Nowy patent zmieni oblicze Internetu?

Strona główna Aktualności

O autorze

Amerykańska firma Balthaser stała się właśnie właścicielem patentu numer 7,000,180, dotyczącego "metod, systemów i procesów projektowania i tworzenia bogatych mediów w Internecie". Termin bogate media określa rozbudowane, multimedialne środki przekazu, takie jak Flash, AJAX, Java i inne, bardzo często stosowane do urozmaicania wyglądu stron WWW.

Wniosek o przyznanie patentu został zgłoszony w 2001 roku, a pięć lat wcześniej opublikowano technologię FutureWave Splash, będącą pierwowzorem Flash'a. Jeśli firma skorzysta z przysługującego jej prawa pobierania opłat za korzystanie z patentu, a wszystko wskazuje na to że skorzysta, to trzeba może to poważnie wpłynąć na wygląd Internetu. Z pewnością część z firm, zwłaszcza tych mniejszych, będzie musiała z powodów finansowych zaprzestać rozwijania swoich technologii.

Ten przypadek po raz kolejny pokazuje, jak szkodliwe może być błędnie interpretowane i realizowane prawo patentowe, zwłaszcza w przypadku, kiedy firma otrzymująca dany patent nie jest twórcą danej technologii, a jedynie jako pierwsza złożyła wniosek. Miejmy nadzieję, że skutki przyznania tego patentu nie będą zbyt uciążliwe i nie będziemy zmuszeni do powrotu do tekstowych przeglądarek WWW :)

© dobreprogramy
s