Czerwcowe biuletyny zabezpieczeń Microsoftu

Strona główna Aktualności

O autorze

W czerwcu Microsoft wydał dziesięć biuletynów zabezpieczeń. Sześć z nich oznaczone zostały jako krytyczne. Pozostałe noszą oznaczenia "ważne" oraz "umiarkowane".

Wszystkie krytyczne biuletyny opisują luki mogące pozwolić na zdalne wykonanie kodu. Biuletyn MS09-018 dotyczy problemu w usłudze Active Directory w systemie Windows. Kolejny MS09-022 rozwiązuje problem w Windows Print Spooler. MS09-027 poświęcony został usterce w aplikacji Office Word. MS09-019 to z kolei skumulowana poprawka zabezpieczeń dla przeglądarki Internet Explorer, a MS09-021 dotyczy problemu w aplikacji Office Excel. Ostatni z krytycznych biuletynów, MS09-024, dotyczy pakietu Microsoft Works.

Trzy spośród ważnych biuletynów dotyczą ataku typu "podniesienie uprawnień". Są to MS09-026 w protokole Remote Procedure Call (RPC) oraz MS09-025 w jądrze w systemie Windows. Poświęcony kwestii elewacji uprawnień jest także trzeci biuletyn MS09-020 i dotyczy serwera Internet Information Services (IIS). Ostatni biuletyn dotyczy możliwego ujawnienia informacji w silniku Windows Search. Jego poziom ważności został ustalony na "umiarkowany".

Jak zwykle jutro o godzinie 20:00 czasu polskiego rozpocznie się amerykański webcast poświęcony dzisiejszym biuletynom. Wydanie kolejnych biuletynów zabezpieczeń przypada na wtorek, 14 lipca, zaś ich zapowiedź powinna ukazać się w czwartek, 9 lipca.

© dobreprogramy