Wykroczenia czy sprawy skarbowe – Policja i tak zagląda do billingów

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Na mocy znowelizowanej ustawy o policji, organy ścigania dysponują w Polsce dużym zakresem uprawnień w zakresie dostępu do danych telekomunikacyjnych obywateli, a zarazem dostęp do informacji o takiej aktywności dla obywateli jest bardzo ograniczony. Fundacja Panoptykon od samego początku publicznej dyskusji nad kwestią inwigilacji uwypuklała zagrożenia związane z takim stanem rzeczy – a teraz jest w stanie wykazać, że spełnia się najgorszy scenariusz eskalacji. Organy ścigania nie tylko nadzwyczaj chętnie korzystają ze swoich uprawnień, ale też często je przekraczają, łamiąc przy tym prawo.

Pozyskane od niektórych komend policji i sądów szczątkowe informacje pozwoliły odtworzyć aktualny stan rzeczy. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon twierdzi, że obecnie policjanci często sięgają po dane telekomunikacyjne w śledztwach związanych z przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami, mimo że nie mają takich uprawnień. Pokusie sprawdzenia, kto i z kim rozmawia, gdzie bywa i czym się interesuje trudno jest się najwyraźniej oprzeć – tym bardziej, że mechanizmy obywatelskiej kontroli w tym zakresie praktycznie nie istnieją.

Wprowadzona w zeszłym roku tzw. ustawa antyterrorystyczna jeszcze bardziej zwiększyła zakres uprawnień służb, zmniejszając zarazem przejrzystość ich działań. Postulaty o wprowadzeniu niezależnego mechanizmu kontroli wykorzystania prawa do dostępu do danych i metadanych telekomunikacyjnych nie zostały jednak uwzględnione. Co więcej, wygląda na to, że także i zależne, tj. wewnętrzne mechanizmy kontroli nie były wykorzystywane.

Co do inwigilacji obywateli w postępowaniach dotyczących spraw skarbowych i wykroczeń Fundacja Panoptykon zwróciła się bowiem z wystąpieniem do Komendanta Głównego Policji, licząc, że odpowie na zarzuty i wdroży środki zaradcze. Tymczasem Komendant odpowiedział, że o nieprawidłowościach dowiedział się dopiero od Fundacji. Teraz sprawa ma zostać przekazana do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji.

Więcej na temat działań Panoptykonu znajdziecie na stronie Fundacji.

© dobreprogramy