Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy. Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja

W tej części, omówimy zagadnienia dotyczące serwera DHCP. Przejdziemy przez proces instalacji, konfiguracji i zarządzania serwerem DHCP. Omówimy również funkcjonalność nazwaną polityką serwera DHCP (DHCP Policy).

Czym jest DHCP?

W najprostszym tłumaczeniu, jest to przydzielanie adresu IP każdemu komputerowi, który zostanie podłączony do naszej sieci. W momencie kiedy komputer zostanie uruchomiony lub podłączony do sieci, serwer przydziela mu adres IP, wedle ustalonych wcześniej reguł przydzielania adresacji. Do tego właśnie służy serwer DHCP, do zarządzania zasadami przydzielania adresów IP. DHCP jest podstawą, prawidłowego funkcjonowania każdej sieci.

7.1 Instalacja serwera DHCP

Na początku zainstalujemy serwer DHCP. Aby to zrobić, otwieramy (jak zwykle) menadżer serwera. Następnie dodajemy rolę, klikając na "Add roles and features" (punkt 2).

W następnym oknie klikamy "Next".

Ponieważ operujemy na serwerze "fizycznym" a nie na serwerze wirtualnym, to pozostawiamy opcję domyślna i klikamy "Next".

W tym kroku klikamy "Next".

Wybieramy role do zainstalowania, czyli DHCP Server. musimy zwrócić uwagę na to, aby nasz serwer przydzielone na stałe IP. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości instalacji serwera DHCP.

Otworzy się nam okno w którym akceptujemy dodatkowe funkcje, które są niezbędne do działania serwera. Klikamy "Add Features".

Na naszej liście zostanie zaznaczone DHCP Server. Klikamy "Next".

Klikamy "Next".

Ponownie "Next".

W tym oknie zaznaczamy opcję automatycznego restartu "Restart the destination server automatically if required"

Pojawi się okienko w którym zatwierdzamy, że serwer będzie miał możliwość automatycznego restartu, bez uprzedniego powiadamiania nas o tym fakcie.

To ostatni krok, klikamy "Install".

Rozpoczyna się proces instalacji. Po chwili nasz serwer DHCP zostanie zainstalowany.

Po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu instalacji, zamykamy okno klikając na "Close".

Restartujemy serwer.

Po uruchomieniu komputera, w menadżerze serwera, otrzymamy komunikat o wymaganej konfiguracji. Aby dokończyć konfigurację, klikamy na "Complete DHCP configuration".

Pojawi się okno kreatora konfiguracji.

Tutaj podajemy dane użytkownika, który ma uprawnienia autoryzacyjne serwera DHCP w usłudze Active Directory. Do wyboru mamy aktualnego użytkownika (Administrator), wybór użytkownika poprzez wpisanie loginu lub pominięcie autoryzacji. Wybieramy domyślnie klikając "Commit".

W ostatnim oknie otrzymamy podsumowanie. Klikamy "Close".

7.2 Konfiguracja serwera DHCP

W tym kroku zajmiemy się konfiguracją. Otwieramy menadżer serwera i wybieramy prawym klawiszem myszki nasz serwer, następnie klikamy na "DHCP Manager".

Otworzy się nam okno menadżera DHCP.

Nasz serwer powinien być autoryzowany, jeżeli tak nie jest, należy prawym myszki wybrać serwer i kliknąć "Autoryzuj" (Authorize). Ponieważ instalowaliśmy Active Directory i DHCP na tej samej maszynie, w naszym przypadku autoryzacja wykonała się automatycznie.

W dalszej konfiguracji stworzymy sobie zakresy DHCP dla protokołu IPv4. W tym celu klikamy na "Nowy Zakres" (New Scope) i "Next".

Podajemy nazwę i opis zakresu, który zamierzamy utworzyć.

W tych polach wpisujemy, zakres adresów IP dla serwera DHCP. Jest to zakres, w którym nasz serwer, będzie przydzielał klientom adresy IP. Niech to będzie zakres zwierający 41 adresów IP, w przedziale od 192.168.1.110 do 192.168.1.150. Wpisujemy i klikamy "Next".

W tej części tworzymy analogiczny zakres. W tym przypadku, będzie to zakres który zostanie przez nas wykluczony, z wcześniej zdefiniowanej puli adresów. Nie musimy tego wypełniać, jednak dla przykładu stworzymy pulę adresów wykluczonych. Będzie to zakres od 192.168.1.120 do 192.168.1.130, czyli wykluczyliśmy 11 adresów IP.Uzupełniamy, dodajemy zakres przyciskiem "Add", następnie klikamy na "Next".

Kolejne okno to ustalony czas dzierżawy adresu. Po tym czasie adres zostanie zwolniony i inny komputer będzie miał możliwość z niego skorzystać. Domyślnie jest to 8 dni. Klikamy "Next".

W tym kroku wybierzemy, konfigurację opcji serwera DHCP z poziomu kreatora (domyślnie). Klikamy "Next".

W tym oknie wpisujemy adres bramki, w naszym przypadku będzie to 192.168.1.1

Tutaj mamy możliwość określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny. Nie wpisujemy tutaj nic, klikamy "Next".

Jeżeli korzystamy z serwerów WINS możemy je tutaj określić. Klikamy "Next".

Ostatni krok to aktywacja zakresu, lub odłożenie jej aktywacji na później. Chcemy aktywować zakres, w tym momencie, dlatego zostawiamy domyślnie zaznaczony wariant i klikamy "Next".

Klikamy "Finish".

Nasz serwer jest gotowy do pracy. A świadczy o tym, informacja w statusie stworzonego zakresu.

To wszystko, w kolejnej części zajmiemy się obsługą serwera i polityką przydzielania IP, dla urządzeń spełniających określone w niej kryteria.

Zapraszam do pozostałych wpisów.

Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy
Część 1 - Wstęp, Wymagania sprzętowe, Instalacja
Część 2 - Nowy interfejs, Przegląd funkcji, Konfiguracja serwera
Część 3 - Active Directory Domain Services, Instalacja, Konfiguracja
Część 4 - Active Directory Users and Computers
Część 5 - Active Directory Administrative Center
Część 6 - Serwer DNS, Konsola DNS, Konfiguracja, Zarządzanie
Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja
Część 8 - Zarządzanie serwerem DHCP, DHCP Policy
Część 9 - Zarządzanie serwerem DHCP, Konfiguracja klastra DHCP, Split-...
Część 10 - Internet Information Services, Instalacja IIS
Część 11 - Internet Information Services, Instalacja Active Directory ...