Blog (55)
Komentarze (990)
Recenzje (1)
@kubutEzoteryczne Jezyki programowania

Ezoteryczne Jezyki programowania

18.04.2011 22:40

Praktycznie każdy programista zna języki takie jak C++ czy Delphi, jednak nie każdy wie o istnieniu tak zwanych ezoterycznych języków programowania. Jako, że uważam to za ciekawostkę wartą pokazania, zademonstruje (z pomocą cioci Wiki) kilka takich właśnie języków.

CLWNPA - Compiler Language With No Pronounceable Acronym (kompilowany język o niewymawialnym skrócie), inaczej INTERCAL Denerwuje Was zimno kodu C++? Ten rozkazujący ton, zrób to wyświetl tamto, okropne. I tutaj z pomocą przychodzi nam INTERCAL Jest to język uprzejmy, jednak nie lubi nadmiaru lizustwa. Dlatego też, część instrukcji musimy poprzedzić prośbą ("PLEASE"), inaczej zostaniemy uznani za prostaków i program się nie wykona. Jednak uwaga-gdy za często będziemy prosić, zostaniemy uznani za lizusów ;) A oto przykładowy program w tym języku:


    DO ,1 <- #13
    PLEASE DO ,1SUB#1 <- #234
    DO ,1SUB#2 <- #112
    DO ,1SUB#3 <- #112
    DO ,1SUB#4 <- #0
    DO ,1SUB#5 <- #64
    DO ,1SUB#6 <- #194
    DO ,1SUB#7 <- #48
    PLEASE DO ,1SUB#8 <- #22
    DO ,1SUB#9 <- #248
    DO ,1SUB#10 <- #168
    DO ,1SUB#11 <- #24
    DO ,1SUB#12 <- #16
    DO ,1SUB#13 <- #214
    PLEASE READ OUT ,1
    PLEASE GIVE UP

Jak widać na pierwszy rzut oka, program ten wyświetla "Hello World" ;) Co ciekawe język ten jest uznawany za pełnoprawny język w którym można rozwiązać każdy algorytm z którym radzi sobie komputer. Jednak program który w C++ wykonuje się w pół sekundy, INTERCAL'owi zajmie około 17 godzin. Cóż‑za uprzejmość trzeba płacić ;)

Brainf**k Nazwę ocenzurowałem, jednak język ten w pełni zasługuje na taką. Jest to jeden z najbardziej minimalistycznych języków kompletnych (czyli tak jak wyżej-mogących rozwiązać każdy algorytm). Posiada on jedynie 8 instrukcji: > zwiększa wskaźnik o 1 < zmniejsza wskaźnik o 1 + zwiększa o 1 w bieżącej pozycji - zmniejsza o 1 w bieżącej pozycji . wyświetla znak w bieżącej pozycji (ASCII) , pobiera znak i wstawia go w bieżącej pozycji (ASCII) [ skacze bezpośrednio za odpowiadający mu ], jeśli w bieżącej pozycji znajduje się 0 ] skacze do odpowiadającego mu [

Jak widać mamy tu nawet pętle while-nieźle, nie? A tutaj program Hello World-stawiam soczek każdemu kto rozgryzie to bez pomocy źródeł wiedzy typu wiki czy google ;)

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

Whitespace

W większość języków białe znaki są ignorowane. Jednak, by nie poczuły się urażone powstał język który ignoruje wszystko co nie jest białym znakiem. I tak oto przykładowy kod może wyglądać w ten sposób:


 		 	
	
 	

	

Na szczęście edytory kodu Whitespace posiadają kolorowanie składni-bez tego mogłoby być ciężko.

383083

Shakespeare

Denerwuje Was ubogość języków typu Pascal? Kto nazwał to językiem? Kilka słów na krzyż, 0 gramatyki, porażka. Na szczęście pisząc programy można się też "odhamić". Cały kod pisany jest niczym dramat Williama Szekspira. I tak oto mamy tytuł, listę postaci (stosów), które mogą ze sobą rozmawiać zmieniając sobie wartości, a dzięki pytaniom mamy możliwość używania instrukcji warunkowych. A oto kod na Hello World:


Romeo, a young man with a remarkable patience.
Juliet, a likewise young woman of remarkable grace.
Ophelia, a remarkable woman much in dispute with Hamlet.
Hamlet, the flatterer of Andersen Insulting A/S.

          Act I: Hamlet's insults and flattery.
          Scene I: The insulting of Romeo.
[Enter Hamlet and Romeo]
Hamlet:
You lying stupid fatherless big smelly half-witted coward! You are as
stupid as the difference between a handsome rich brave hero and thyself!
Speak your mind!
You are as brave as the sum of your fat little stuffed misused dusty
old rotten codpiece and a beautiful fair warm peaceful sunny summer's
day. You are as healthy as the difference between the sum of the
sweetest reddest rose and my father and yourself! Speak your mind!
You are as cowardly as the sum of yourself and the difference
between a big mighty proud kingdom and a horse. Speak your mind.
Speak your mind!
[Exit Romeo]
          Scene II: The praising of Juliet.
[Enter Juliet]
Hamlet:
Thou art as sweet as the sum of the sum of Romeo and his horse and his
black cat! Speak thy mind!
[Exit Juliet]
          Scene III: The praising of Ophelia.
[Enter Ophelia]
Hamlet:
Thou art as lovely as the product of a large rural town and my amazing
bottomless embroidered purse. Speak thy mind!
Thou art as loving as the product of the bluest clearest sweetest sky
and the sum of a squirrel and a white horse. Thou art as beautiful as
the difference between Juliet and thyself. Speak thy mind!
[Exeunt Ophelia and Hamlet]

          Act II: Behind Hamlet's back.
          Scene I: Romeo and Juliet's conversation.
[Enter Romeo and Juliet]
Romeo:
Speak your mind. You are as worried as the sum of yourself and the
difference between my small smooth hamster and my nose. Speak your
mind!
Juliet:
Speak YOUR mind! You are as bad as Hamlet! You are as small as the
difference between the square of the difference between my little pony
and your big hairy hound and the cube of your sorry little
codpiece. Speak your mind!
[Exit Romeo]
          Scene II: Juliet and Ophelia's conversation.
[Enter Ophelia]
Juliet:
Thou art as good as the quotient between Romeo and the sum of a small
furry animal and a leech. Speak your mind!
Ophelia:
Thou art as disgusting as the quotient between Romeo and twice the
difference between a mistletoe and an oozing infected blister! Speak
your mind!
[Exeunt]

Świetny, prawda? Wartości możemy przypisywać za pomocą rzeczowników i przymiotników. Brzydkimi słowami odejmujemy 1 od wartości, zaś ładnymi dodajemy 1. Od teraz nazywając kogoś świnią, miejcie na uwadze ze zmieniacie jego wartość o 1 w dół ;)

Malbolge

Ostatni z języków na dziś to Malbolge. To jest język dla prawdziwych programistów nie dla, cytując Roberta, "Dzieciaków-mieciaków". Jego instrukcje są wręcz zaszyfrowane. Dokładniej rzecz biorąc, nasz kod zamieniany jest na ASCII, na którym wykonywane są przeróżne operacje arytmetyczno logiczne. Aby nie było za łatwo-operacje te są zależne od miejsca znaku w kodzie. Język ten uważany jest za zbyt trudny dla człowieka, dlatego też do napisania Hello World zastosowano specjalny algorytm. A oto wynik działania tego algorytmu, czyli kod Hello World:


