Akronimy internetowe cz. 2

Chociaż nie miałem w planach kontynuowania tego tematu, to jednak postaram się tu przetłumaczyć przytoczone wcześniej akronimy, a że jest to trochę za mało na osobny wpis, postaram się trochę rozbudować temat.

Akronimy często tworzy się używając istniejących już słów (czasem akronim możne być wymyślony wcześniej a sposób jego zapisu oddaje w jakimś stopniu jego znaczenie) Oto przykłady słów codziennego użytku które stały się akronimami:
BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code)
NOW (National Organization for Women)
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

reklama

Skróty używające pierwszych liter każdego słowa w wyrażeniu nazywane są inicjalizmami. Mogą one być, choć nie zawsze, akronimami. Inicjalizmy nie będące akronimami to np. AT&T, BT, CBS, CNN, IBM, NBC. Wiele zestawień akronimów na które natrafisz są tak naprawdę mieszanką akronimów i inicjalizmów lub listą skrótów. (skróty to zarówno skrócone słowa jak np. prof. - profesor jak i skrócone wyrażenia (CNN itp.)
Podsumowując:
Skrót - skrócenie słowa lub wyrażenia
Akronim - skrót wyrażenia tworzący słowo
Inicjalizm - skrót składający się z pierwszych liter słów danego wyrażenia (niektóre inicjalizmy są akronimami)

Akronimy używane tak często, że zapomina się od jakich słów one pochodzą nazywa się anakronimami (np. Laser - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiaton (wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania).

Akronim który pojawia się w wyrażeniu, które opisuje nosi nazwę akronimu rekursywnego. Np. VISA - Visa International Service Association.

Akronim w którym skrócona forma była pierwsza a znaczenie zostało wymyślone później to akronim wtórny. Np. SOS został wybrany jako sygnał oznaczający wołanie o pomoc bo dobrze pasował do kodu morsa. Jego dłuższe wersje takie jak Save our Ship czy Save our Souls (Ratuj nasz statek/dusze) wymyślono później.

? - Please explain - Proszę wytłumacz
?4U - Question for you – Pytanie dla ciebie
2L8 - Too Late – Za późno
2U2 - To you too - Wzajemnie
AAMOF - As A Matter Of Fact - W zasadzie
ADN - Any Day Now – Każdego dnia od teraz
AFAIAA - As Far As I Am Aware - O ile dobrze wiem
AFAIC - As Far As I'm Concerned - O ile dobrze wiem
AFAICT - As Far As I Can Tell - O ile dobrze wiem
AFAIK - As Far As I Know - O ile dobrze wiem
AFAIR - As Far As I Recall - Jeśli sobie dobrze przypominam
AFAIUI - As Far As I Understand It - Jeśli dobrze rozumiem
AFK - Away From Keyboard - Z dala od klawiatury
AGAN - As Good As New – Tak dobre, jak nowe
AIC - Ain't It Cool – Czy to nie jest super
AISB - As I Said Before – Jak powiedziałem wcześniej
AISI - As I See It - Ja tak to widzę (rozumiem)
AIUI - As I Understand It - Na ile to rozumiem
AIW - As It Were - Niejako
AKA - Also Known As – Znany także jako
ALOIA - A Lot Of It Anyway - Dużo tego tak w ogóle
AMAP - As Many/Much As Possible – Tak dużo, jak to możliwe
ASAP - As Soon As Possible – Tak szybko, jak to możliwe
ATB - All The Best – Wszystkiego najlepszego
ATM - At The Moment – W tej chwili
ATTN – Attention - Uwaga
AYT? - Are You There? - Jesteś tam?

B4 – Before - Wcześniej
B4N - Bye For Now - Narazie
BAC - Back At Computer – Z powrotem przy komputerze
BAK - Back At Keyboard - Z powrotem przy klawiaturze
BBIAB - Be Back In A Bit – Za chwile jestem
BBIAF - Be Back In A Few – Za chwile jestem
BBL - Be Back Later – Będę później
BBN - Bye Bye Now - Narazie
BBS - Be Back Soon – Zaraz wracam
BC – Because - Ponieważ
BF – Boyfriend - Chłopak
BFN - Bye For Now - Narazie
BKA - Better Known As – Lepiej znany jako
BOT - Back On Topic - Wracając to tematu
BRB- Be Right Back – Zaraz wracam
BSOD - Blue Screen Of Death – Niebieski ekran śmierci
BTL - Better Than Life – (to) Lepsze niż życie
BTW - By The Way – Przy okazji
BYKT - But You Knew That - Ale wiedziałeś to

