Blog (9)
Komentarze (7)
Recenzje (0)

Czytanie wejścia tekstowego z klawiatury w JAVA

@skrzeczol755Czytanie wejścia tekstowego z klawiatury w JAVA25.06.2012 15:00

Ten wpis będzie takim małym oderwaniem od poradników dotyczących programowania aplikacji okienkowych, bo zajmiemy się czymś konsolowym. W Javie. A konkretniej czytaniem wejścia tekstowego z klawiatury — tak, jak to się robiło za starych czasów dominacji DOS-a lub teraz podczas używania terminala na jakimś Uniksoidzie (GNU/Linux, BSD, Solaris, OS X, AIX, HP-UX).

Co trzeba umieć?

  • Podstawy Java

Pobieramy tekst

Na początku głównej klasy programu (najprostsze założenie to program składając y się z jednej klasy) dorzucimy linijkę [code=java]import java.util.Scanner;[/code]

Dzięki temu, użyjemy następujących dwóch linijek do pobrania tekstu z klawiatury:


Scanner input = new Scanner(System.in);
String text = input.nextLine();

Tym sposobem pobierzemy sobie linijkę tekstu od użytkownika: utworzymy obiekt klasy Scanner, który będzie przechwytywać systemowe wejście (z klawiatury). Następnie utworzymy zmienną typu String przechowującą pobraną z klawiatury linijkę. I na tym polega całe przechwytywanie tekstu.

Pobieramy liczby

Przez zamianę tekstu na liczbę

Pobieranie liczb polega na przechwyceniu tekstu i próby zamiany na liczbę. Wykorzystamy wcześniej omówione przechwytywanie tekstu.

Do zamiany tekstu na liczbę użyjemy [code=java]int liczba = Integer.parseInt(String tekst); //dla typów Long, Float i Double wstaw właściwą nazwę i typ }[/code]

Polega to na tym, że próbujemy zamienić zmienną tekst na liczbę odpowiedniego typu. Jeśli się uda ta zamiana, mamy liczbę. Jeśli nie, zostanie zgłoszony wyjątek NumberFormatException. Aby zabezpieczyć się przed takim wyjątkiem, przechwytywanie liczb zrobimy tak:


[int,long,float,double] liczba=0;
try
{
int liczba = Integer.parseInt(String tekst); //dla typów Long, Float i Double wstaw właściwą nazwę i typ
}
catch(NumberFormatException e)
{
System.out.println("Tu nie ma liczby :[");
}

Bezpośrednio z klawiatury

Zamiast input.nextLine() z sekcji powyżej zastosujemy nextInt()/nextLong()/nextFloat()/nextDouble() zgodnie z poniższym szablonem:

int liczba = input.next[Int,Long,Float,Double]();

. Aby zabezpieczyć się przed wyjątkiem InputMismatchException, zmienimy nazwę wyjątku w catch(NumberFormatException) na InputMismatchException, co ma wyglądać tak:


[int,long,float,double] liczba=0;
try
{
int liczba =  input.nextInt(); //dla typów Long, Float i Double wstaw właściwą nazwę i typ
}
catch(InputMismatchException e)
{
System.out.println("Tu nie ma liczby :[");
}

Bardzo podobnie postępujemy z innymi typami liczbowymi, tzn. BigInteger, Short, Byte, BigDecimal.

Przechwytujemy wartości logiczne

Tak samo jak tekst czy liczby, możemy pobierać wartości logiczne (typ boolean). Wykonuje się to tak, jak z liczbami, ale to wygląda tak:

boolean zmienna = input.nextBoolean();

Wraz z obsługą wyjątku:


try
{
boolean zmienna = input.nextBoolean();
}
catch(InputMismatchException e)
{
System.out.println("Houston, we've had a problem.");
}

Podsumowanie

Dzięki temu wpisowi zapoznamy się/nauczymy się przechwytywać od użytkownika dane ze standardowego wejścia i sprawdzać, czy są one poprawne. Do tego nie zapomnijmy o imporcie pakietów z wyjątkami, gdyż przedstawione przykłady nie będą działać.

PoradnikiProgramowanie
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (22)