Linux gotowy na IPv6

Strona główna Aktualności

O autorze

Linux Foundation, organizacja nonprofit zajmująca się działaniami na rzecz szybkiego rozwoju systemu GNU/Linux poinformowała o pełnej zgodności z certyfikacją DOD IPv6.

W 2007 r. Biuro Departamentu Obrony (DISA) podjęło się stworzenia projektu zakładającego zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy urządzeniami za pomocą IPv6. Prace nad implementacją stosu w jądrze trwały już od kilku lat, ale wciąż nie spełniała wymagań DISA, między innymi w zakresie obsługi protokołów ICMP, IPSec, DHCP i MIB. W odpowiedzi na taki stan rzeczy, Fundacja utworzyła grupę dedykowaną problemowi składającą się głównie z przedstawicieli firm partnerskich.

Jej zadaniem było wywieranie nacisku na twórcach jądra w celu dostosowania go do wymagań Biura. W efekcie ich prac, otrzymało ono wreszcie ubiegany certyfikat, dzięki czemu wszystkie dystrybucje wyposażone w najnowszą wersję jądra powinny spełniać wymogi. Latem, identyczny certyfikat został przyznany dla SUSE Linux Enterpise (SLES) oraz Red Hat Enterprise Linux 5.2. W gronie jego posiadaczy znaleźć można także systemy Windows Vista i Solaris 10.

© dobreprogramy