Co dalej z patentami?

Strona główna Aktualności

O autorze

Czy Komisja Europejska przyznała właśnie, że patenty na oprogramowanie nie powinny być udzielane? Tak wynika z listu komisarza Charlie McCreevy'ego, który odpowiedział w imieniu Komisji na list eurodeputowanego Adama Gierka dotyczący patentowalności oprogramowania.

Profesor Adam Gierek wyraził swoje zaniepokojenie tolerowaniem przez Komisję sytuacji, gdy Europejski Urząd Patentowy (EPO) - wbrew konwencji patentowej - udziela unieważnianych później przez krajowe urzędy patentowe patentów na oprogramowanie. Sytuacja jest tym groźniejsza, że u podstaw projektowanego właśnie tzw. patentu wspólnotowego leży m.in. zasada uznania interpretacji prawa dokonanej przez EPO.

Charles McCreevy odpowiedział, że celem Komisji nie jest zmienianie istniejącego systemu, lecz raczej wprowadzenie bezpośredniego połączenia między prawem unijnym a europejskim prawem patentowym (EPO jest organizacją europejską, nie unijną). Dodał, że przygotowywany przez Komisję projekt prawa patentowego potwierdza niepatentowalność algorytmów - w tym oprogramowania - i takie patenty, jeśli zostaną udzielone, będą mogły być unieważniane w ramach procedury sądowej.

Odpowiedź komisarza McCreevy'ego jest pierwszym w historii europejskich sporów patentowych przyznaniem Komisji, że oprogramowanie nie jest patentowalne. Jednak nie rozwiązuje to podstawowego problemu - Europejski Urząd Patentowy w dalszym ciągu będzie mógł udzielać patentów na algorytmy i oprogramowanie, dopiero odpowiednia (zapewnie również: droga i długotrwała) procedura sądowa będzie mogła doprowadzić do ich unieważnienia.

Więcej informacji na ten temat, a także treść obu listów, znaleźć można na łamach serwisu 7thGuard.net

© dobreprogramy
s