Microsoft zmienia politykę ochrony prywatności

Strona główna Aktualności

O autorze

Dyskusja o ochronie prywatności użytkowników przez internetowych usługodawców, którą zapoczątkował raport Privacy International, wydaje się mieć kolejne konsekwencje. Pisaliśmy już, że Google - który początkowo starał się zbagatelizować i zdyskredytować raport - wprowadził jednak do swojej polityki istotne zmiany adresujące problemy sygnalizowane przez autorów zestawienia. Podobnie zrobił właśnie Microsoft, obwieszczając swoje posunięcie specjalnym komunikatem prasowym.

Notatka mówi o zmianach w ochronie prywatności użytkowników usługi Live Search oraz o nowej, zaostrzonej polityce zarządzania informacjami o użytkownikach gromadzonymi przez silniki do emisji reklam. Konkretnie, wszelkie zapytania kierowane do wyszukiwarki po 18 miesiącach będą stawać się anonimowe - Microsoft usunie między innymi skojarzone z nimi ciasteczka czy adresy IP. Poza tym, Microsoft zobowiązał się w komunikacie do przestrzegania zestawu opisanych szczegółowo wytycznych dotyczących informowania użytkownika o kolekcjonowaniu informacji o nim, zapewnienia mechanizmów wglądu w te dane, anonimizacji archiwizowanych informacji, minimalizacji wpływu działania swoich usług internetowych na kwestie związane z danymi uznawanymi za poufne lub prywatne oraz ścisłego i ciągłego dostosowywania swojej aktywności związanej z zarządzaniem takimi danymi do prawnych oraz branżowych wytycznych. Ponadto, Microsoft poinformował o dołączeniu do organizacji Network Advertising Initiative (NAI) zrzeszającej firmy marketingowe i reklamowe zwracające szczególną uwagę na kwestie ochrony prywatności.

© dobreprogramy