Blog (73)
Komentarze (4.5k)
Recenzje (0)

Nowości w Bonsole(5): Drobne zmiany

@nintyfanNowości w Bonsole(5): Drobne zmiany26.05.2020 16:16

Tym razem dodałem jedynie drobne zmiany do Bonsole. Najważniejszymi są chyba obsługa trybu zapasowej inicjacji, a poza tym tryb zgłaszania się do aplikacji Bonsole. Tryb ten polega na tym, że do działającego programu Bonsole może dołączyć się inny program. Do tej pory jedynie Bonsole mógł uruchamiać program, który nawiązywał z nim kontakt. Obecnie można wystartować program, który uruchomi Bonsole i nawiąże z nim kontakt. Inną metodą jest nawiązanie kontaktu przez program z Bonsole, jeżeli oba programy zostały uruchomione niezależnie.

Tryb zgłaszania się

Tryb zgłaszania się posiłkuje się zmiennymi środowiskowymi. Główną rolę odgrywa zmienna BONSOLE_RUN_MODE, która decyduje, w jaki sposób uruchomimy program w trybie zapasowej inicjalizacji backendu korzystającego z DBUS, by komunikować si,ę z aplikacją Bonsole. Jeżeli uruchomimy bez ustawienia tej zmiennej, to program postara się połączyć z nazwą standardową/dobrze znaną DBUS. Jest to zaprojektowane w celu uruchomienia Bonsole w trybie nasłuchiwania pod standardową nazwą i ukrycia głównego okna. Następnie kliknięcie na ikonkę programu nastąpi połączenie i pokazanie okna Bonsole.

Tryb zapasowej inicjacji

Tryb zapasowej inicjacji jest uruchamiany, gdy nie uda się uruchomić żadnego backendu z listy normalnej inicjacji. Każdy backend musi mieć procerdurę normalnej inicjacji i zapasowej. Poprawiono ładowanie backendów. Wcześniej backendy były ładowane w kolejności, jakiej podawał je system (funkcja readdir - chodzi o to, że w Uniksach katalogi są najczęściej plikami zawierającymi nazwy plików i odniesienie do pozostałych danych o pliku), więc kolejność mogła być różna. Był to mechanizm, na którym nie mogłem polegać. Teraz jest istotna kolejność podana w konfiguracji. Dotyczy to jednak nie tylko trybu zapasowej inicjacji, bo również standardowej.

Inicjacja zapasowa dla backendu konsolowego. Jeżeli terminal jest niedostępny, to uruchamiane jest okno konsoli. Wcześniej jednak możemy nakazać dokonanie próby np. załadowania backendu normalnego w trybie zapasowym bądź normalnym
Inicjacja zapasowa dla backendu konsolowego. Jeżeli terminal jest niedostępny, to uruchamiane jest okno konsoli. Wcześniej jednak możemy nakazać dokonanie próby np. załadowania backendu normalnego w trybie zapasowym bądź normalnym

I tak zapasowa inicjacja backendu konsolowego otwiera okienko terminala. Zostało to osiągnięte przez integrację z cli2gui. Zapasowa inicjacja backendu standardowego/dbus stara się połączyć ze standardową nazwą bonsole zarezerwowaną w DBUS.

Tryb duszka

Tutaj niewiele zmian. Dodano możliwość podania, przez wierz poleceń, sugestię odnośnie uruchomienia w trybie duszka. Backend również może podać sugestię, bo gdy np. nie uda się uruchomić w trybie normalnych, więc np. zostanie otwarty emulator terminala, to najlepszy tryb pracy wydaje się interaktywny. Backend może obsłużyć taką sytuację.

Nowy format plików konfiguracyjych

Skorzystałem z opracowanej dawno przeze mnie biblioteki libsell, służącej do obsługi systemu logów do obsługi podobnego formatu plików konfiguracyjnych do formatu poleceń libsell. Wyciągnąłem składnie konfiguracji przez zmienne środowiskowe libsell i zastosowałem ją w roli składni plików konfiguracyjnych biblioteki klienckiej bonsole.

Format wymaga, by plik składał się z reguł, a każda reguła z poleceń. Reguły oddzielamy przejściem do nowej linii, a polecenia przecinkiem. W obrębie reguł istnieją zmienne. By wyeksportować daną zmienną, to należy posłużyć się tablicą GLOBAL. Głównymi poleceniami są: przypisanie i porównanie.

Oto jest przykładowy plik konfiguracyjny:

GLOBAL{BACKENDS}=[libnormal.so,libconsole.so],THEME=LOL,GLOBAL{FALLBACK_BACKENDS}=[libnormal.so,libconsole.so]

Składa się z jednej reguły i trzech poleceń.

Aplikacja może podać dane do parsera pliku konfiguracyjnego, jednak musi odbyć się to przed inicjacją biblioteki klienckiej bonsole.

Inne, drobne zmiany

Częściowo zmieniłem system budowania na cmake. Dodatkowo dodałem możliwość narzucenia monitorowania desktyptorów plików. To ostatnie, to raczej wymóg niż coś, z czego można byłoby być zadowolonym, ale trzeba było o tym napisać. Przykład user_edit z tego korzysta - używa mechanizmu inotify do monitorowania plików z danymi użytkownika odnośnie zmian w nim.

Plany na przyszłość

Planuję dodać:

  • obsługę obrazków
  • możliwość schowania głównego okna, jeżeli zamykamy program bez uruchomienia innych programów w jego oknie i działania z możliwością nawiązania połączenia
  • możliwość decydowania, czy zaakceptować połączenie
  • stronę z pomocą
  • specjalne potoki (pisałem o tym wcześniej)
  • lokalizację
  • inne
OprogramowanieLinux
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (7)