Grafika 3D: Blender, cz. VIII – rzeźbienie

Myślę, że każdy kiedyś rzeźbił: w glinie, mydle czy drewnie. Rzeźbić można także meshe w Blenderze.

Blenderowskie rzeźbienie

Rzeźbienie w Blenderze to tak naprawdę nic innego jak lokalne przesuwanie wierzchołków (Vertex). Czyli aby w ogóle móc być wirtualnym Michałem Aniołem niezbędna jest odpowiednio duża liczba wierzchołków. Zatem zanim chwycimy za "dłuto", to należy zaraz po wstawieniu [Shift] + [A] jakiegoś obiektu - np. kuli - na scenę, w Tweak Panelu odpowiednio ustawić - na ogół zwiększając - gęstość siatki.

Gdy później chcemy "rozmnożyć" wierzchołki - możemy to zrobić w trybie edycyjnym [Tab] stosując dzielenie siatki Subdivide [W][S].

Gdy kula pomimo podziałów i włączenia gładkości (Shading) na Smooth nadal wyda nam się jeszcze za mało gładka,

to należy w trybie edycyjnym na dole okna widoku 3D użyć funkcji Mesh -> Transform -> To Sphere lub skrótu [Shift]+[Alt]+[S]. Stopień zaokrąglania regulujemy przesuwając mysz (w lewym dolnym rogu widoczna wartość) lub po kliknięciu myszką ustawić współczynnik Factor.

Po jakimś czasie rzeźbienia czyli przesuwania (przybliżania, ale i odsuwania) wierzchołków mogą pojawić się duże odległości pomiędzy nimi. Uniemożliwia to uzyskanie gładkich detali w takich miejscach. Wtedy ponownie musimy zagęścić siatkę.

Narzędzie rzeźbiarskie

Aby przystąpić do rzeźbienia musimy przejść do trybu rzeźbienia Sculpt Mode, co też uczynimy przyciskiem u dołu okna 3D.

Do dyspozycji mamy:


 • [LPM] - powstawanie wzniesień czyli dodawanie objętości, co odpowiada przesuwaniu wierzchołków ponad powierzchnię.
 • [Ctrl]+[LPM] - powstawanie zagłębień czyli ujmowanie objętości, co odpowiada przesuwaniu wierzchołków poniżej powierzchni.
 • [Shift]+[LPM] - wygładzanie powierzchni czyli wyrównywanie zagłębień i wzniesień.

Podstawowe parametry narzędzia to:


 • wielkość/promień (Radius) [F] [LPM]
 • siła oddziaływania (Strenght) [Shift]+[F] [LPM] - tu posiadacze tabletów graficznych z piórkiem czułym na nacisk, wciskając ikonkę po prawej, mogą z nich zrobić użytek.
 • kierunek/płaszczyzna oddziaływania

Rodzaje "dłut"

Twórcy Blendera przygotowali kilka gotowych narzędzi. Wybierzemy je wciskając podgląd narzędzia.

Możemy także ustawić własne parametry i zapisać je jako nowe narzędzie łącznie z własną ikoną.

Bardziej zaawansowane ustawy znajdziemy w zakładkach poniżej.

Stroke - zachowanie narzędzia


 • Airbrush - ciągły przyrost materiału do wypełnienia dla LPM
 • Anchored – możliwość regulacji wielkości przyrostu materiału dla przesunięcia
 • Space – regulacja odstępów pomiędzy przyrostami
 • Drag Dot – ustawienie miejsca zadziałania
 • Dots – pełne wypełnienie dla przesunięcia

Curve - Kształt narzędzia

Pod wykresem kilka predefiniowanych kształtów lub sami możemy edytować krzywą uzyskując dowolny kształt. Uwaga - wykres przedstawia tylko połowę przekroju narzędzia.

Symmetry/Lock - symetria w działaniu

Domyślnie jest włączona dla osi X i wszelkie działania rzeźbiarskie od razu odnoszą "podwójny" skutek. Możemy sami ustawiać symetryczność rzeźbienia.

Dyntopo - dynamiczna topologia

Aby uniknąć zniszczenia siatki mesha poprzez zbytnie odsunięcie wierzchołków zaimplementowano narzędzie Dynotopo. Umożliwia ono automatyczne dodawanie wierzchołków w trakcie rzeźbienia, gdy włączymy opcje Subdivide Edges. Przeciwny skutek - likwidowanie wierzchołków i upraszczanie siatki - ustawiamy włączając Colapse, który jest trybem domyślnym. Uwaga - dynamiczna topologia działa tylko dla niektórych rodzajów narzędzi i potrafi nieco spowolnić odświeżanie widoku. Warto popróbować zwłaszcza dla Snake Hook.

Gdy zajdzie potrzeba symetrycznego odbicia już wyrzeźbionych fragmentów naszego obiektu, to użyjemy Symmetrize podając kierunek odbicia np z osi ujemnych X na dodatnie X (-X to +X).

Texture - rzeźbienie tekstur

Zupełnie odrębnym zagadnieniem są tekstury o których będzie w przyszłości. Dla porządku dodam, że rzeźbienie może odbywać się w kontekście tekstur.

Ćwiczenie na dziś

Oczywiście dla tych, co mają niedosyt wiedzy tradycyjnie polecam: