I znowu coś nie tak

I znowu coś nie tak w Ubuntu. Ja to co parę miesięcy lubię se fest spiep.... system dokumentnie i, zamiast naprawić, zainstalować czyściuchny od nowa. Lubię wtedy dorzucić przycisk na pulpit oparty na skrypciku, który otwiera mailto: w Firefoksie:

perl -MURI::Escape -e '$to = shift;$to =~ s/^mailto://i;exec("firefox", "https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&cmid=22&to=".URI::Escape::uri_escape($to) );' '%s'

Zamiast bawić się podstawianiem "firefox", "opera" "et caetera" po '...exec(', można użyć skryptu w b. ogólnej formie, np.:

perl -MURI::Escape -e '$to = shift;$to =~ s/^mailto://i;exec("gnome-www-browser", "https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&cmid=22&to=".URI::Escape::uri_escape($to) );' '%s'

Co uczyniłem i co było przyczyną zaskoczenia mego, gdyż skrypt wywoływał Operę (mimo domyślnie wyklikanego Firefoxa).

W takich sytuacjach należy zstąpić (po uprzednim zasięgnięciu porady wyroczni) w otchłań terminala i sudo

fffatman@fffatman:~$ sudo update-alternatives --config x-www-browser
Jest 6 dostępnych alternatyw dla x-www-browser (dostarczających /usr/bin/x-www-browser).

Wybór Ścieżka Priorytet Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/bin/opera 200 tryb auto
1 /usr/bin/chromium-browser 40 tryb ręczny
2 /usr/bin/firefox 40 tryb ręczny
3 /usr/bin/firefox-trunk 40 tryb ręczny
4 /usr/bin/google-chrome 120 tryb ręczny
5 /usr/bin/opera 200 tryb ręczny
6 /usr/bin/opera-next 150 tryb ręczny

Naciśnij Enter, aby pozostawić bieżący wybór[*], albo wpisz wybrany numer:2
update-alternatives: użycie /usr/bin/firefox jako dostarczającego /usr/bin/x-www-browser (x-www-browser) w tryb ręczny.
fffatman@fffatman:~$ sudo update-alternatives --config gnome-www-browser
[sudo] password for ffatman:
Jest 6 dostępnych alternatyw dla gnome-www-browser (dostarczających /usr/bin/gnome-www-browser).

Wybór Ścieżka Priorytet Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/bin/opera 200 tryb auto
1 /usr/bin/chromium-browser 40 tryb ręczny
2 /usr/bin/firefox 40 tryb ręczny
3 /usr/bin/firefox-trunk 40 tryb ręczny
4 /usr/bin/google-chrome 120 tryb ręczny
5 /usr/bin/opera 200 tryb ręczny
6 /usr/bin/opera-next 150 tryb ręczny

Naciśnij Enter, aby pozostawić bieżący wybór[*], albo wpisz wybrany numer:2
update-alternatives: użycie /usr/bin/firefox jako dostarczającego /usr/bin/gnome-www-browser (gnome-www-browser) w tryb ręczny.
fffatman@fffatman:~$

Jak widać klikanie klikaniem a bez sudo i terminala system swoje. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Odkryłem, że są możliwe dwa alternatywne skrypty wymuszające globalną obsługę mailto: i obydwa nadają się do utworzenia przycisku:

perl -MURI::Escape -e '$to = shift;$to =~ s/^mailto://i;exec("gnome-www-browser", "https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&cmid=22&to=".URI::Escape::uri_escape($to) );' '%s'

i/lub/albo

perl -MURI::Escape -e '$to = shift;$to =~ s/^mailto://i;exec("x-www-browser", "https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&cmid=22&to=".URI::Escape::uri_escape($to) );' '%s'

Dla was może nie a dla mnie nowość.