Ile wydaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na oprogramowanie MS?

Ile wydaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na oprogramowanie MS?

21.01.2004 14:53

Od jednego z czytelników redakcja serwisu Hacking.pl otrzymała ciekawąinformację wygenerowaną przez Centrum Informacyjne Rządu (CIR) dot.kwot jakie zostały wydane przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrówna oprogramowanie firmy Microsoft. Poniżej list autorstwa JoannyFiodorow - głównego specjalisty w CIR. W odpowiedzi na informacje prasowe o tym, że Kancelaria PrezesaRady Ministrów zakupiła za około 1 miliona zł oprogramowanieMicrosoft Office, uprzejmie informuje, że na zakup oprogramowaniainformatycznego na potrzeby KPRM w roku 2003 zostały wydatkowanenastępujące kwoty: 557 100 zł netto - na Microsoft Office 2003 PL Standard - 500 sztukoraz licencje dostępowe User Call English do serwera MS WindowsAdvanced Svr 2000 English - 550 sztuk. 43 032 zł netto - na Access 2003 PL - 30 sztuk oraz Upgrade Windowsdo wersji Windows XP Professional PL - 50 sztuk Zakup został zrealizowany w oparciu o obowiązujące procedury wKPRM, na podstawie których Centrum Obsługi KPRM przeprowadziłoprzetarg na wymienione oprogramowanie zgodnie z ustawą z dnia 10czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Najkorzystniejsze warunkiprzedstawiła firma TALEX S. A. Z siedzibą w Poznaniu ul. Karpia 27D, która to za kwotę 600 132 zł netto zrealizowała omawianyprzedmiot umowy. Zakup powyższego oprogramowania był kontynuacją rozpoczętego w 2002roku procesu aktualizacji przestarzałego oprogramowania w KPRM, byłniezbędny do uzyskania ciągłości i minimalizowania awaryjnościfunkcjonującego systemu teleinformatycznego. Ponadto posiadanie przez Kancelarię legalnego oprogramowaniakomputerowego to jeden z podstawowych warunków poprawnego działaniasystemów informatycznych. Zakup aplikacji biurowych MS Office 2003 PL standard i MS Access2000 PL oraz licencji dostępowych User Call English do serwera MSWindows Advanced Svr 2000 English i Upgrade Windows do wersjiWindows XP Professional PL umożliwia stopniową wymianęoprogramowania na komputerach pracujących w Kancelarii PRM,zwłaszcza, że dla starego oprogramowania Windows NT 4.0, Office 97nie można uzyskać wsparcia technicznego. Nowe oprogramowanie dużolepiej współpracuje z aktualizowanym systemem informatycznym wKancelarii PRM jak również w dużo lepszy i efektywniejszy sposóbwykorzystuje możliwości nowo zakupionego sprzętu. W KPRM najczęściej używaną aplikacją (od początku istnienia sieciteleinformatycznej) jest edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,produkty firmy Microsoft. Podczas przeglądu oprogramowaniastwierdzono braki w liczbie licencji dostępnych do serwera MSWindows, Advanced Svr 2000, jak również wykorzystywanieprzestarzałych programów i to w różnych wersjach. W 2002 r.zaplanowano standaryzacje oprogramowania realizowaną poprzez jegoaktualizację. Produkty Microsoft nie są wyłącznie stosowane w KPRM. Zważywszy nato, że z sieci teleinformatycznej korzysta 653 użytkowników (w tympracowników komórek statutowych Kancelarii, pracowników komórekpomocniczych i wyodrębnionych, doradców przedakcesyjnych oraz osóbpracujących na umowę zlecenie), ilość zakupionych licencji jestniewystarczająca. Biuro Informatyki KPRM, kierując się zasadamikonkurencyjności, wdraża obecnie, jako system pilotażowy, brakującedla ponad 100 użytkowników, oprogramowanie typu "Open source". Tymbardziej, że ograniczenia finansowe, w KPRM wymuszają wręczstopniową rezygnację z oprogramowania komercyjnego na rzecz WolnegoOprogramowania "Open source". Proces ten jest obecnie w KPRMprzyjęty do wdrożenia. Biuro Informatyki KPRM czynnie włączyło sięw omawiany proces i wstępnie dla populacji około 15% odbywa siętestowanie nowych, przyjaznych możliwości Wolnego Oprogramowania"Open source". Jak wynika z pism informatycznych powyżej opisanepodejścia stosowania oprogramowania w instytucjach wzajemnie sięprzenikają i zapożyczają najlepsze cechy "konkurencyjnego" modelu.W KPRM po okresie wstępnej eksploatacji nowych programów, w ramachwspólnych działań z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, zostanąprzyjęte zasady wdrażania oprogramowania dla realizacji zadańKancelarii, uwzględniające szeroko pojęty aspekt bezpieczeństwateleinformatycznego oraz integrację środowiska informatycznegozgodnego z wymogami Unii Europejskiej. Joanna Fiodorow Główny Specjalista Centrum Informacyjne Rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (5)