Wzrastają przychody i rentowność Comarch

Strona główna Aktualności

O autorze

Krakowski Comarch zanotował dobre wyniki finansowe w drugim kwartale 2006 roku. Ponad 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 9,7 mln zł zysku operacyjnego przy jednoczesnym znaczącym wzroście wskaźników rentowności operacyjnej (10,7%) oraz rentowności netto (8,6%) znalazły odzwierciedlenie we wzroście kursów akcji Comarch z 64,6 zł w dniu 1 stycznia 2006 r. do ponad 140 zł obecnie. Zysk na akcję w pierwszym półroczu 2006 roku wyniósł 3,08 zł wobec 1,41 zł rok wcześniej, co oznacza ponad 100% wzrost.

Cieszymy się z wyników osiągniętych w drugim kwartale 2006 roku, ale jeszcze ważniejsze jest dla nas patrzenie w przyszłość. Dla spółki informatycznej barometrem przyszłości jest stan portfela zamówień. W przypadku Comarch stan portfela zamówień na rok bieżący wynosi w chwili obecnej 386 mln zł i jest o ponad 30 % wyższy niż w analogicznym okresie w 2005 r. - mówi Rafał Chwast, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Comarch.

Comarch jest integratorem i producentem systemów informatycznych dla telekomunikacji, finansów i bankowości, sektora przemysłu handlu i usług, oraz dla administracji publicznej. Jest także producentem oprogramowania dla małych i średnich firm - CDN Klasyka i CDN OPT!MA.

© dobreprogramy
s