 (=<`:9876Z4321UT.-Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk**
 hKs_dG5m_BA{?-Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O<

Chcecie coś jeszcze bardziej skomplikowanego? Oto najbardziej zaawansowany program stworzony w tym języku (99 Bottles of Beer):


b'`;$9!=IlXFiVwwvtPO0)pon%IHGFDV|dd@Q=+^:('&Y$#m!1S|.QOO=v('98$65aCB}0i.Tw+QPU'7qK#I20jiDVgG
S(bt<%@#!7~|4{y1xv.us+rp(om%lj"ig}fd"cx``uz]rwvYnslkTonPfOjiKgJeG]\EC_X]@[Z<R;VU7S6QP2N1LK-I
,GF(D'BA#?>7~;:9y16w43s10)p-,l*#(i&%e#d!~``{tyxZpuXsrTTongOkdMhg`Hd]ba`_^W@[ZYXW9UNSRQPOHMLK
J-++FE''<A$?>=<;:387xw43s10/(-&m*)('&}${d!~}|^zyxwvutmVqpiRQlkjiKafedc\E`_^@\[ZYX;V9NMRQ42NG
LK.IH*F?DCBA$#>7~;{{8xx5uu2rr/oo,ll)ii&f|e"!aw`{z\r[vXnmVTpongPkNihgJ_dcFa`B^]\UZ=RWV8TSLQ4O
N0LE.IHA)E>'BA:?!7~5|38y6/v321q).-&m*)i'&%|{d!~}_{zs\wvutsUqTonPlOjiKgJedFbE`_A]@[Z<X;VU7S6Q
P22GL/JIB+FEDC%;@?>7~;:987w5v32r0)p-,+k)('~g$#"b~w|uz]xwvutsrqTinQlOjLhgfeH]bE`CB]\>ZSXWVUTS
RQPON1LE.I,+*((&&$$""~~||zzxxv4u210/(-n+l)(i&g$ddy~}`u^]\ZvutVlUjSQQOOdMKgfeG]F[DBB@@>><<:VU
T6L5JO200EJ-HG*E>'B%$9>=<|4{2y05v321r).o,mlj(igg|#d!~}`uz]x[ZotWUUjoRmlkNibKJIGGEEZ_B]\?Z=XW
PU876442NM/KD-B+))''%%##!!}}{{yyw5v32s0q.-&+l)j'hff{"caav{^yxwZutslUpSnQOOdiLgfHHcba`Y^A\?Z=
;;PU8SRQ4ONMLEJ-,+))''%%##!=<;{3z1xvvttrrppnnll#j!&g$#d!b}|{zyr[vYtsrTjShQfkNihgJedcba`Y^A\?
Z=;WV9TSRQPOHM0K.-++)ED&B;$9"~<;:z2y0wuussqqoom+ljj!&%$dzcx}`{zy\wvutsrqjSnQPNNLhgIedG\EZCA]
\[=S<Q:886644220L/JIHA*)(&&$@?!=6}4{yywwuus10/o'n%lj('&f|ezcaa__]][wvuWmVkTRnQlkNLLaJIHFbE`_
B]@U>Y<;P9775533H1/KJ,HA*?(&&$$">=<|4{2ywwu321q)p'nl*k('gg${"c~a`^z]xwvYtmrUpSRPlOMMbK`IGGEE
Z_^]?U>S<::8866442200.JIH*@)>C&A@?"=<5|{8y65vtt10/(-n+lk"'&%e{dyb``^^\\ZvutVlUjSQmlkMcLaJHHF
bECCX]\[=S<Q:886R5PON1LKJCH+F)(=BA@"8!6}{{2y0543s+r)pnnlljjhhffddbb`|_zyx[vutslUTSQQOOMihgI_
H]FDDBB@@>><XWV8N7L5331MLK-C,A*(D'BA$""=<;:927xwvt2s0/p-n+*)('~%f#dcaa__]y\ZZotsrTjShQOkjiKa
J_HFFDDBB@@>><X;99NS6QPO2MLKJIHA*E('%%:#8=~;:9z7654321*/p-,m*k(hh}$#dyb}`{zy[qZoXVVTTRnmlNdM
bKIIGGEECCAA?[>YXWP9T76K42200.JI+G@)>'%A@?!7~5|zzx654t,s*qo-n+*jj!h%fec!b}|{^s\[vYWWlqTonQlO
jchKfIHFFDDB^]\>T=R;P9NS6QPO2MLE.-,*FED&<%:#!!}}{{yyw543s+r)pnnl*kii~%f#"caa|{zsx[ZutVrkTinQ
lkNiLgfe^cFEDYBW\[=YR;P977553O200EJIH*@)>C&$$9>!<;|9z7654-tsrppnnll#('&f|ezca}|{]s\qZXtsrTjS
hQOOMihgI_H]FDDB^A\[><<WVUTSLQ43NM/KD-BG*ED'B%@?>=<5:{zy0wuussqqoomm$ki'hff{"c~}`{t]\wvuWmVk
pSnmPNNcLKfIGG\aD_^A\?T=<;99775QPO1G0E.,HG)E>'<%#?"~~5:98x0w.ussq/pnn%*k('hff#z!ba|{z\r[puXs
rUpSnglONihgI_H]FDDYBW\[Z<R;P977553311//--++))'CBA#9"7<}:9z7x54-t1rq(ommkkiiggeecca}|{]s\qZX
tsrTjShQOkjiKaJ_HFFDDB^A\[==XWVOT7R542N1LKJ-HGF?D'B%$""7~5|zzxxv43s1*q(ommk)jhh}$e"!~a|{zyr[
vYXVVTTRRPPNNLLJJHH]FD`_A]V?TY<WVU8SRQPOHM0K.-++))''%%#?"~~5:9y70w.us1r/.-n+*)('~%fedbbw`u^\
xwvXnWlUSSQQOOMMKKIIGGEa`_AW@UZ=XW:U8SRQPONG0/.C,*FED&<%:#!!}}{{yywwuussqqo-n+*k(!h%f#"!aw`u
^\\ZZoXVrqpRhQfOMMKgfeG]F[DBB@\[Z<R;P97S6QP22GL/J-,*F)DCB%:?"!~||zz1x/432r*q(ommkkiiggeeccaa
_{^yx[vYtmVqTSQQOOMMKKIeHFF[`_A]V?T=;;9977553O2MLK.IHAF)('%%##!=~||3876v.u,sq/pnn%*)(h~g|ecc
aa__]][[YuXsrUSSnmleNMhgfH^G\aD_^A\?ZYXQ:98M644220LK-IB+@)''%%#?>=}5|3zxxv4u21r/p-,+*#(i&g$#
c!~av_t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHHFFDDB^A\[Z=XWVUTM6Q43HM0..CH+FE''BA@?>=6;|9z765u-t+0q.-,m*)('&%
|#dcb``uzy[wpYnWUUSonmOeNcLJJHHFFDDBB@\?ZY<W:UTSRQPOH1L/.,,**(D'%%:?>=}5|3zxxvvttrrppn,m*)ii
