Ile daje otwartość?

Strona główna Aktualności

O autorze

Często spotykany jest pogląd, że otwarte oprogramowanie ma mniej błędów ze względu na większą ilość osób, które mają wgląd w kod źródłowy i mogą odnajdywać błędy. Czy tak jest w praktyce? Na to pytanie spróbowała odpowiedzieć firma Coverity we współpracy z Department of Homeland Security i Stanford University.

Analizie poddano 50 największych projektów Open Source zawierających łącznie 20 milionów linii kodu oraz komercyjne programy pochodzące z ponad 100 firm mające łącznie 60 milionów linii kodu źródłowego. Okazało się, że komercyjne oprogramowanie ma średnio pięć razy mniej błędów na 1000 linii kodu niż otwarte. Z drugiej strony przeciętna ogólna jakość otwartego oprogramowania była wyższa niż zamkniętego. Raport podkreśla też, że zamknięte oprogramowanie jest często używane w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu, jak np. kontrola lotu samolotów pasażerskich.

Oczywiście można się nie zgadzać z metodologią badania przeprowadzonego przez Coverity. Jest przecież dużo świetnych otwartych programów. Warto jednak pamiętać, że otwartość kodu nie jest panaceum na wszystkie bolączki użytkowników oprogramowania.

© dobreprogramy
s