Powstanie Urząd ds. Informatyzacji

Strona główna Aktualności

O autorze

Minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn ogłosił, że na jesieni tego roku powstanie Urząd ds. Informatyzacji - informuje portal Gazeta.pl.

Urząd ma odciążyć poszczególne ministerstwa oraz urzędy w standaryzacji procesów wymiany informacji w administracji publicznej - powiedział Dorn. Urząd ma także zająć się tworzeniem wspólnego systemu do obsługi obywateli przez administrację. Według niego, do końca lutego ma powstać projekt ustawy, powołującej Urząd ds. Informatyzacji, który następnie będzie poddany konsultacjom międzyresortowym. Do czasu powołania urzędu, opisaniem istniejących już w administracji rejestrów i systemów informatycznych zajmie się specjalny zespół. Wicepremier poinformował, że na szefa nowego urzędu będzie rekomendował prof. Józefa Oleńskiego, który wcześniej kierował zespołem PiS ds. informatyzacji.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Dorn zapowiada informatyzację z urzędu opublikowanym na łamach portalu Gazeta.pl.

© dobreprogramy
s