&%$#"!~}v{^y\wvuWmVkpSnmlOjihgfedc\aD_BAV[Z<XQ:OT7RQPI2M0/--++)EDC%;$9"~~||zz1xvv-trrppn,m*)
(!hg$#c!xav_]yxwYoXmVTTRRPPNjihJ`I^GEECCAA??=Y<::OT7RQ4O2G0K.-BGFE'=&;$9"7<}:98y6/4ut10/o'n%
*kii~%f#"c~a|{t]x[ZXXVrqpRhQfOMMKKIIGGEECCA]@[Z<<WVUNS6Q431M0KJI,GFE>C&%$""7~|:9y70w.us10/o'
n%ljjhhffddb~a|{^\\wvutmVUTRnQlkNiLgfed]FE`_A]V?TY<WV977RQPONMF/.I,**?D'BA$?"=<;:981x5vussq/
.-m%l#jh&%$dzcxa_{zy[qZoXVrqpRhQfOMMKgJHH]ba`BXAV?=Y<WV88SRQPONMFK.I,+)E(CBA$?>=<;:927x5vuss
qqo-,+k#j!hffddbb``^^s\qZXXVVTpSQQfkNihg`IHcbaCYBW\?==RW:UT755J321FK.IH+F)>'B%$9"~~||zzxxvvt
210p(o&mkki'&%e{dyb``^z]xwvYtmrUTSQmlkMcLaJHdcbDZCXA?[><<QVUT6L5J31MLK-C,A*((&&$$""~<}:9zxx5
4-tsrp.o,+l)j'&}f#d!~}_u^s\ZZXXVrqpRhQfOMihJf_H]FDDB^]\>T=R;99775Q4ON00KJIBG*E('%A$?>=~;:927
xwvttr0/.n,m$)('g}f{"c~}`{^yxwvoXsVUSShQOkjLhaJ_HFba`BXAV?=YX:VO8M644220L/JI++FEDCB;@#>!<;:z
2y05v321r/.-,+$)j'hgeeccaa__]][wZXXmVkTiRPPNjMhgfIdcba`_XA@?==;;9977L5J31MLK-C,A*((&BA@"8!6}
{{y765u-t+rppn,m*)j'h%$#"!~}v{^y\[YutsUkTiRPPNNLhgfH^G\ECCAA??==;;9UTS5K4IN1LKJC,G*)''%%#?>=
}5|3zxxvvttrrppnnl*k('gg|e"c~a__ty\wvuXmVUTinmlNdMbKIedFb[DYB@\?==RWVU7M6K42N1LK.,,G@E('&$@#
>=~;|927xw4uss*/.n,%l#(i&%f#d!~w`{^][[YYWWlUjonmOeNcLJJHHFFDDB^A\[==XWVOT7R542N1LKJ-HGF?D'&%
:?"=<}:3z7xwuussqqo-,+k#j!h}fddb~}_{t]r[YYWWUqpoQgPeNLLJJHHFFDDBB@@>Z=XWV9N7R54I2GLKJ,B+@)''
%%#?>=}5|3zx654t,s*qoommkkiig%f#"bb}v{^y\wvuWmVkpSnmlOjchKJIGGEaD_^A\?ZYR;V986RQP2H1F/--++))
''%%##!=~;:zz765.3t1rq(-,+k#j!&g$#"c~}|uz]x[ZXtsrTjShQOOMMKKIIGGEECCAA?[><<QV9TSR5PONMF/.-+G
FE'=&;$""~~||zzxxvvttrrp.o,+ljj'&%$#z!ba|_]]rwZutWrUponmlejMLKIIGGEECCX]\[=S<Q:8TSR4J3H1F/DI
,GF)D'BA@?>=6}|9zxx/432r*q(o&mk)j'&g$e"!~}|{zsx[vYXVVTponPfOdMbKIIGG\ECCAA??=YXW9O8MR5PONG0K
.I,**?D'BA@9"=~}4{yywwuussqqoommkki'h%$ddyb}`_ty\ZZotsrTjShmPkjiLaJIHFba`BXAV?==;;9977553311
//-IHG)?(=B%@?"=~;49z7x543s+r)pnnl*)(h~g|ec!b``uzyxZpYnWUqpoQgPeNLLJJHHFFD`C^]??ZYR;V986R5PO
N1LKD-,+))''%%##!=<;{3z1xvvttrrppn,mkk"'&f${dy~a|{^\\wvunsVUpSQQfkNihKfIdcb[`C^A\[Z<R;PUT6RQ
4I2GL/JIH+FEDC<%@#"~~|:98x0w.ussqqoommkkiigge#"!aw`uz]xwYYtsrqpinQlOjMKK`eHcbaD_^]\[TY<;:O86
R5PO2MF/J-,A*((&BA@"8!6}{{yywwu3trr).-,l$k"igge#dbbw|{z\r[pYWsVqpRRgPkNMKgJedcF[D_B]\>ZS<QV9
TS55POH1L/J-++@E(CBA$?>7~;|{y76v4-t+rp.-,l$k"iggeecca}`{z\\wvunsVqTonPleNchKfedGba`Y^A@?==;W
VU7M6K42N1//DIHG)?(=&$$""~~||zzxxv4u21rpp-,+*#ji&geez!b}|_z]xwvunWrUpSQQfkjiKaJ_HFbE`_AA\[ZY
XQV9T764P3NML/JIHGF?D'&%##!=<;{3z1x/v-2s0/p-n+*)('&}f#d!b``uz][[pYnsrqSiRgPNNLLJfedF\EZCA]\[
=S<Q:886644220L/JI++FEDCBA@9>!<}:{yy05v321r/.-,+*)"'hg$e"!b``{zyxwvutmVqToRPlkNihgfedcb[DCBW
@>><<::8TSR4J3H1//--++))''%A@?!7~5:{87x5.u2s0/o-&m$)j'&ff{"c~a|_]]rwZutsVkpSnQPeNchgfH^G\ECC
AA??==;;997S6QPO2MF/J-,A*((&&$$""~~||zzxx/4u210q.-&+l)jig%$d"ybw|_zyx[vunsVUTRnmlNdMbKIIGGEa
`B^W@U><<::88664PON0F/DI,GF)D'BA@9"=~}4{yy0wuus10/o'n%ljjh&%$dzcxa__]][wvXtmVkTRRPPNjMhgIIdc
baZ_B]@[ZY;Q:OT7RQP3NMLKDI,+FED&<%:#!=<|:3z1xvvttrrppnnlljjh&g$#d!b}|{zyr[vYXVrqpRhQfOMMKKII
GGEECCAA??=Y<WV88SRQPONGL/J-HGF(>'<A$?>=~;:9876/4utsq/pnn%*)i'~g|ec!b}|_z]xwvutsrkToRQOkjiKa
J_HFFDDBB@\?==RWV8TM6K42NML.D-B+))'C&A@""=<;:9876/4u2s0/o-&m$)j'&%f#"!~}|{zsx[vuXsVqSShmlOdM
hKJ_HFFDDBB@\[Z<R;P977553311//--++)E(CBA:#"!6}{{yyww.us10/o'n%ljjhhf$#"bxav_]yxwYoXmVTTRRPPN
NLhKfeHFF[DC^]\>T=RW:UT7R5J32M0KJ-++F?D'&A@">7~5:{87xvv32+rq.omm$)j'&g$e"!xa|_^\xwYunWlUSonm
OeNcLJJHHFFDDBB@@>Z=XW99TSRKP3N10.J-HGF)DCB;@#"!6}{{y765u-t+rppn,+*j"i~geeccaa__]][wZutWUUpo
