GDB 7.0

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano wersję 7.0 programu GDB, popularnego debuggera GNU.

Jedna z najważniejszych nowości to możliwość oskryptowania GDB w języku Python. Ciekawą funkcją jest też reverse debugging oraz non-stop debugging . Pierwsza z nich zapisuje stan programu w poszczególnych krokach i pozwala cofać się w historii wykonywania. Druga z kolei pozwala zatrzymać jeden wątek w aplikacji wielowątkowej podczas gdy pozostałe wątki nadal się wykonują. Dodano także funkcje debugowania wieloarchitekturowego i wieloprocesorowego.

Do obsługiwanych platform docelowych dodano Lattice Mico32, x86/x86_64 ICOS, S+core 3 oraz x86 Windows CE (w trybie zdalnego debugowania). Dodano interfejs dla kompilacji JIT. Punkty przerwania mogą być warunkowe. Wprowadzono obsługę znaków wielobajtowych i poszerzonych zestawów znaków. Współdzielone biblioteki mogą być automatycznie pobierane podczas debugowania zdalnego. Dodano obsługę funkcji inline, przełączania wątków na architekturze Tru64 oraz przełączania zadań w Adzie. Wprowadzono komendę zatrzymującą wykonanie programu przy wywołaniu funkcji systemowej. Pojawiły się też ulepszenia w gdbserver.

© dobreprogramy

Komentarze