CB - Call Back - Oddzwoń
CID - Consider It Done - Uznaj to za zrobione
CIO - Check It Out - Sprawdź to
CM - Call Me - Zadzwoń
CRAFT - Can't Remember A F'ing Thing - Za nic nie pamiętać
CU - See You - Do zobaczenia

F2F - Face to Face – Twarzą w twarz
FTF - Face To Face – Twarza w twarz
FTL - Follow The Link - Idź za linkiem

G2G - Got to Go – Muszę lecieć
GA - Go Ahead - Spoko nie ma problemu
GAL - Get A Life – Zmień styl życia
GF- Girlfriend - Dziewczyna
GM - Good Move – Dobry ruch
GTFO - Get The *uck Out – Wynoś się

HF - Have Fun – Dobrej zabawy

IAC - In Any Case - W każdym razie
IC - I See - Rozumiem
IDGI - I Don't Get It – Nie kapuje
IDK - I Don't Know – Nie wiem
IK - I Know - Wiem
IMAO - In My Arrogant Opinion - Moim aroganckim zdaniem
IMCO - In My Considered Opinion - W mojej rozważonej opinii
IME - In My Experience - W moich doświadczeniach
IMHO - In My Humble Opinion - Moim skromnym zdaniem
IMO - In My Opinion – Moim zdaniem
IRL - In Real Life - W prawdziwym życiu

J/K - Just Kidding – Tylko żartowałem
J/P - Just Playing - To tylko takie żarty
JAT - Just A Thought - Tak tylko pomyślałem
JIC - Just In Case – Na wszelki wypadek
JMHO - Just My Humble Opinion – Tylko moja skromna opinia
JMO - Just My Opinion - Tylko moja opinia

KIT - Keep In Touch - Pozostawać w kontakcie
KMA - Kiss My Ass – Pocałuj mnie w ...

L8R - Later - Do później
LMAO - Laughing My @ss Off - Śmiejąc się do rozpuku
LOL - Laughing Out Loud -Śmieję się na głos
LY - Love You – Kocham cię
LYK - Let You Know – Dam ci znać

MO - My Opinion – Moje zdanie
MSG – Message - Wiadomość
MTF - More To Follow - Więcej już wkrótce

NC - No Comment – Bez komentarza
ND - Nearly Done - Prawie gotowe
NIYL - Not In Your Life – Nie w twoim życiu
NM - Never Mind – Nie ważne
NMJC - Nothing Much, Just Chilling - Nic takiego, lajcik
NP - No Problem – Żaden problem

OMG - Oh My God – O mój Boże
OT - Off Topic - Coś niezwiązanego z tematem
OTF - On The Floor – Na podłodze

PLZ – Please - Proszę
PM - Private Message – Prywatna wiadomość
POV - Point Of View – Punkt widzenia
PPL - People - Ludzie

QT - Cutie - Ciacho

RE – Regarding - Odnośnie
RL - Real Life – Prawdziwe życie
ROTF - Rolling On The Floor - Tarzać się po podłodze
ROTFL - Rolling On The Floor Laughing - Tarzając się po podłodze ze śmiechu
ROTFUTS - Rolling On The Floor Unable To Speak - Tarzając się po podłodze ze śmiechu

STFU - Shut The F* Up – Zamknij się

TA - Thanks Again – Dzięki, znowu
TAL - Thanks A Lot – Wielkie dzięki
TMA - Take My Advice – Posłuchaj mojej rady
TMF - Too Much Fun – Za dużo zabawy
TNX – Thanks - Dzięki
TTYL - Talk To You Later – Odezwę się później
TY- Thank You - Dziękuję
TX - Thanks - Dzięki

U2 - You too – Ty też
UR - You are – Ty jesteś

W8 – Wait - Zaczekaj
WB - Welcome Back – Witamy z powrotem
WBS - Write Back Soon - Odpisz szybko/ odpisze wkrótce
WDTM - What Does That Mean? - Co to znaczy?
WE – WhatEver - Obojętnie
WRUF? - Where are you From? - Skąd jesteś
WTF - What The F'? - Co do cholery?
WTG - Way To Go! - Dobrze, tak trzymaj
WTH - What The Hell? - Co do diabła?
WUF? - Where are you From? - Skąd jesteś? 

internet
reklama

Komentarze