nmfONihgI_H]bE`_B]@[ZYXQ:9T755JO200E.CHGF(>'<A$?>!<}:9876/4utsq/.-m%l#jhhf$#c!xav_]][[YuXsrU
pSnmlkjchKJIGGEa`_AW@U><<::8TS5QJ3H1/KJI+A*?(&&$@#>=~||9876543,1rq.-m+$k"'h%$e"c~}|{zyxqvYXs
VTTinmlNdMbgJedGbE`_^]\[ZYR;:9775QPO1M0EJ-HG*E>'B%$9"~~||zzxxvvttrrppn,m*)ii~%f#d!b``uz]xwvY
nsVqTSQQOkjiKaJ_HFFDDBB@@>><<::886R5PON1LE.-H+))>'<A@?!7~5|z8y65v3t10).onmkkiiggeec!~}_u^s\Z
ZXXVrqSohQfOMMKKIeHcbE`C^]V[>Y<;P977553311//--++)EDC%;$9"7~5:{876w432+rqpnn%lj('g%|ezcaa__]y
\wvYtWrqpohmPkNMKKIIGGEECCAA??==;W:88MR5PON1LKJIHA*)(=&$$">!<;|zz765432+0qpo&+*)i!h}fd"!~`v_
t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHdGbaD_B]\[ZYXQV9T76KP3NM//JIHGFED=&A$#8=~||3876v.u,1r/.-n+*)('&%|edcx}
|^zs\qZXXVrqSohQfkNihKf_HGF[`_^@V?TY<::OT7RQ4OH10K.IH+F)>'B%@#!=<}4{z765u-t+r).o,+l)j'~%fedb
~a__ty\wvYtWrkpSRQfkNLLafIdcFaD_^W@?Z=;;PU8SR533NMLEJ-,G*((=B%@?"=~;:927xw43s10q(-,+k#j!hffd
db~}_{t]r[YYWWUUSSQQOkNihKfIdcbaZCBA?[><<QVU7SL5J311//--++))''%%#?"=<}{{87654-2srqo-n+*k(i&%
$#"y~a|_^sxwYunWlUSSQQOkjiKaJ_HFFDDBB@@>><<:V9TSR5PONMLKD-,+@)>C&$$9>!<;|92yx543s+r)p'n%lj(i
&%f#zc~a`u^\\ZZXXVVTTRRPPNNLLafIdcbEZ_B]@?=Y<::OT7RQP3HM0K.-BG*((=B%@?>!<5|{z1xvvt2sqq(-,+k#
j!hffddbb``^^\\ZvuWslUjoRmlOMMhg`eHGbECCX]@[Z=X;VUNS6Q4O200EJ-++@E(CBA$?>=6}:{8yww.3t10pp-,+
*#(i&g$eccx}`{zy\wvutmrUpSnQOOdiLJJ_dGba`C^]\[ZS<W:U866KP3NM//JIHGFE>C&A$?"~~5:{876w43210/(-
n+l)jhh}$eccx}`{zy\wvutsrqjSnQlOMMbgJedFFa`_^]\[ZSX;V9T755JO2MLK.IHGFEDCB;@#"!6}{{y765u3t+0q
.-n+$k(i&geez!b``uz]xwvYnWrUpSQQfkNihJJe^cFaD_B@@UZ=XWV9TMR5P3200..,,**((&&$$""~<;:z2y0w.3t1
0/p-,%l)jiggeecca}|{]s\qZXXVVTponPfOdMKgfeG]F[DBB@@>><<:V9TS55PONGL/J-H+))>C&A@?"=<;49zy6w43
tr*qp-n+*kii~g$e"ca}|_t]x[vuWslUjoRmlNNibgJeHcFDDY^A\[Z=XQV9T76K4INML.D-B+))''%%##!!}}{9z765
v32+rqp'nllj('&f|ezca}|{]s\qZXtsrTjShmPkjMKKfed]bEDCA]@[Z=X;VUTMR5P320LKJ,B+@)''%%##!!}}{{yy
wwu321q)p',m*)(i&%$#zc~a|{]yr[pYWsVqpohQlOjMKK`I^cbD`YBW\?ZYX;PU8S653311//--+GFE'=&;$""~~|:9
y70w.ussqqo-n+*)j!&g$e"!~`v{zyx[voXWrUpoRmPkdMhKJHdGEEZ_^]?U>S<:VUT6L5J311//--++))''%A$?>~~;
:38y6wvt2s0/.o,+$)j'hgeeccaa_{zy[qZoXmVTTRRPPeNLLJJHdGba`C^]\U>=X;VU86L5P32GLKJ,B+@)''%%##!=
~||3876v.u,sqqo-,+k#j!&g$#ccx}`{^y\ZZotWrqpShmPkNMKK`edFb[DYB@@>><<::88664PON0F/D-BG*EDC&A:#
"!}}{{yyw543s+r)p'n%*k('h%f#"y~a|_^\\ZZXXmrqpRhQfOMiLJJ_dcEaZCXA?[ZY;Q:O8664PO1MF/DI,GFE(CBA
:#"=~||38y65v3,srq(-n+*k(i~%f#dcaav_t][wvuWmVkTRRPPNNLLJJHHFFD`CAAV[>YXW:UN7R542N1//D-BG*((=
B%@?>!<;49z7x5vtt+r).-,l$k"'h%$#d!~w|_z]\ZZoXVrqSohQfOMMKgfeG]F[DBB@@>ZYX:P9N75QPO1G0E.,,**(
(&B%@?!!<;:3z7xwu3t10/p-,+$kj'h%$ecc~}|{ty\wZutVrkTinQlkMMhgfed]FaD_B@@UZ=XWV9TSRQPI21LKJ,B+
@)''%%##!!}}{{yyw5v32sqq.-,+*)"'hg$#"bxav{^yx[vYtsrqpohmPONchKII^cFa`C^W@?Z=;;PU8SR5PI2M0/D-
++)EDC%;$9"~~||z876v.u,sqqoommk)j'&ff{d!ba_{^yxwZoXWVkTinmlNdMbgJedGbE`Y^A@?=YXW9O8M6442NM/K
D-B+))''%A$?>!<}:38y6wv-21q/(o&mk)(h&}f{dbb``^^\\ZZXXVVTpSnmOOjihafIdGFD`C^]\?ZYXQV9T7R533HM
LK-C,AF)DCB%@?>=6}|{2ywwuuss*q(om+*)i!h}fddbb``^^\\ZvYtsVTTonmlkdiLKJHdGbaD_B]\[ZYRW:U87L5J3
H1/KJI+A*?D'BA@9"!<}{{2765u-t+0q.-n+l#jih}f{dy~a|{^y\qZuXWlUjonmOeNcLJfIdcbE`Y^A\?><<::88664
PON0F/D-++))'CB$@9"7~||zzx6w432s0).onmk)(h&}f{db~}|^t]r[YYWWUUSSQQOOMMKgJHH]bE`_B]@[ZS<W:977
L53ON0LE.C,**((&B%@?>!<;:38y6w432r*/.-,m*)('~gf#d!~a|_zyxwpYXWUqpoQgPeNLLJJHHFFDDBB@@UZ=XW:U
8SRQPOHM0/.,HG)E>'<%#?"~~5:98x0w.ussq/p-,m*k('&%${"c~a`u^\\qZotWrqSSnmlkjibKfIdcbDZCX]@[ZY<W
VUTSRK4O21//--++)E(&&;@?!=6}4{yywwuussq/p-,+$kjiggeec!~}_u^s\ZZXtsUqjShQOkNihKII^cFEDY^]\>T=
