Jak stworzyć rozwijaną listę wyboru w komórkach arkusza LibreOffice Calc?

Strona głównaJak stworzyć rozwijaną listę wyboru w komórkach arkusza LibreOffice Calc?
06.02.2017 18:04
Jak stworzyć rozwijaną listę wyboru w komórkach arkusza LibreOffice Calc?
Przemysław Kreft
Przemysław Kreft

Darmowy arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc świetnie sprawdzi się w wielu codziennych zadaniach. Możemy za jego pomocą tworzyć różnorodne zestawienia, które będą wypełniane przez domowników lub współpracowników. Jeżeli chcemy uporządkować proces zbierania danych, warto ograniczyć możliwe do wprowadzenia wartości za pomocą listy. W naszym przykładzie stworzymy prostą listę wyboru z kategoriami wydatków, które będą wprowadzane do arkusza z budżetem domowym.

bEpGZWsB

Na początku musimy stworzyć listę z kategoriami, które będzie można wybrać w naszym arkuszu. Warto stworzyć ją w oddzielnym arkuszu (później możemy go ukryć).

350194784260089793

Tworzymy nowy arkusz z tabelą budżetu. Zaznaczamy komórki, dla których ograniczymy możliwe do wpisania wartości (w naszym przypadku jest to kategoria wydatków) i z menu Dane wybieramy opcję Poprawność danych.

350194784260220865

W otwartym oknie z listy Zezwól wybieramy pozycję Zakres komórek. W polu Źródło wprowadzamy odwołanie do komórek z naszą listą kategorii. Klikamy przycisk OK.

350194784260351937

Lista wyboru jest od teraz dostępna dla wybranych komórek. Wystarczy wskazać jedną z pozycji, by została wstawiona do danej komórki. Możemy również wprowadzać je samodzielnie – jeśli dana wartość nie będzie prawidłowa, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

350194784260483009

Jeśli chcemy wyłączyć listę wyboru dla wybranych komórek, ponownie przechodzimy do okna Poprawność danych – tym razem z listy Zezwól wybieramy pole Wszystkie wartości.

350194784260614081

Warto również pamiętać o odpowiednim określeniu wielkości listy wyboru. Jeżeli chcemy, by była ona automatycznie aktualizowana po dodaniu lub usunięciu wybranych pozycji, ustalamy odpowiednio większy zakres.

350194784260745153

Pakiet LibreOffice (wraz z arkuszem Calc) możecie znaleźć w naszej bazie oprogramowania, w wersjach na Windowsa oraz macOS-a.

Programy

Aktualizacje
Aktualizacje
Nowości
bEpGZWtz