Przewodnik od CERT Polska nauczy szybkiego reagowania na cyberataki

Strona głównaPrzewodnik od CERT Polska nauczy szybkiego reagowania na cyberataki
27.01.2015 12:57
Przewodnik od CERT Polska nauczy szybkiego reagowania na cyberataki
bDUjfECu

Cyberprzestrzeń została już oficjalnie określona jako kolejny wymiar bezpieczeństwa kraju. Podczas gdy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opracowywało swoją Doktrynę Bezpieczeństwa RP, specjaliści z zespołu CERT Polska opracowali pierwszy na świecie przewodnik, zawierający dobre praktyki, istotne w szybkim reagowaniu na cyberzagrożenia.

bDUjfEBN

Dokument nosi tytuł Actionable Information for Security Incident Response („Istotne dane wobec reagowania na cyberzagrożenia”) i został już opublikowany. Na ponad 100 stronach ujęto przede wszystkim zalecenia dotyczące wymiany i przetwarzania informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia szybkiego reagowania na zagrożenia, oraz sposoby na usprawnienie tego procesu. Eksperci przedstawili również metody na szybką dystrybucję danych, mogącą przyspieszyć interwencję administratorów i zminimalizować skutki ataku. Ponadto zespół CERT Polska opracował studia przypadków, w których krok po kroku przedstawiono techniki i narzędzia pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom.

350130575035885001

W raporcie kluczowa jest także definicja informacji, jaka może być bezpośrednio wykorzystana do zwiększenia bezpieczeństwa. W suplemencie zaś znalazły się opisy 53 standardów istotnych dla wymiany danych (od specjalistycznych formatów przechowywania konkretnych danych po wymianę na Twitterze) oraz 16 ogólnodostępnych systemów przetwarzania i zarządzania informacjami. CERT Polska wyszczególnił również wyzwania, jakie stawia przed administratorami i operatorami potrzeba wymiany informacji.

bDUjfEBP

Treść dokumentu kierowana jest do rządowych i krajowych zespołów zajmujących się różnego typu naruszeniami bezpieczeństwa w sieci. Z jego pełnym brzmieniem można zapoznać się na stronach ENISA, gdzie znalazł się raport, suplement i ćwiczenie praktyczne, pozwalające sprawdzić zdobytą wiedzę.

Przewodnik Actionable Information for Security Incident Response jest pod wieloma względami projektem pionierskim. Ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników sieci i ich danych, ale autorzy mają nadzieję, że wzmocni też wymianę wiedzy eksperckiej wśród specjalistów i zespołów ds. reagowania na naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wyodrębnienie z ogromnego ogółu informacji tych, które mają znaczenie dla walki z cyberzagrożeniami wciąż pozostaje wyzwaniem. Ich szybka identyfikacja jest jednym z podstawowych budulców udanej reakcji na incydent. Im wcześniej są rozpoznawane i rozumiane, tym szybciej zgłoszenie może zostać obsłużone.

Dokument został przygotowany na zlecenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) . Organizacja ENISA została powołana przez Unię Europejską w 2004 roku w odpowiedzi na wzrost liczby zagrożeń. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej, a oprócz tego zajmuje się doradzaniem Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w Internecie, a także wspiera techniczne prace przygotowawcze dotyczące aktualizacji i rozwoju ustawodawstwa Unii.

Udostępnij:
bDUjfECL