RW:UT7R5JO21L/JI,G*E>'&A$?>!<}:3z7xwu321q)p'nlljjhhffddbb``^zyxZpYnsVqpRRmlejMhKfIGG\aD_^]@[
ZSX;:977553311//--++)E(&&;@?>~6}49z76w4u210)po,mkk"'h%$ecc~}|{ty\[vuWslUjoRmlOjMhgfe^cFaDCXA
?[><<Q:O8MRQP2H1F/--++))''%%##!!};|987x54321*qp-n+*ki!hgfd"!~`|_ty\wvYtmVqTSQmPkjiLafIHG\ECC
AA??==RWVU7M6K42NML.D-B+))'CBA#9"7~||zzxxvvttr0q.-nll)"ih%fddy~a|{^y\wpYXWUUSonmOeNcLJJHHFba
`BXAV?==;;997S6QP311LKDI,+*(D'BA$?"=<5:{z7x54uss0/.'n+l)jh&%f#"!xa`{z\xqZotWrqTRRmlkjchKJeHF
F[`C^]@[>YXWVOT7R542200..,HGF(>'<%:#8!}}{987w/v-2sqq(-n+*)j'&%$#zcb}`{z]x[vutsrqjoRQlOjiLgJe
dcba`Y^A@?=YXW9O8M6K4I20L/--BGFE'=&;@#>=~;|9876543,s0qpnnlljjhhffddbb`|_]]rwZutVVqponmlkjchK
fIdcbDZCX]@[ZY<WVUTSRQPIN1L/.,HGF(>'<%:#!!}}{{2ywwuussq/pnn%*k('&}f#d!b``uz]xwvoXsVUjonPlkNc
LafedF\EZCAA??==;;997SRQ3I2G0..,H+FED'<%$#!!};:9y1x/vttrrppnnlljjh&g$#dbb}v{^]\ZvYtsVqTohmPO
NchgIe^G\EC_^]?U>SX;VU8S6QPI210..,,*FED&<%:#!!}}{{yywwu3t10qoo,+*#(ihge#d!~a|_zyxqvYtWVTTinm
OkdMbKIedFbaDY^]\>T=R;997SR4PI2G0..,HG)E>'<A$?>~~;:981x5vus1r/.-n+*)(!hg$e"!b``{zyxwpuXsVqTR
nmPkjihg`eHcFa`B^W@UZ=XW99TSRQPOH1L/J-++@E(CBA$?>=<;:3zy654t,s*/p-,m*#jih}$#"b~av{^yx[voXWVT
TRRPPNNLhgfH^G\ECCA]\[=S<QV9TS644IN10K.,,AF)DC&A$9>!~;|98y6w4-ts0q.-n+l)"i&gfd"!~`v_t]r[pYWs
VqpoRmlejMLKIIGGEECCAA??==;W:88MRQP2H1FK.IH+F)DCB;$?"!6;|zz16w43ss0/.-&+l)j'hff{"c~}|_zyxwpu
XWVTpSQQfOdMbgfeG]F[DBB@@>><<::88664P311FKJI+A*?D'BA$?"=<;:92yx54t2+r).o,+l)"i&gfd"!~`|_ty\w
vuXmrUTShQOOMMKKIIGGEECCAA?[ZY;Q:OT7RQ4O2MF/.-B+@EDC%;$9>!<;|9z76/4uts*qoommkki'&f${dyb`|{]y
r[pYWsVqpSnQlkdiLKJ_dcbDZCXA??==;;99775QPO1G0E.,,*F)''<A@?!7~5|z8y65vtt10/(onmk)j'&g$e"!~w`_
zyxZpYnWUUSonmOeNcLJfedF\EZCXA??=Y<WV977RQPOHM0/J-++@E(CB%@#>=<;49zyxvvttrrp.-,l$k"iggeeccaa
__]][wvuWmVkpSnmPkNihgfe^GbEDYBW\[Z<R;P97S6QPO2MLKJIHAF)D'&$$""~~||z876v.u,sqqoom+*j(!h}fddb
b`|_zyx[vutsrqjoRQlOMMbgfeG]F[`C^]@[T=<WV8TS6K4IN1LK.IB+*)'CBA#9"7~||zzx654t,s*qoommkkiigge#
d!~a__t]\wvXtmVkpSnmPkNcLKJHHFFD`_^@V?T=;WVU7M6K42200..,,**(D'BA$""=6;|{zx6w43t1r/(-nmljjhhf
fd"caav{zy[qZoXVrqpRhQfOMMKgJHH]ba`BXAV?=Y<WV977RQJ321/K.IH+F)DC<%@#"7~||zzxxvvtt+0qoo&+l)('
h%$#z!b}`_]][[YYWWUqTRRglkMibK`IGcFa`_B]\[TY<W:9N7L533HMLK-C,A*((&&$$""~~||zzx6wuu,1r/.nn+*)
(!h%f#"!aw`uz]xwvYtsrqjSRQOkjiKaJ_H]F[DBB@@>Z=XW:U8SRQPOHM0/.,,**((&&$@?>~6}4{yyw5vtt+0/.n&m
$kiig%$#cybw|_]]rwZutWrUponmlkdMhgJeHcEEZ_^AV?Z=XW9UN7LQ422GL/JIHA*E('%%##!!}}{987w/v-trrppn
nlljjh&g$#ccx}`{^yxZvoXmrUponQfkNMLaJHHFba`BXAV?==;WVU7M6K4220L/--BGFE'=&;@#>=~;|92y6wvttrrp
.-,l*k"'h%$#d!~w|_^yxZvoXmrUSShmPkjMhKfed]FaD_^]?U>S<::8866442200..,H+FE''BA@?8=~;|{y7x543t1
0/.',m*kjh&geez!b}|{t]\wZXXmrqpRhQfOdMKgfeG]F[DBB@\[Z<R;P977553311//-I,**?D'BA$""7~}:98x0w.3
t10q.o&m*kjhhf$#"bxav_]][[YYWWUUSSQmPkjLLg`eHcFaDBBW\?ZYX;VOT7R54I2GLKJ,B+@)''%A$""7<;:z2y0w
uus1r/.-n+*#jihf$e"!b``{zyrwZYXmrUSShmlkMcLaJHHFFDDBB@\?==RW:UT7R5PONGL/J-,**(DCB$:#8!};:9y1
x/vttrrppnnlljjh&geez!b}|^^yxwvoXsVqpoQgPejMhgfIdcbaZCB]@[Z=;;VUTSRKP3N1LK-IB+@E(CB$$?>=<;:3
z7x5vtt+0q.-,m*)('&%|e"!b}`{]]rwvYnWVUSSQQOOMihJf_H]bE`_B]V?Z=<Q:8T755JON0LE.C,*F)DC%%:?"=~;
:9y1x/4u210q(-nml#jh&g$#dbb}|uz]\wvuWmVkpSnmPkNihafIdGFDDBB@\?==R;PUTS5K4I200.JIH*@)>'%%##!=
<|:3z1xvvttr0q.-mm*)(!h%f#"!aw`uz]xwvYtsrkTSRPPNNLhgfH^G\ECCAA??==;;997S6QP311LKJIBG*)DCB$:#
8=~;:{8y6543,1rqp'nl*)i'~g|ec!~}_u^s\ZZXXVVTTRRPPNNLhKfeHcFa`_^]V?>Y<WV97M6542NML.J-BG*ED'B;
$?"!}}{{y76v43t+0/o-&m$kiig%fddy~}_{t]rwZutVVkpSnQPNjMhgfI^cFE`CAAV[ZY;Q:OT755JO2ML/J-HA*)D'
