T-Mobile narusza prawa konsumentów? „Granie na Czekanie” pod lupą UOKiK-u

Strona głównaT-Mobile narusza prawa konsumentów? „Granie na Czekanie” pod lupą UOKiK-u
05.09.2016 15:15
T-Mobile narusza prawa konsumentów? „Granie na Czekanie” pod lupą UOKiK-u

Wydaje się czymś oczywistym, że dodatkowe usługitelekomunikacyjne powinny być włączane jedynie na żądanieklienta, szczególnie jeśli są to usługi płatne. Niestety nie dlakażdego jest to oczywiste. Klienci T-Mobile dobrze znają usługitakie jak „Granie na Czekanie” czy „Szafa Gra” (w Heyah),pozwalające na odtwarzanie kiepskiej jakości utworów muzycznychpodczas oczekiwania na połączenie z numerem abonenta, jak równieżusługę „Prenumeraty”, dostarczającej SMS-ami i MMS-amiinformacji z serwisów rozrywkowych. Na początku za darmo – alegdy minie okres promocyjny, nagle trzeba płacić. Praktykę tęzakwestionowałPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

bEJhnXnV

Z zebranych przez informacji UOKiK wynika, że T-Mobile domyślnieaktywuje wspomniane usługi przy zawarciu umowy o świadczenie usługtelekomunikacyjnych lub po doładowania konta. Jeśli klient sam znich nie zrezygnuje, wysyłając SMS lub kontaktując się z BiuremObsługi Abonenta, będzie ponosił dodatkowe koszty – i to mimotego, że podczas zawierania umowy nie wyraził zgody na dodatkowepłatności.

350188026632366017

Dlatego Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciw T-Mobile.Istnieje podejrzenie, że praktyka tego telekomu może być sprzecznaz przepisami ustawy o prawach konsumenta. Art. 10 ust. 1 tej ustawymówi, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta wolizwiązania się umową, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskaćwyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność,wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązkiumowne przedsiębiorcy.

bEJhnXnX

W zależności od wyników prowadzonego postępowania, PrezesUOKiK może zakazać stosowania takich praktyk, wskazać środkiusunięcia trwających skutków bezprawnej działalności, a nawetnałożyć karę pieniężą w wysokości do 10% obrotu osiągniętegow roku poprzedzającym nałożenie kary.

Programy

Aktualizacje
Aktualizacje
Nowości
Udostępnij:
bEJhnXoT