Business Centre Club ocenia 100 dni pracy Ministerstwa Cyfryzacji #prasówka

Strona główna Aktualności

O autorze

Ministerstwo Cyfryzacji podczas minionych 100 dni przeszło bardzo duże zmiany. Przekazanie działu „Administracja” wraz z zasobem ludzkim do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (co BCC postulował od dłuższego czasu), wprowadzenie ładu organizacyjnego (w tym przejęcie nadzoru nad kolejnymi jednostkami, czyli Centralnym Ośrodkiem Informatyki, Instytutem Łączności, Instytutem Maszyn Matematycznych, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – NASK, Centrum Cyfrowej Administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej) to tylko początek zmian zapowiadanych przez resort kierowany przez minister Annę Streżyńską.

Poza wyżej wymienionymi kwestiami o charakterze organizacyjnym, na szczególną uwagę zasługuje:

  • opracowanie i poddanie pod konsultacje społeczne dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”
  • uchwalenie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (tzw. Ustawa re-use, która otwiera dane dla obywateli).
  • przejęcie od dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Systemu Rejestrów Państwowych
  • opracowanie założeń strategii cyberbezpieczeństwa Polski (dokument obecnie objęty jest konsultacjami społecznymi)
  • korekta założeń oraz uruchomienie nowych naborów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
  • uruchomienie (wspólnie Ministerstwem Edukacji Narodowej i środowiskiem pozarządowym) prac w zakresie wprowadzenia nauki programowania do polskich szkół

Na szczególną uwagę zasługuje również – sygnalizowane przez resort cyfryzacji – zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i międzynarodowych. Ta zmiana priorytetów resortu ma znaleźć odzwierciedlenie w sygnalizowanym przez minister Annę Streżyńską dokumencie kierunkowym, którego opracowanie i publikacja planowana jest na najbliższe dni.

Blisko 75 proc. prawa tworzone jest w Unii Europejskiej, również w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Polska musi być aktywnym uczestnikiem tego procesu, szczególnie jeżeli silnie akcentowana w ostatnim czasie przez rząd innowacyjność ma być naszym strategicznym i długofalowym kierunkiem rozwoju.

Źródło: Business Centre Club.

© dobreprogramy