Janosik vs Płatnik - decydujące starcie...

Strona główna Aktualności

O autorze

W ciekawy etap wkracza konflikt Janosik vs Płatnik. 5 grudnia odbędzie się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, Sergiusz Pawłowicz vs Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sąd rozstrzygnie czy ZUS odmówił udostępnienia informacji publicznej do czego jest zobowiązany. Chodzi o niezbędne informacje dotyczące możliwości realizacji konkurencyjnego dla Płatnika programu Janosik. Na łamach serwisu 7thGuard ukazał się list otwarty Sergiusza Pawłowicza dotyczący tej sprawy, znaleźć tam można również wszelkie informacje dotyczące całego przebiegu sprawy, łącznie z wszelkimi pismami stron, z którymi się można zapoznać.

© dobreprogramy
s