania interfejsu Aero Glass, należy skorzystać z opcji personalizacji:

 1. Otworzyć Control Panel


 2. Przejść do kategorii Appearance and Personalization


 3. Kliknąć opcję Personalization


 4. Przejść do Windows Color and Appearance

Wyświetlone zostanie okno z szeregiem opcji do wyboru. Można w nim między innymi włączyć lub wyłączyć przeźroczystość pasków, zmienić zabarwienie przeźroczystości (np. szkło, grafit).Rysunek

Opcje dostosowywania interfejsu Aero GlassCzy Aero Glass i programy multimedialne mogą współpracować?

Ogólna odpowiedź brzmi - tak. Aero Glass rozpoznaje aplikacje, które żądają tzw. trybu ekskluzywnego DirectX. Tryb ten pozwala aplikacji uruchomić się na pełnym ekranie przy jednoczesnym wyłączeniu podsystemu okienkowego. Rysowanie jest wtedy przeprowadzanie bezpośrednio na ekranie, a uruchomiona aplikacja jest w całości samodzielnie odpowiedzialna za zawartość ekranu. Przykładem aplikacji korzystającej z tego trybu jest Windows Media Center, ale z powodzeniem wykorzystują go również gry, odtwarzacze itp..

Przejście do trybu ekskluzywnego DirectX jest niezauważalne podczas korzystania z jednego monitora. Gdy do komputera podłączonych jest więcej monitorów, drugi wciąż będzie wyświetlał system Windows. Kompozycja Aero działa jednak na zasadzie "wszystkie monitory albo żaden". Oznacza to, że z powodu czasowego wstrzymania usługi Desktop Window Manager na drugim monitorze kompozycja zostanie wyłączona do czasu zamknięcia aplikacji.


Jak wyłączyć kompozycję Aero dla danej aplikacji?

Aero może w niektórych przypadkach powodować problemy ze starszymi aplikacjami. System Windows Vista umożliwia zapisanie w konfiguracji takiej aplikacji instrukcji wyłączenia Aero na czas jej pracy, a następnie ponownego włączenia kompozycji po zamknięciu aplikacji.

Aby tego dokonać, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji i z menu kontekstowego wybrać Properties


 2. Przejść na zakładkę Compatibility


 3. W grupie ustawień Settings zaznaczyć opcję Disable desktop composition


Czy mój system posiada sterownik WDDM?

Bez sterownika opartego o WDDM nawet najlepszy sprzęt nie będzie mógł pracować z kompozycją Aero Glass. Aby sprawdzić, czy aktualny sterownik karty graficznej wykorzystuje WDDM, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze pulpitu i wybrać opcję Personalize


 2. Przejść na zakładkę Advanced Settings


 3. Przeczytać nazwę karty graficznej zawartą w polu Adapter type


Jeśli w nazwie pojawi się skrót "WDDM" oznacza to, że zainstalowany sterownik obsługuje ten model i można skorzystać z Aero Glass. W przeciwnym wypadku opcje tego trybu będą niedostępne. Warto w takiej sytuacji spróbować zaopatrzyć się w nowy sterownik - w witrynie Windows Update lub na stronie producenta danej karty graficznej.

Wyjątkową sytuacją jest uaktualnienie systemu Windows XP do wersji Windows Vista z zachowaniem wszystkich ustawień i aplikacji. Instalator zachowuje wtedy także sterownik karty graficznej używany dotychczas w systemie Windows XP, a więc niezgodny z modelem WDDM. W takiej sytuacji kontrola wydajności (WinSAT) uruchomiona tuż po instalacji systemu nie wykryje sterownika WDDM i w efekcie tryb Aero Glass nie będzie dostępny od razu.

© dobreprogramy
s