Inne programy biurowe

WindowsBiuroInne programy biurowe
Filtr aplikacji:
licencja
TexMaths icon

TexMaths 0.49 dla LibreOffice

TexMaths to rozszerzenie dla LibreOffice'a, pozwalające korzystać w pakiecie z TeX-a przy generowaniu formuł, równań, a nawet ilustracji. Do działania dodatku potrzebna jest implementacja LaTeX-a, na przykład MikTeX. Po zainstalowaniu jej należy wskazać ścieżkę do programów odpowiedzialnych za kompilację i generowanie obrazów.

433