Razem przeciwko spyware

Strona główna Aktualności

O autorze

Firmy McAfee, Symantec, Trend Micro Incorporated, ICSA Labs i Thompson Cyber Security Labs ogłosiły dzisiaj, że planują wspólne utworzenie branżowego standardu tj. metodologii identyfikacji i testowania, dla technologii ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym typu spyware.

Spyware i inne potencjalnie niechciane oprogramowanie to najszybciej rozwijające się zagrożenia. Obecnie niewielu recenzentów publikujących wyniki testów i rekomendacje produktów prezentuje próbki testowe lub metodologię, a tymczasem wielu z nich wykorzystuje w środowiskach testowych bardzo niewielkie zestawy próbek. W rezultacie nie istnieją obecnie sposoby porównania produktów oferowanych przez dostawców oprogramowania do ochrony przed programami typu spyware, co powoduje, że klienci i firmy mają wątpliwości odnośnie skuteczności produktów i przydatności określonych rozwiązań do różnych potrzeb.

Obecnie na rynku panuje spore zamieszanie, odnośnie źródeł oprogramowania typu spyware oraz efektywności narzędzi przeznaczonych do ochrony przed takim oprogramowaniem stwierdził Larry Bridwell z firmy ICSA Labs. Wspólny projekt jest ważnym pierwszym krokiem na drodze do dojrzałości branży. Zostanie ona osiągnięta w momencie, w którym będziemy w stanie efektywnie walczyć z oprogramowaniem typu spyware w imieniu klientów, oferując każdemu bezpieczniejsze i wydajniejsze środowiska pracy w trybie online.

Dzięki zastosowaniu standardowych metod pomiarowych podczas oceny efektywności oprogramowania różnych producentów oraz przyjęciu wspólnych standardów w badaniach nad próbkami wrogiego oprogramowania, można będzie ujednolicić sposób ich oceny w całej branży. Przyszłe inicjatywy grupy ekspertów w zakresie oprogramowania typu spyware mają pozwolić także na skorzystanie z doświadczenia członków grupy odpowiedzialnej za badania nad oprogramowaniem antywirusowym, którzy doprowadzi m.in. do skodyfikowania nazewnictwa w zakresie zagrożeń, współdzielenia najlepszych praktyk wywiadowczych oraz określenia zaleceń dotyczących rozpowszechniania informacji nt. zagrożeń.

Firmy będą korzystały z efektów pracy grupy ASC (Anti-Spyware Coalition) i blisko z nią współpracowały wpierając jej wysiłki w pracach nad rozwojem narzędzi wyszukiwawczych. Wielu członków wspomnianej koalicji antywirusowej aktywnie działa również w ramach ASC. Z metodologią testów oraz rozwiązaniami ASC można zapoznać się na stronie www.spywaretesting.org

© dobreprogramy
s