Unia walczy z e-przestępcami

Strona główna Aktualności

O autorze

Już wkrótce Unia Europejska utworzy nową agencję - European Network and Information Security Agency (ENISA). Zajmie się ona koordynacją walki z cyberprzestępczością oraz edukacją społeczeństwa w kwestii bezpieczeństwa sieciowego.

Budżet ENISA wyniesie 24,3 mln euro. Agencja rozpocznie działalność w przyszłym roku, a jej centrala będzie zlokalizowana w Brukseli. ENISA nie będzie utrzymywać własnych oddziałów śledczych, zajmie się za to udzielaniem pomocy narodowym jednostkom do walk z e-przestępstwami i koordynacją śledztw prowadzonych w różnych krajach. Agencja będzie również zbierać i dystrybuować informacje o ochronie komputerów i sieci przed atakami z internetu oraz prowadzić programy badawcze mające na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa. W przyszłości ENISA stworzy bazę ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych dla użytkowników indywidualnych.

"Zaufanie i bezpieczeństwo to dla społeczeństwa informacyjnego kluczowe kwestie. Tworząc ENISA, kontynuujemy prace nad budową kultury bezpieczeństwa" - powiedział Erkki Liikanen, europejski komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego. Agencja będzie działać przez 4 lata. Po upływie tego okresu, skuteczność ENISA zostanie poddana ocenie i wtedy europejscy urzędnicy podejmą decyzję o przedłużeniu działalności agencji lub jej likwidacji.

© dobreprogramy
s