BA$""=<5:{8y654t,10/.o,+$)jihffddbb``^^\\ZZXXVrqpRhQfkNLLafIdcFaD_^]V?>YXW9O8M6442200.JIH*@)
>'%A$?>!}}:98705vutr0q.-n+l)('&}$e"cbw`^zyxZpYnWUUSonmOeNcLJJHdcEaZCXA??==;W:UT66QPONMF/J-HG
F(>'<A$?>=~;:9870w4ut+0/o-&m$kiiggeeccaa__]yxwYoXmrUponQlkjihg`eHcFECCX]@>>SX;VUT7RQPONMFK.I
,+@E(&&;@?>~6}49zxx/4u210)p-n+ljj!&g$#"yb}`_t][wvuWmVkTRRPPNNLLJJHHFFDDB^A\[Z=R;:97SRQ3I2G0.
.,,**((&&;$">=};4{2yw5v32s0q.',m*k('g%|ezcaa__]][[YYWWUUSSQmPNNchKfeGGbaZC^A\[Z<R;PU8SRQ4ONG
0/JIH*@)>'%%:?>=}5|3zx654t,s*qo-n+*k(i&%${"cb}|{]s\qZXXmrqSohQfkNihKfIdcb[`CBAV?=YXW9O8MR5PO
200KJIHA*)(=B%@?"=~;:981xwvt210p(o&+l)(i&}f#dcaa__]][[pYWWUqpRngPeNLLJfedF\EZCAA??==R;9U8SRQ
4IN10/--++)E(CB%##>7~}|3876v.u,sqqoommkkiig%$#cybw|_zy\wZunWVUSoRPPejiKg`I^GEECCAA??=YXW9O8M
64P3NM0..IHAF)('%A$?>!<}:927x5vussqqoom+*j(!h}fddb~}|^t]r[pYnWUqTonPPkjibKfIdcbDZCX]@[ZY<WVU
N7653ONM/K.CH+FE(C&A@?>7<}|{yywwu321q)p'nlljjhhf$#"bxav_]][wZXXmrqpRhQfOMMKgJedGbE`_^]\U>=X;
VU86L5P32GL/JIHA*E('<%:#8=~;:9z16wvus10p.-n%*)i'~g|ecca}`^^sxwYunWlUSoRmlOjMhaJIHFba`BXAV?==
;WV8TM6K4220LKJ,B+@)''%%##!!};|98yww43,1rq.omm$)j'&g$e"!x}`{^yxwYoXmVTTRRPlkjLbK`IGcbaCYBW@>
><<::88664P3NM//JIHA*E(C&$$9>!<;:{876/vutrrppn,m*)jhh%$#"y~a`_tyxwYoXmVTTRnmlNdMbKIIGGEECCA]
@[Z=X;VUTSLQ4O21//-IHG)?(=&$@?>~6}4{yywwuussqqo-n+*jj'&%$#zc~a`^z]xwvYtsrqpiRmPkjiKaJ_HFF[DY
B@\[=YR;PU8SRQJ321/K.,,AFED&<%:#!!}}{{yywwuussq/p-,mkk"'hgfd"c~}`{^sx[ZYWsrqSiRgPNNLLJJHHFFD
`_^@V?T=;;9U8SR5P3NMLKJC,+*((&&$$""~~5:9y70w.3t10q.o,+*)('~%fe"caav_ty\ZZotWrqToRmlkjihafIdG
F[DBB@@U><XWV8N7L53311//--++))'C&$$9>!<;:{8765432+rqpnnl*)(h~g|eccaa__]][[YutsUkTinQlkNibKJe
HFF[`C^]@[T=X;:88M64PON0F/D-++))''%%##!!};|98xx/4u2s0qoo&+l)('h}$edcx}|^zy\qvYtsVqTohQlOjMKK
`eHcbDD_^W\?Z=X;99NS6QPO2MLEJ-,G*((=BA#?8!6;|98y6w432+r/p-nll#(i&%ee"!~}v{^y\wZXXmrUponQlkji
bgJIdGbaD_B]\[ZYR;VU8S6Q332MLKJIB+F)D'%%:?"=<||987654-2s0q.omm$)j'&%f#"!~}|uz]x[vYWWlqpoQgPe
NLLJJHHFFDDBB@@>><X;VUTM65PON0F/D-+GFE'=&;$">=};4{2ywwuussqqoommk)('g}f{"c~}`{^s\wZYWsrTpiRg
lOjiKKf_dGbE`CAAV[>YXW:UNS65P311FKJ,HA*?D'BA$?"=<5|9z7xvv-2s0/oo,+*#(i&g$eccx}`{zy\wvunsVUpS
QQfkjiKaJ_dGbaD_B]\[ZS<W:U866KP3NM//JIHGF?D'B%@#!!6;|987x54321*/po,+*j"i~ge#"b~w`u^\\ZZXXVVT
TRRPPNNLhKfeHcFa`_^]\U>Y<W:88MR5PO11LKJIHGF?D'B%@#!!6;|987x543210/(-nm*kii~%fddybw|{z\r[puXs
rUpiRmPOMMbgfHd]F[DBB@\[Z<R;P977553311//--++)E(CBA$9"!~5|zzxxvv-21q/(o&mkkiiggeeccaa_{^yx[YY
tmrUTonmOeNchKfeHcFaZ_B]@[><<QVUT6L5JO2MLK.IHA*)(&BA@"8!6}{{yywwuussqqoommk)j'&gee"!~w|_^y\Z
ZotWrqToRmlkdiLgJIGGEa`_AW@U><<::8866442200.JIH*@)>C&A@?"=<;:3z7xwuussqqoommkk"iggeec!b``uzy
xZpYnsVqpoRmlkjibgJIH]FDDY^]\>T=R;9977553311//--++)EDC%;$9>!<;|9z765432+rq.o,+l)j'&%$#"!x}`_
^s\ZZXXVVkTRRPlkMibK`IGGEECCAA??=Y<::OT7RQ4O2MLKJIHGF?(CB%@#>~~5:9z1x5vussqqoommk)('g}f{dbb`
`^^\\ZvYWWlqTonmfONiLgfIdG\aDC^A\[>Y<QV9875QPO1G0E.,,**((&&$$""~~||z876v.u,1r/.o,m*#j'h%fddy
~a__t]r[puXsrqTonglONiLJJ_dGEEZ_B]\?Z=XWVO8S6Q422GL/--BG*EDC&A@?>7<}|{yywwuussqqoom+ljj!h}$e
"!b}`{zyxwpYtWrUSShmPNNchKfedGba`_^]V[>=<:VUT6L5J311//-IHG)?(=&$$""~~||z8yww.321q)p',m*)j'h%
$#"!~}v_z]x[YYnsVTTinQlkjMhgfedcbaZ_BA@U>S<QVUT6L5JO2ML/JC,G*)>'%%:?>=}5|3zxxv4uss*/.n,%l#jh
hffddbb``^^\x[YYnsVqpoRgPONLLJfedF\EZCAA?[Z<XQ:O86644220L/JI,**E>C&%@#!!6;|98y6w4-2sr/.-m%l#
jhhffddbb``^^\\ZZXXmrUSShmlkMcLafIdcFaD_^W@?><<::88664422G0..,,*F)''<A@?!7~5:{87x5v321*/p-n+
