Jak stworzyć tabelę przestawną w LibreOffice Calc?

Strona główna Aktualności

O autorze

Podczas codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym musimy dokonywać wielu przekształceń danych, obliczeń i podsumowań. Może to być niezwykle czasochłonne, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z bardzo rozbudowanymi tabelami. Dzięki narzędziu analitycznemu znanemu jako tabela przestawna znacznie ułatwimy sobie pracę.

Tabele przestawne pozwalają bowiem dowolnie manipulować danymi. Możemy układać wiersze i kolumny według potrzeb, dokonywać szybkich podsumowań i obliczeń. Co ważne, tabela przestawna funkcjonuje niezależnie od danych źródłowych – nie musimy martwić się, że wprowadzimy niepożądane zmiany. Narzędzie to znajdziemy również w darmowym arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc. Poniżej znajdziecie prosty przykład, jak korzystać z tego narzędzia.

Zaznaczamy dane, na których chcemy pracować. Poszczególne kolumny muszą mieć jednoznacznie określony nagłówek (ułatwi to wygodną pracę z tabelą przestawną). Z menu Wstaw wybieramy pole Tabela przestawna.

Potwierdzamy chęć utworzenia tabeli przestawnej z zaznaczonego zakresu i klikamy przycisk OK.

Otwarte zostaje główne okno konfiguracyjne tabeli przestawnej. Po prawej stronie, w części Pola dostępne, widzimy nagłówki naszych kolumn. Przeciągamy wybrane nagłówki do odpowiednich części tabeli przestawnej – możemy układać je dowolnie. W naszym przykładzie wierszami będą nazwy województw, a wyświetlanymi danymi będzie powierzchnia i liczba ludności. Klikamy przycisk OK

Tabela przestawna zostaje wstawiona. Możemy dowolnie formatować jej wygląd, sortować dane itp.

Klikając ją prawym przyciskiem możemy ją odświeżyć (jeśli zmianie uległy dane źródłowe). W każdej chwili możemy również powrócić do okna konfiguracyjnego, wybierając opcję Edytuj układ.

Warto dodać, że w oknie konfiguracyjnym – po podwójnym kliknięciu wybranego nagłówka – zyskamy dostęp do bardziej szczegółowych parametrów. Możemy na przykład zmienić funkcję przeliczającą dane tak, by pokazywana była średnia czy mediana.

Pakiet LibreOffice (wraz z arkuszem Calc) możecie znaleźć w naszej bazie oprogramowania, w wersjach na Windowsa oraz macOS-a.

© dobreprogramy
s