Infomaty - nowa forma kontaktu z obywatelem

Strona główna Aktualności

O autorze

Projekt Infomaty został zainicjowany w ramach projektu Phare'99 Wzmocnienie administracji i zasobów ludzkich w celu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej realizowanego przez Urząd Służby Cywilnej i dwanaście urzędów pilotażowych. W trakcie projektu, w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej służby cywilnej zaplanowano dostarczanie, poprzez nowoczesne multimedialne kioski informacyjne oraz stronę internetową www.infoobywatel.gov.pl, informacji o najważniejszych usługach świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

Projekt Infomaty jest jednocześnie jedną z inicjatyw realizowanego od pięciu lat programu "Przyjazna Administracja", którego głównym celem jest poprawa jakości relacji między obywatelem a urzędnikiem, usprawnienie pracy urzędów administracji rządowej oraz polepszenie społecznego wizerunku urzędnika. Program "Przyjazna Administracja" obejmuje wszystkie urzędy administracji rządowej.

© dobreprogramy
s