µg Project jako alternatywa dla gapps.zip: Android bez zdalnego sterowania z Mountain View

Strona główna Aktualności

O autorze

Android Open Source Project może sobie być otwartym systemem operacyjnym, ale Android jako platforma do uruchamiania oprogramowania dostępnego w Google Play już taki otwarty nie jest. Znaczna część sterowników, niektóre biblioteki systemowe jak i pakiet podstawowych aplikacji to wszystko oprogramowanie własnościowe. Od strony systemu zmienić to próbują deweloperzy projektu Replicant. Od strony systemowych aplikacji za sprawę wzięli się deweloperzy projektu µg (microg).

Pod parasolem µg Project rozwijane jest obecnie kilkanaście pakietów dla Androida 4.x, z których część była już znana, w większości od siebie zależnych. Znajdziemy tu np. µg Phonesky, otwartą implementację sklepu Google Play. By ją zbudować (nie liczmy na razie zbytnio na gotowe .apk), należy już wcześniej dysponować zbudowanym środowiskiem kompilacji µg i wcześniej skompilowanymi bibliotekami JGoogle (otwartą wersją biblioteki Google Client) i JGooglePlay (otwartą wersją PlayStore Client).

Jeśli nie chcemy w ogóle Google Play (gdyż np. wolimy wolny sklep F-Droid), a nie chcemy mieć problemów z aplikacjami żądającymi Google Play, skorzystać możemy z pakietu FakeStore, który udaje obecność sklepu Google'a w systemie. Nie ufający usługom lokalizacyjnym Google'a mogą sięgnąć np. po OpenWlanMapNipBackend, który ustala położenie na podstawie danych z openwlanmap.org. Pomóc w geolokacji może też NetworkLocation, korzystające z bazy masztów telefonii komórkowej opencellid.org.

W założeniu dostarczane w ramach µg Project pakiety mają stać się całkowicie wolnym zamiennikiem dla własnościowych rozwiązań Google'a. Dzisiaj, gdy przyszłość innych otwartych mobilnych systemów operacyjnych nie jest wcale taka pewna, znaczenia tych prac nie sposób nie docenić. Pozbawiony usług Google'a Android wydaje się w pierwszym kontakcie systemem mocno ogołoconym, nie spełniającym podstawowych potrzeb typowego użytkownika. Bez niezależnych implementacji alternatywnych, ale kompatybilnych usług, projekty takie jak wspomniany Replicant większego zainteresowania nie wzbudzą.

µg może pomóc też znacznie bardziej popularnym, nie do końca wolnym ROM-om do Androida, takim jak np. Cynanogenmod, których twórcy legalnie nie mogą rozpowszechniać ich z Aplikacjami Google. Użytkownicy takich ROM-ów dostają zwykle pakiet .zip do samodzielnego zainstalowania w trybie recovery, ale instalując go skazują się na podłączenie do statku-bazy w Mountain View.

Więcej informacji znajdziecie w repozytorium projektu na GitHubie. Uprzedzamy jednak, że dla osób nie znających przynajmniej w podstawowym stopniu SDK Androida, µg nie będzie zbyt ciekawą zabawką.

© dobreprogramy
s