ISO odrzuciło skargi w sprawie OOXML

Strona główna Aktualności

O autorze

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), poinformowała o odrzuceniu odwołań czterech państw (Brazylii, Indii, Afryki Południowej i Wenezueli), dotyczących zatwierdzenia formatu Office Open XML Microsoftu, jako standardu międzynarodowego.

Jak wynika z opublikowanego wczoraj, oficjalnego komunikatu prasowego w tej sprawie, dwie trzecie uczestników Zarządu Technicznego organizacji, opowiedziało się za odrzuceniem wniesionych skarg. Przypomnijmy, że w udostępnionym miesiąc temu 35-stronnicowym raporcie odnośnie wspomnianych zarzutów, przewodniczący ISO i IEC, opowiedzieli się za ich odrzuceniem, argumentując, iż głosowania przebiegły zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na własną odpowiedzialność. Wynik odbytego wotum nie jest więc dużym zaskoczeniem.

Sam Microsoft jest zadowolony z przebiegu głosowania i uznania OOXML za standard, ponieważ było to tematem debat w wielu krajach na przestrzeni ostatnich lat. ISO jest zaś zdania, że doświadczenia z procesu ISO/IEC 29500 dostarczą ważnych wskazówek, które wspomogą narodowe organizacje i komitety w rozwijaniu polityk dotyczących standardów i procedur.

Co ciekawe, wśród osób krytykujących decyzję ISO, podstawowym zastrzeżeniem w stosunku do formatu autorstwa Microsoftu jest brak obsługi konkurencyjnego standardu Open Document Format (ODF) w produktach korporacji. Jak zapewnia jednak gigant z Redmond, niedogodność ta ma zostać wyeliminowana wraz z wydaniem dodatku Service Pack 2 dla Office 2007 (co ma nastąpić w pierwszej połowie 2009 roku) lista natywnie obsługiwanych przez pakiet formatów ulegnie poszerzeniu.

© dobreprogramy