ljj!&%$dzcxav_ty\wvuXsrqpiRQlOMMbgJHH]bE`_B]@[ZYXWPU8S65331MLK-C,A*(DCB$:#8!}}{{yywwuussq/p-
,+l)('&%${dc~a__ty\ZZotWrqToRmlkjihg`eHcFECCXAV[ZY;Q:OT755JO2MLK.IHGFEDCB;$#>!}}49z76w4-ts0q
oo&+l)(i&g|#d!ba__]][[YYWWUUSSQQOkNLLafedF\EZ_B]\[>YR;:U8SR5P3NMFK.I,+@)''%%:?>=}5|3zxxvvttr
rppnnllj('&f|ez!b}|{^yxwpYtWVkTinQlkjcLKfIGG\aDBBW\?ZY<W:OT7R542200EJIH*@)>'%%##!!}}{{yywwu3
21q)p',m*)(i&}fe"caav{^\\qvYtsVqTonglOjMLJJHHFFDDB^]?[T=R;997755331MLK-C,A*(D'BA@#>=<5|{8yww
.3trr).o,+l)j'&%${"cba__]yxwYoXmVTponPfOdMKKIIGGEECCA]@[Z=;;VUTSRQJO210.J-HG*E(CBA@?>7<}:{zx
xv43s1*q(om+*)i!h}fddbb``^^\\ZZXXVrUponQlkjihgf_HGFD`_A]V?T=;;9UTS5K4I200..,,**((&&$@#>=~;4{
z7xvv-2s0/p-&m*kjhhffddbb``^^s\ZZXXVrUSShmlkMcLafIdcbEZ_BA\[Z<R;P977553311//--++))'C&$$9"7<}
:9z7x5.u2s0qoo&+ljj!&g$#"c~}v{^]xwvXnWlUSonmOeNcLJJHHFFDDBB@@>><<:V9TS6Q4ONMF/J-H+))>C&$$9>!
<;:{8765.3tsr)pnn%*)(h~g|#dbbw|_zy\wZutsrqjSnQlOMMbgJHH]bE`_^A\[ZYXWPU87644220LKJ,B+@)''<%##
!!}}{{yy05v32s0)p-nmkki'&f${dyb`|{]yx[putVrkTiRPlkMibK`IGGEECCAA??=Y<WVU8M6Q4311//--B+)ED&B;
$9"~~||zzxxv432r*q(-n+*)j'~%fedbb``uzyxZpYnWUUSSQQOOMMKKIIGcbaCYBW\?ZY<W:UTM65P3NM0K.IHG@E('
&$@#!!6;:9y1x/vttrrppnnlljjhhffd"c~}`{^yxwvoXsVqTRRglOMMbgJedcFa`_^]V[>=XWV8N7L53ONM/K.CHGF(
>'<A$?>!<}:98765.u2s0qoo&+ljj!&g$#"c~}|{zyxqvYtWrqpRhQfkNihg`IdGF[DBBW\[=YR;P977553311//--+G
FE'=&;@#>=<}4{8yxvvttrrppn,+*j"i~ge#"!aw`u^s\qZXtWrqpSnglONMKKIIGGEECCAA??==;WV8TM6KP311FK.I
H+F)DC<%$?"=<}:{876/4ut10/o'n%ljjhhffddbb``^^sx[vuXsVqpongPkNiLJJ_dGEEZ_B]\[>YXWVUNS65P311FK
.,,AF)DC&A$?>=<;:3z7x5vtt+0qoo&+l)('h%$#"!~}v{^y\[YYnWUUSonPleNcLJJHdGba`YB]@[ZY;Q:O866K4IN1
LKJC,+F)''<A$""7~5:98x0w.3t10qoo&+lk(igg|#d!~a|_ty\[ZXXVVkponPfOdMKKIIGGEECCAA??==;WVU7M6KP3
NM0K.IB+F)(&&$@?!=6}4{yywwuussqqoom+*)i!h}$e"!~a|{ty\[ZoXVVTTinQlkNiLgfe^GbE`CAAV[><<QV9TSR5
PONMFK.I,+))'CBA#9"7~|:98x0w.ussqqoommkki'h%$dd!~}|{zsx[vYXVrUponQlkjihg`eHcFECCAA??TYXW9O8M
6442200..,,**(DCB$:#8!};|987x543210/(o,ml#jh&%e#zcxa__]][[YYWWUUSSQmlkMcLaJ_dGba`C^]\[ZYXWPU
8S6QP2NG0E.,H+FED=&%@#!!6;|zz16w43t1r)p-nmkkiiggeeccaa__]][wvuWmVkpSnmlOjchKJeHFF[`CAAV[>YX;
V9TSL5P3N1//DI,**?D'BA@#>=<5:{8yxvv-trrp.-m+$k"igge#d!~``{zyxwpuXsVqpoQgPejMhgfIdcba`Y^A@[ZY
;Q:O86R533HML.JC,A*((&&$$""~~||zzx654t,s*/p-,m*k('&%$#zc~a`^^\\ZvuWslUjSQQOOMMKKIIGGEaDBBW\?
ZYX;VUTSRQPIN10/D-++))>C&A@#>!<;:98765.u2srp.-,l$k"iggeeccaa__]][[YutsUkTinQlkjcLgJI^cbD`YBW
@>Z=XWV9NS6Q4311F/--+GF(D=&;$">=<|4{2ywwuussqqo-n+*)j'~g$e"!a}v_t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHH]FDDB
B@\?ZYX;VUNS6Q4311FKJI+A*?(&&$$""~~||zzxxvvt2sqq(-n+*)j'&%|ed!b}|_z]xwvunsVqTSQQOOMMKgJHH]ba
C_^AV[Z<XQ:O866442200..,H+FED'BA@?>7~}:{87x5v3210/.',ml)('g}f{dbb``^^\\ZZXXVVTponPfOdiLgfIdG
ba`_^]\U>Y<W:88MR533H1FK.IHG*EDCBA@?>7<}:9z7x5uu,10q(onm$ki'&%e{dyb``^^\\ZvutVlUjSQQOOMMKKIe
HFF[`C^]@[T=X;VUT6L5J31M0..C,AFED&<%:?"~~5:{876w.utsqq(ommkkii~%$#cybw`^^\\ZZXXVVTpSnmPkNibg
JeHGEECCAA?[Z<XQ:O866442200..,HGF(>'<A$?>=~;:3zy6wuu,1rpp',m*)j'h%$#z!b}`{zy[qZoXVrqpRhQfOMM
KKIIGGEECCAA??=Y<WVU8SRQPI21L/--BG*((=B%@?"=~;:98705v3tsqqo-,+k#j!hf$#"bxav_]][[YYWWUUSSQmPk
jiLgfedcb[DC^A??TY<::OT7RQ4O2MLKJIHG@E(C&A@?!7~5|z876v4u,10/o'n%*k('&g$#"!~}|{t]\[pYWsrqSoRg
lOjiLg`IdGFDDBB@@>><<::O866442N1//DIHG)?(=B%@?>!6;|9zyww.3trr).-,l$k"ig%$#cybw`^^\\ZZXXVVTTR
RPlOMMbgJedcFaZCBAV?TY<WV9T7RQJO2M0/--++)ED&B;$9"~<;:z2y0wuussqqoo&mkk"'h%$#d!~}v_^y\wvYWmVU
pSQQfkNLLafIdcFaDY^A@?==;;997SRQ3I2G0..,,**(D'%%:#8=~||3876v.u,1r/.o,m*#jihffddbb``^zyxZpYnW
