Tomasz Bochenek dyrektorem regionalnym Microsoftu

Strona główna Aktualności

O autorze

Tomasz Bochenek, dyrektor polskiego oddziału Microsoft, przyjął propozycję objęcia stanowiska dyrektora regionalnego krajów bałtyckich. Korporacja doceniła dotychczasowe sukcesy w zarządzaniu Tomasza Bochenka, powierzając mu kierowanie oddziałami również na Litwie, Łotwie i w Estonii. Dyrektor regionalny wraz z podlegającymi mu dyrektorami generalnymi nadbałtyckich oddziałów będzie odpowiedzialny za realizację kompleksowej strategii Microsoft i planów firmy w nowym roku finansowym 2005 (1 lipca 2004 - 30 czerwca 2005 r.). Ponadto, Tomasz Bochenek nadal będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego Microsoft w Polsce.

Jestem bardzo zaszczycony powierzoną mi funkcją, tym bardziej, że propozycja nadeszła zaraz po weściu Polski do Unii Europejskiej i jest dowodem otwarcia możliwości biznesowych. Propozycję traktuję jako wyraz zaufania i uznania dla moich dotychczasowych działań. Nowe wyzwania są kolejnym etapem na szczeblach zawodowej kariery, aczkolwiek chciałbym podkreślić, że w dalszym ciągu większość mojego czasu będzie poświęcona polskiemu oddziałowi Microsoft. Mam również nadzieję, że doświadczenie zdobyte w polskim oddziale pozwoli mi efektywnie realizować nowe zadania. - powiedział Tomasz Bochenek.

Tomasz Bochenek doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Compaq i IBM. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej na Politechnice Warszawskiej, posiada również tytuł Master of Business Administration (MBA) Uniwersytetu Minnesota. W grudniu 2002 roku otrzymał specjalną nagrodę Business Centre Club za wybitne osiągnięcia w budowaniu cywilizacji informatycznej w Polsce. Warto przypomnieć, że to właśnie szef polskiego Microsoftu został w ubiegłym roku uhonorowany prestiżowym tytułem Menedżera Roku konkursu tygodnika Teleinfo - Złote Procesory Teleinfo 2003. Ten sam tygodnik profesjonalnych użytkowników teleinformatyki, wyróżnił polski oddział firmy Microsoft w kategorii Firma Roku.

Rozwój techniki informatycznej traktuję jako największą szansę i wyzwanie dla człowieka na przełomie tysiącleci. Kiedy za kilka, może kilkanaście lat pojawią się efekty tego, co teraz robimy w obszarze nowoczesnych technologii, kiedy staną się one powszechnie dostępne świat będzie inny, mam nadzieję lepszy - podkreśla Tomasz Bochenek. Pasje, którym stara się być wierny to: narciarstwo, tenis i żagle.

Tomasz Bochenek jest związany z firmą Microsoft od kwietnia 2000 roku, kiedy powierzono mu obowiązki dyrektora generalnego w Polsce. Pod jego kierownictwem polski oddział Microsoft osiągnął wiele sukcesów, co znalazło odzwierciedlenie w stale rosnących wynikach finansowych i ciągłym wzroście sprzedaży. W listopadzie 2003 r. Microsoft zmieniał siedzibę na większa i bardziej nowoczesną przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Polski oddział Microsoft w maju 2004 r. został doceniony i uhonorowany przez Redakcję Gazety Prawnej mianem Pracodawcy Doskonałego za tworzenie przyjaznego miejsca pracy, gwarantowanie dobrych warunków socjalnych oraz organizowanie licznych szkoleń w kraju i za granicą, które stwarzają możlwiości pogłębiania wiedzy.

© dobreprogramy
s