Pakiet specjalny TP dla osób o niskich dochodach

Strona główna Aktualności

O autorze

Urząd Komunikacji Elektronicznej zatwierdził projekt zmiany cennika usług telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej w zakresie wprowadzenie pakietu specjalnego dla osób o niskich dochodach, pakiet specjalny obejmie również niepełnosprawnych.

Opłaty abonamentowe będą niższe od najtańszego obecnie abonamentu (plan tp socjalny) o ok. 35%, dopuszczono również preselekcję (niemożliwą w planie socjalnym). Wprowadzono również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, polegające m.in. na przyznaniu 50% ulgi w opłacie abonamentowej.

Co szczególnie ważne plan specjalny umożliwia korzystanie z Internetu, zarówno TP jak i konkurencyjnych operatorów - obecnie najtańszy plan socjalny na to nie pozwala.

Pakiet specjalny jest dedykowany bardzo wąskiej grupie odbiorców, tj. osobom, które pobierają świadczenia pieniężne w formie zasiłku stałego z Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) oraz niepełnosprawnym (na podstawie orzeczeń Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności). Plan zostanie wprowadzony prawdopodobnie 1 czerwca br.

© dobreprogramy

Komentarze