UqpoQgPeNcLaJHdGbaD_B]\UZ=X;VUT6L5J31MLK-C,A*((&&$$""~~||zzxxv4u210q.-,%lk(igg|#dbbw|_zy\wZu
tsrkpSnQPNjihJ`I^GEaDBBW\[=YR;P9775QPO1G0E.,,**((&&$$">!<;:{87654-ts0qoo&+ljj!&g$#d!b}|{zyxq
vYtWVkTRRPPNNcLafedF\EZCAA??==;;997755331M0KJIB+*EDC%;$9"~<}{{2y0543s+r).omm$)j'&g$ezc~a`^^\
\ZZXtsrTjShQOOMMKKIIGGEaD_^]@[TY<;:8866442NM/KD-B+))''%%##!!};:z81x/4u21r/p-,%l)j'hff{"caav{
^yxwZutslqToRQOOdihgI_H]FDDBB@@>><<::88664P311FK.IHG*EDCB;$#>!<;|9z76543,1rq.o,+lj"i&g$#"b~a
v{^yxwpYXWUqpoQgPeNLLJJHHFFDDBB@@>><X;99NS6QP3N1F/.-++))''<%#?>~<5|3zxxvvttrrp.-,l$k"'h%$e"c
~w|_^][[putsUkTiRPlkjLbK`IGcbD`YBW@>><<::8866442N1//DI,GF)D'BA:#"!}}{{yy0wu32r0)p'nlljjhhffd
"!~`v_ty\wvYtWrqpinQPkjiKaJ_HFbECCXAV[ZY;Q:OT755JO2ML/J-HGFE>'&%##!!}}{{yyww.ussqqo-nll#('&f
|ez!b}|_z]xwvutmrUTSQQOkjLhaJ_HFbaC_^AV[Z<XQ:O86RQP2H1F/--++))''%A$?>!<}:98765.ut10p.'n%*kii
~g|#d!~a|_zyxwvutmrUpoRmPkMMbgfI^GFEC_^]?U>S<::8866442200..,H+FE(C<%@#"7~5:98x0w.us10/o'n%lj
jh&%e#zcxa__]][[YYWWUqpoQgPejMhgfI^GFEC_B@@UZ=XW:U8SLQ4O21F/--BG*((=BA@"8!6;|987x54-ts0qoo&+
ljj!&g$#d!b}|{ty\wZYWWUUSSQQOOMMKKIIGcbD`YBW\?==RW:UTS6QPONG0/J-HG*E(CBA@?8=~;|987w5v-2s0/.'
nmljj!&%$dzcxa_{zy[qZoXVrqSohQfOMMKKIIGGEECCA]\[=S<QV9TS6Q4I2M0KJI+A*?(&&$@?>~6}4{yyw543s+r)
pnnlljjhhffd"c~}|_zsx[ZuXVVkpSQQfOdMbgJedGbE`_XA\?Z=;;PU866KP3NML/JIHAF)D'&$$">=<|4{2ywwu321
q)p'nlljjhhff{"c~}|_zyxwpYtWVTTRRPPNNLLJJ_dcbDZCXA??==;;99775Q4ONM0KJIHG@E('BA@"8!6}{987w/v-
trrppnnlljjhhffddb~a|{^y\wvutsrkToRQOkNLLaJ_H]ba`BXAV?==;;9977553311//-I,GFE>'B%$""~~||z876v
.u,sqqoommkkiig%f#"!bw|_z]\ZZoXVrqpRhQfOMMKKIIGGEECCAA?[><<QV9TSR5PI2M0/-IH*F?(=&$$""~~||zzx
6wuu,s*qoommk)j'&%f#"y~a`_]yxwYoXmVTpSQQfkjLhaJ_HFFD`_^@V?T=;;997755331M0KJ-H+FED=&A$?"~~5:{
yy05v321r/.-,%*kji~geeccx}`{z]x[vutsrkToRmPNNchKII^cFa`_B]\[ZYXQV9TS6Q4O11FKJ-B+F)(&&$$">=<|
4{2yw543s+r)pnnlljjhhf$e"!~w`_z][[puXVVkTinQlkNLLafIHcbD`YBW\?ZY<W:OT7R5P311FKJ,HG*?D'BA@#>7
~;|{yywwuussqq(-,+k#j!hffddbb``^^\x[vutWrqjoRmPOMihgI_H]FDDB^]\>T=R;9977553311//--BG*EDC&A@?
8!~}4{2ywwuus10p.'n%ljjhhffddbb``^zyxZpYnsVqpSnQlkjibgJIdcbDZCXA?[><<Q:OTSR4J3HM0..CH+FE(C&A
@?>=6}|{yywwuussqqoo&mkkiig%fddy~}|^t]rwZutWrUponmlkdiLgJedFb[DYB@\[Z<R;P977553311//--++))'C
&A@?"=<;:9870wv32r0)p'nl*kii~%f#"c~w`_^\\ZZXXVVTTRRPPNNLhKII^cbaCYBW\?ZY<W:OT7R54220LK-IB+@)
''%A@?!7~5|zzxxvvttr0q.-,m*#ji&geez!b``uz]xwZuXsrkpSnQPNjihJ`I^GEECCAA??==;;99775Q422GL/JIH+
FED=&A$#8!6;|9870wv3trr).omm$)j'&g$ez!b}`_]]rwvuWmVkTRRPPNjihJ`I^GEECCAA??=Y<::OTSR4J3HM0KJI
,G@)(C&$$9>!}}49z76w4u21*/ponlljjh&geez!~}_u^s\ZvutVlUjSQQOOMMKKIeHcbECC^]\[TY<;:8T7RQ4O2MLK
JCH+FE(C&A##8=<}4{8y65u3,10/.'nml#jhhff{"!~`v_t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHHFFD`C^]@[>S<;V977LQ4ON1
//JCHGF)D&&;@#>=~;|92765vussq/.-m%l#jhhf$#"bxav_]y\ZZoXW2qjiR.-e=)KgJ%^]F!~C}W@[ZY;WPbTSqK#m
2k}ih,gTF)bPO%:"K7I54zW7gvv-sr*N.'JI[6FE&fUeAR>P+u:9[[pYW3lkS/.QyON*bKJ%dcF!m_^W@>-<;W:sN6%4
]n[MjEWz,GFd'&s`#L]~6;|WW7UBeuc1qNpLJIk6FEgD1{zyQ=|*:([775WVrUSoAQ,Od*KJJ%HFF!!}}|?.Z=;QPtTq
%4o31kj/WIyfSRbC<`MLo\<|k{2V0fv-Qb=q.o&JH#G4~V$Bdy>P_;](x8vH5"3UpSh.fe=ib(J%7cF!`2B{i.Z<wuPt
'qLQn"2~YK-hBG)ccC<NM]K7}|Y{i1U/Ad2sO/LoJIkZFEhf$TA!~>+{]]88Y6XslT0B.zl,=<;(J%d]F!`}BW@yyY+d
tO8Mq5PINkjih-BTecQCa`qp>J~5XzW165eR,bO/L^m8[6j'D%UBdc>}`N^9x&vonF2qCSRmf>M*;J&8^]\n~}}@?[xY
+:Pt8S6o]3l~Y..,,*@RQ

Kto napisze coś jeszcze bardziej skomplikowanego? ;)

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (28)